Přejít k hlavnímu obsahu
SCIA Fact Sheets

SCIA Engineer - popisy modulů

Overview filter form

Prestressed concrete design

scia.d.prestressed - Návrh předpjatých konstrukcí

Návrh betonových prvků

Posudek předpjatých nosníků je pokročilý modul pro ty, co navrhují předpjaté konstrukce a počítají fáze výstavby. Modul pracuje s nosníky libovolného průřezu modelovanými v projektu typu „Rám XZ“ nebo „Rám XYZ“. Není žádný rozdíl v tom, zda se jedná o 2D nebo 3D konstrukci.

Přečíst technický list
Image of color coded unity checks and a detailed output with formulas of the steel ULS check in SCIA Engineer

scia.d.steel - Návrh ocelových konstrukcí

Návrh ocelových prvků

Modul na posudky ocelových konstrukcí je interaktivní nástroj posuzující únosnost a stabilitu ocelových dílců. Od posouzení řezu k posudku interakce pro různé účinky zatížení. MSÚ posudky se provádí podle EC3, AISC 360, SIA 263, a NBR 8800

Přečíst technický list
Scaffolding checks

scia.d.scaff - Návrh lešení

Návrh ocelových prvků

Správa projektů rozsáhlých lešení s podrobným modelováním všech částí lešení. Velké deformace, nelineární stabilita a různé další typy nelinearit. Specifické posudky pro dílce a spojky podle EN 12810 a EN 12811 v kombinaci s EC3 a EC9.

Přečíst technický list
Timber design

scia.d.timber - Návrh dřevěných konstrukcí

Návrh dřevěných prvků

Modul Navrhování dřevěných konstrukcí je interaktivní, poloautomatický nástroj pro návrh dřevěných konstrukcí podle EN 1995-1-1. Provádí se posudky plných a lepených nosníků pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Podpora 19 národních příloh.

Přečíst technický list
aluminium design

scia.d.alu - Návrh hliníkových konstrukcí

Návrh hliníkových prvků

Přesné posouzení hliníkových prvků se zohledněním lokální ztráty stability, tepelně opracovaných zón, stanovení součinitelů vzpěru a účinků druhého řádu. Kompatibilita s pokročilými typy výpočtu jako jsou různé typy nelinearit, absence, 2D konečně-prvková analýza průřezu.

Přečíst technický list
Chcete si sami vyzkoušet SCIA Engineer?

Stáhněte si zkušební verzi

Vyzkoušejte si, jak Vám náš software a naše služby pomohou zefektivnit Vaši práci. Stáhněte si 30-ti denní zkušební verzi software.

Požádat o zkušební verzi

Would you like to see SCIA Engineer in action?

Request a demo

Contact our support team and ask for a private demo. 

Free demo request

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.