Skočiť na hlavný obsah
Port house

Prehľad často kladených otázok

Získajte viac informácií o témach, na ktoré náš tím podpory dostáva pravidelné otázky. Nájdite odpoveď na svoje otázky rýchlo a jednoducho.

Site search form

Installation

Tieto tipy poskytujú riešenie nielen pre pomalé výpočty, ale tiež by mali preventívne zabrániť pádu systému.

Prečítajte si viac

Interface

SCIA Engineer 21 priniesol úplne nové, transformované užívateľské prostredie. Aby sme vám pomohli z neho vyťažiť maximum, prinášame niekoľko tipov pre dva z nových komponentov: SCIA Spotlight a Vstupný panel.

Prečítajte si viac

Modelling

Tento článok vysvetľuje niektoré časté zdroje numerickej nestability.

Prečítajte si viac

Loads

Aby sa definovalo premenné plošné zaťaženie - napr. tlak zeminy na 2D prvku, je potrebné použiť voľné plošné zaťaženie. Postup zadania je vysvetlený na príklade 3-metrovej opornej steny.

Prečítajte si viac

Data Exchange

SCIA Engineer umožňuje exportovanie projektu do formátu XML. XML je textový súbor, ktorý nie je závislý na verzii SCIA Engineer. Vďaka tomu možno previesť projekt z novšej verzie do staršej verzie programu

Prečítajte si viac

Používate pre import modelov do SCIA Engineer formát IFC? Prečítajte si pár tipov pre hladký import a pre efektívnu prácu s nástrojmi pre BIM, ktoré Vám pomôžu ľahšie vytvoriť korektný výpočtový model. 

Prečítajte si viac

Analysis

Tento článok vysvetľuje niektoré časté zdroje numerickej nestability.

Prečítajte si viac

Modifikátory modelu, absencia a jednoduché fáze výstavby. 

Prečítajte si viac

Pri návrhu nosníkov je veľmi kľúčovým okamihom voľba správneho modelu. Jedným z dôležitých faktorov je výpočet spolupôsobiacej šírky T-prierezu.

Prečítajte si viac

Results

Tabuľkové výsledky sú novou funkciou, ktorá ponúka užívateľovi možnosť prezerať výsledky v tabuľkovej forme, vrátane výsledkov výpočtu v uzloch, na 1D a 2D prvkoch, vrátane posudkov.

Podobne ako Tabuľkové zadávanie aj Tabuľkové výsledky sa otvárajú cez ponuku Nástrojové lišty.

Prečítajte si viac

Rebrá sú neoddeliteľnou súčasťou konštrukcií. V minulosti počítali statici tieto konštrukcie ako plošné dosky a rebrá sa uvažovali len približne (ako T-prierez). Vďaka 3D škrupinovému modelu možno tieto rebrá modelovať presnejšie ako excentricky umiestnené nosníky. Článok vysvetľuje vyhodnotenie vnútorných síl v rebrách.

Prečítajte si viac

Concrete

Návrh výstuže môže byť pri veľkých modeloch zdĺhavá úloha. Program SCIA Engineer ponúka automatizovaný pracovný postup pre návrh pozdĺžnej aj šmykovej výstuže.

Prečítajte si viac

Steel

Súčiniteľ využitia je ukazovateľ toho, ako daný prierez využíva maximálnu kapacitu prierezu...

Prečítajte si viac

Output - Engineering report

Other topics

SCIA Engineer umožňuje exportovanie projektu do formátu XML. XML je textový súbor, ktorý nie je závislý na verzii SCIA Engineer. Vďaka tomu možno previesť projekt z novšej verzie do staršej verzie programu

Prečítajte si viac

Používate pre import modelov do SCIA Engineer formát IFC? Prečítajte si pár tipov pre hladký import a pre efektívnu prácu s nástrojmi pre BIM, ktoré Vám pomôžu ľahšie vytvoriť korektný výpočtový model. 

Prečítajte si viac

Máme pre Vás pár trikov, ktoré vám pomôžu zvýšiť vašu efektivitu a využiť prevod modelu (S2A) v AutoConverteri naplno.

Prečítajte si viac