Přejít k hlavnímu obsahu
Port house

Časté otázky

Podívejte se na témata, se kterými se nejčastěji obracíte na náš tým podpory. Rychle zde najdete odpoveď na vaši otázku.

Site search form

Installation

Tato opatření nenabízejí jen řešení pro urychlení výpočtu, ale často také předejdou pádům programu.

Přečíst více

Pokud se při spouštění SCIA Engineer objeví zpráva "Jazykový modul není dostupný", znamená to, že SCIA Engineer nenalezl správný jazyk pro spuštění.

Přečíst více

Aktualizaci SCIA Engineer můžete vyhledat přes Hlavní menu → Nápověda → Vyhledat aktualizace.

Přečíst více

Abyste mohli používat SCIA Engineer verze 24, váš systém musí splňovat následující systémové požadavky.

Přečíst více

Vyloučení SCIA Engineer z kontroly antivirového softwaru zvyšuje výkon a snižuje riziko poškození dat, souborů a chyb v důsledku blokování normálního fungování softwaru antivirem. Toto je seznam souborů a složek, které je třeba v antivirovém softwaru vyloučit z kontroly.

Přečíst více

SCIA Engineer lze spustit v režimu prohlížeče, pokud nemáte licenci na používání softwaru.

Přečíst více

Při odinstalaci SCIA Engineer pomocí následujících metod v počítači stále zůstávají nějaké soubory SCIA Engineer:

 • Ovládací panely > Programy a funkce > Odinstalovat program
 • Nabídka Start > do vyhlédavacího pole zadejte následující příkaz pro odinstalaci: appwiz.cpl

To by mohlo vést k problémům při přeinstalaci SCIA Engineer v pozdějším stádiu (například odkazy/přístup k souborům v (síťových) umístěních, která již zřejmě neexistují).

Proto lze také k odstranění souborů registru použít jednu z následujících metod.

Přečíst více

Někdy nelze SCIA Engineer odinstalovat pomocí „Přidat/Odebrat programy“ ve Windows.
Někdy se zobrazí chybová zpráva nebo SCIA Engineer není přítomen v seznamu Přidat/Odebrat programy. Tímto způsobem tak není možné software odinstalovat.

Přečíst více

Pokud je třeba program SCIA Engineer nainstalovat na více počítačích ve firmě, může být zajímavé provést dávkovou instalaci SCIA Engineer.

Přečíst více

Chyba "Error-4 profilb not found" znamená, že se souborem, který obsahuje knihovnu profilů, není něco v pořádku.

Přečíst více

Je možné, že program SCIA Engineer není možné nainstalovat, pokud používáte antivirus Avira.

SCIA Engineer používá k instalaci softwaru soubor ZenSupp.dll. ZenSupp obsahuje některé šifrovací nástroje.

Problém spočívá v tom, že stejné nástroje někdy používají i viry. Z tohoto důvodu Avira označí soubor ZenSupp.dll jako virus a instalaci programu SCIA Engineer nelze dokončit. 

Doporučujeme použít místo programu Avira jiný antivirový program. 

Soubor ZenSupp.dll používaný nástrojem SCIA Engineer je zcela bezpečný. To lze ověřit kontrolou souboru na této stránce: https://www.virustotal.com/.

 

Přečíst více

Protection/Licensing

Tyto často kladené otázce se dozvíte, jak získat přístup k Nastavení licence programu SCIA Engineer.

Přečíst více

Pokud vám vypršela platnost studentské licence, můžete si ji prodloužit vyplněním následujícího formuláře.

Přečíst více

Na základě zpětné vazby od uživatelů jsme provedli některá vylepšení aplikace OrgAdmin pro správu uživatelů a licencí ve vaší organizaci.

Nyní může každý uživatel licence, nejen Admin, používat tuto aplikaci v read-only režimu a především pak vidět počty volných a obsazených modulů, případně zjistit, který konkrétní uživatel daný modul používá.

Přečíst více

Pokud se síťovou licencí pracuje více uživatelů, je možné, že ne všechny licence jsou vždy k dispozici.

Přečíst více

Návod, jak smazat důvěryhodné uložiště a odstranit tak ze svého počítače poškozenou, zastaralou nebo neplatnou licenci.

Přečíst více

Pokaždé, když je vydána nová verze, je také vytvořen nový modul příslušný dané verzi v našem systému ochrany. Tento modul je nutný k tomu, aby nová verze plně fungovala.

Přečíst více

Interface

Tento článek popisuje, jak nastavit monitor s rozlišením 4K.

Přečíst více

Přečtěte si, jak najít komponenty uživatelského prostředí a jak se vrátit k výchozímu nastavení.

Přečíst více

Ve SCIA Engineer je možné vybrat entity třemi způsoby: výběrem v pracovním prostoru, výběrem pomocí SCIA Spotlight nebo výběrem v tabulce zadání. Pokud je vybrána entita, lze ji najít "Zvětšením na výřez". Pokud prvek nelze nalézt, buď není aktivován v pracovním prostoru, nebo v projektu neexistuje.

Přečíst více

SCIA Engineer 21 přinesla zcela nové, transformované uživatelské prostředí. Abychom vám pomohli vytěžit z něj maximum, přinášíme několik tipů pro dvě nové komponenty: SCIA Spotlight a Zadávací panel.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 21 je k dispozici nové uživatelské prostředí. Tento článek ukazuje rozdíly mezi oběma uživatelskými prostředími.

Přečíst více

Tato často kladená otázka obsahuje několik tipů a triků pro řešení grafických problémů: např. černá obrazovka, problémy v grafické scéně (např. uzly nejsou viditelné při zoomování/posouvání pomocí kurzoru), problémy se zobrazením Navigační kostky,...

Přečíst více

Aby program SCIA Engineer správně fungoval, je důležité mít zapnutou volbu "Při přetahování zobrazovat obsah okna". Tato volba vám umožňuje vidět reálný pohyb oken, panelů a dialogů ve SCIA Engineer, které lze přichytit na strany uživatelského prostředí, vytrhnout nebo přesouvat na jiný monitor. Pokud je tato volba vypnuta, může to bránit přichycení nebo vytržení různých panelů SCIA Engineer.

Přečíst více

Ve SCIA Engineer můžete nastavit jednotky a také počet desetinných míst.
Nastavení jednotek lze nalézt v nabídce Soubor > Nastavení projektu > Sada jednotek prostřednictvím Hlavního menu nebo ho lze otevřít přes stavový řádek.
 

Přečíst více

V aplikaci SCIA Engineer si můžeme přizpůsobit nástrojové lišty. Tento článek popisuje různé možnosti přizpůsobení uživatelského prostředí.

Přečíst více

V programu SCIA Engineer je k dispozici několik výchozích nastavení, která lze změnit.

Například výchozí nastavení jednotek, konfigurace sítě a řešiče, obrázků, atd.

To vše lze změnit nastavením ve SCIA Engineer přímo v projektu. Například velikost sítě může být závislá na typu projektu nebo fázi výpočtu.

Často jsou však výchozí nastavení ve všech projektech stejná. Tato výchozí nastavení jsou nastavena vývojovým oddělením SCIA Engineer, ale můžete je změnit i vy jako uživatel.
Například geometrie ve SCIA Engineer je ve výchozím nastavení v m, ale toto výchozí nastavení lze nastavit na mm.

Přečíst více

Pokud narazíte na problémy s grafickým výkonem SCIA Engineer, jako jsou například nabídky, které jsou částečně prázdné, výběry, které se objevují vedle dílců namísto na systémové čáře,... pak následující kroky mohou pomoci tento problém vyřešit:

Přečíst více

V pravém dolním rohu 3D scény můžete najít NaviCube pro manipulaci s úhlem pohledu v modelu. Je možné se pohybovat, otáčet a přibližovat pomocí klávesových zkratek nebo bez nich.

Přečíst více

Jedna z klíčových oblastí pro vyšší efektivitu práce, na kterou jsme se zaměřili ve SCIA Engineer, je zdokonalená použitelnost. Využíváním zkratek můžete ušetřit mnoho kliknutí, a tudíž i zredukovat čas a pracnost software.

Přečíst více

Modelling

V posledních verzích SCIA Engineer byly rozšířeny možnosti pro zadávání proměnné tloušťky desky.

Přečíst více

Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí v Datech o projektu.

 

Přečíst více

To je možné pouze v případě, že máte modul sens.00 Základní nelineární výpočty (cloudová ochrana). Postupujte podle níže uvedených kroků.

 

Přečíst více

Jak Alfa, tak i pootočení LSS (lokální souřadný systém) jsou vlastnosti 1D dílce, které umožňují zadat úhel [ve stupních] a tím definovat otočení samotného průřezu tohoto 1D dílce (kolem jeho lokální osy x).

Přečíst více

Ve 3D prostředí je na výběr ze tří možností, jak prvek otočit.

Přečíst více

V tomto příspěvku si ukážeme možnosti propojení prvků, které se nedotýkají přímo v uzlech. Takové propojení prvku se vyznačuje červenými čárkami.

 

Přečíst více

Ve SCIA Engineer se používají různé typy souřadných systémů.

Souřadné systémy jsou důležité pro modelování konstrukce, definování zatížení a podpor a samozřejmě také pro interpretaci výsledků.

Poznámka: Osy mají pevné barvy, konkrétně osa X = červená, osa Y = zelená, osa Z = modrá.

Přečíst více

Rozlišují se dva způsoby spolupůsobení:

 • buď je deska na nosnících volně uložená, což znamená, že se mohou v kontaktu vzájemně bočně posouvat (model A)
 • nebo je deska s nosníky propojená, což znamená, že nemůže docházet ke vzájemnému bočnímu posouvání (model B)

Přečíst více

Materiál zeminy lze modelovat v SCIA Engineer pomocí pružného podloží. U pružného podloží je půda pod deskou reprezentována pružinami. Parametry podloží představují tuhosti těchto pružin. Pro výpočet těchto parametrů podloží z charakteristik podloží existují v literatuře různé metody: Winklerův model, Pasternakův model a Pseudo-coupled metoda.

Přečíst více

Při použití válcového čárového rastru se nezobrazují úhlové popisky rastru. Tyto roviny proto nelze použít k automatickému generování obrázků pro projekční výkresy pomocí průvodce generací obrázků.

Přečíst více

Pro vytváření vlastních/libovolných profilů je potřeba mít moduly esa.07 Obecný průřez (stará ochrana) nebo sen.05 Editor obecného průřezu (cloudová ochrana).

 

Přečíst více

Do databáze systému můžete přidat vlastní seznam materiálů, takže při každém zahájení nového projektu můžete tento seznam použít jako standardní materiály SCIA Engineer.

Přečíst více

Postup importu souboru dxf / dwg do programu SCIA Engineer.

 

Přečíst více

V praxi se může stát, že vybrané části konstrukce nejsou vždy aktivní. Například čerstvě vybetonované prvky nejsou schopny přenášet žádné zatížení nebo se může stát, že některé výztužné ocelové diagonály chybí v počátečních fázích výstavby.

Přečíst více

Současné přejmenování několika dílců

Tabulkové zadávání umožňuje přejmenování zadaných dílců. Pokud v tabulce vyberete několik dílců najednou, všechny se automaticky přejmenují a přečíslují (jména jednotlivých dílců zůstanou jedinečná).

Přečíst více

Uzel je nejjednodušší entitou používanou ve SCIA Engineeru. Uzel je základním prvkem a definuje další typy entit.

Přečíst více

Spřažený strop je deska s výraznou membránovou tuhostí, která gravitační zatížení přenáší na nosníky pod sebou. Od verze SCIA Engineer 17 je umožněno modelování spřaženého stropu se čtyřmi způsoby chování desky.

Přečíst více

V praxi se můžete setkat se situací, kdy je třeba desku (či stěnu) navrhnout s různými charakteristikami (tuhostmi) v podélném a příčném směru. Podívejte se, jak upravit model ve SCIA Engineer tak, aby respektoval rozdílné chování v jednotlivých směrech.

Přečíst více

Zděná stěna může být modelována dvěma způsoby:

 1. Pomocí ortotropie
 2. Pomocí nelinearity Plošné prvky přenášející tlak
Přečíst více

Jednosměrná deska je deska, která nese zatížení hlavně v jednom směru. Může to být deska nesená pouze na dvou okrajích nebo deska nesená na čtyřech okrajích, u nichž je větší délka rozpětí Ly alespoň dvakrát menší než rozpětí Lx.

Přečíst více

SCIA Engineer umožňuje importovat průřez ve formátu dxf nebo dwg. V následujících krocích je popsáno jak toho docílit.

Přečíst více

Vytvořený model ve SCIA Engineer, který se používá pro výpočet, se nazývá analytický model. Jedná se o zjednodušené znázornění reality, kde jsou propojeny referenční čáry nosníků. V tomto výpočtovém modelu se zanedbává například to, jak budou nosníky navzájem oříznuty.

Přečíst více

Fiktivní prvek je užitečným nástrojem pro modelování například: spojení dvou excentrických prutů, připojení excentrického prutu k desce, propojení mezi dvěma deskami atd.

 

Přečíst více

Uzel na hraně 2D prutu nelze definovat pomocí příkazu „Vnitřní uzel“. Aby bylo možné vložit uzel na hranu 2D prvku, měl by být proveden příkaz „Vložit uzel do polygonu“. Tento příkaz lze nalézt v podnabídce „Oprava lomené čáry“ na kartě v hlavním menu „Opravy“.

 

Přečíst více

V okně Data o projektu můžete nastavit typ konstrukce/prostředí.

 

Přečíst více

Úchopové body jsou užitečným nástrojem, který vám pomůže ve fázi modelování. Ukážeme zde nejčastější možnosti použití.

Přečíst více

Lomená čára umožňuje modelovat spojitý 1D prvek tvořený několika částmi a považovat jej za jeden objekt.

 

Přečíst více

Pomocí náběhů (Konstrukce > 1D dílce > Náběh) můžeme přidat na konce nosníku stejný náběh. V této otázce si ukážeme postup, jak přidat na každý konec jiný náběh.

Přečíst více

Po načtení konstrukce do SCIA Engineer z jiné aplikace se stává, že načtené souřadnice vrcholů dílců jsou „nepřesné“. Přesně řečeno, souřadnice obsahují příliš mnoho desetinných míst, z čehož pramení ona nepřesnost.

Přečíst více

Tento článek popisuje některé časté zdroje numerické nestability.

Přečíst více

Tento článek popisuje, jak můžete zadat otvor na zakřivený 2D prvek.

Přečíst více

V této často kladené otázce se dozvíte, jak můžete změnit nastavení pro všechny typy čárových rastrů (volný čárový rastr, obdélníkový rastr, kruhový rastr, a 3D čárový rastr) a pro bodový rastr.

Přečíst více

Tento FAQ vysvětluje, jak přidat vlastní průřezy do existující knihovny profilů.

Přečíst více

Všechny prvky patřící do knihovny (průřezy, materiály, nelineární funkce, seismická spektra atd.) lze uložit do konkrétního textového souboru, takže je lze použít v jiných modelech, aniž by bylo nutné opakovat zadávání. Tato možnost je užitečná zejména při definování vlastních položek knihovny.

Přečíst více

Tato často kladená otázka vysvětluje, co je zapotřebí zkontrolovat, když jsou příkazy profilovaný plech nebo spřažená deska nedostupné.

Přečíst více

Liniová pružná podpora nebere v úvahu šířku prvku.

Přečíst více

Loads

V rámci SCIA Engineer je možné definovat zatížení od zemního tlaku a tlaku vody pomocí profilu vrtu, ve kterém určíte jednotlivé vrstvy geologického profilu. Tímto postupem se vyhnete nutnosti použití volného zatížení.

Přečíst více

Zatížení sněhem může být ve SCIA Engineer zadáno více způsoby. Zde si uvedeme možnost, kdy je zatížení zadáno jako "volné plošné zatížení", protože u tohoto typu lze zadat zatížení o proměnné velikosti, narozdíl od "plošného zatížení na 2D", které lze zadat pouze jako rovnoměrné.

Přečíst více

Pokud potřebujeme upravit součinitele tlaku od vygenerovaného 3D větru, tak musíme nejprve vybrat data o větru na daném zatěžovacím panelu a přes akční tlačítko Editovat zóny se dostaneme do editace.

 

Přečíst více

SCIA Engineer umožňuje snadno vytvářet kombinace zatížení pro posouzení mostů dle přílohy A2 Eurokódu EN1990 / A1.

 

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 18.0 je možné mít v projektu automaticky generované normové kombinace. Pokud však chcete definovat své vlastní kombinace, je důležité znát tři hlavní typy, které jsou k dispozici: Eurokód (normová), Obálka a Lineární.

Přečíst více

Ve SCIA Engineer automatické nebo normové typy kombinací sdružují výsledky několika lineárních kombinací do jedněch obálkových výsledků. Rozložením těchto kombinací na lineární kombinace lze vidět lineární kombinace, které jsou počítány na pozadí výpočtu. Nicméně rozkládat všechny obálkové kombinace je zcela zbytečné: i přesto, že jsou skryté, lineární kombinace jsou vždy počítány a zobrazeny pokud způsobují nejvyšší nebo nejnižší hodnoty výsledků. Ke zjištění výsledků od konkrétní lineární kombinace slouží klíč kombinace.

Přečíst více

Aby se definovalo proměnlivé plošné zatížení - např. tlak zeminy na 2D prvku, je třeba použít volné plošné zatížení. Postup zadání je vysvětlen na příkladu 3 metrové opěrné stěny.

Přečíst více

V nabídce výsledků (Hlavní menu > Výsledky) můžete zobrazit vnitřní síly, napětí, ...

V případě, že máte mnoho (obálkových) kombinací, mohlo by být užitečné omezit počet nelineárních nebo stabilitních kombinací při počátečním posouzení.

Například když chcete vypočítat stabilitní analýzu, může být zajímavé začít s kombinacemi, které vedly k největším tlakovým silám nebo normálovým napětím.

Přečíst více

Pro přenos zatížení pomocí zátěžových panelů jsou k dispozici různé metody. Kterou z nich zvolit?

Přečíst více

Faktor CsCd není v programu SCIA Engineer zatím k dispozici, ale existuje malý trik, jak tento faktor v softwaru zohlednit, zatímco se čeká na jeho vývoj.

Přečíst více

Tento článek vysvětluje rozdíl mezi kombinacemi EN-MSÚ (STR/GEO) Set B a Set C.

Přečíst více

Pomocí programu SCIA Engineer můžete definovat spektrum seismické odezvy podle některé z norem nebo můžete definovat vlastní spektrum. Pokud chcete vytvořit vlastní spektrum a máte ho již definované v Excelu, můžete ho snadno zkopírovat do SCIA Engineer.

Přečíst více

Tabulkový vstup lze použít k zadávání, kopírování a k úpravám zatížení na konstrukci. V této otázce si ukážeme problematiku kopírování zatížení v rámci stejného prvku a z prvku na prvek.

 

Přečíst více

Při definování zatížení na konstrukci může být nutné provést malý výpočet, aby bylo možné určit přesnou hodnotu zatížení. Například, když zatížení větrem 1,5 kN/m² působí na sloup s roztečí rámu 3 m, výsledné liniové zatížení na sloupu bude 4,5 kN/m. Místo použití kalkulačky můžete ve SCIA Engineer zadat samotný vzorec.

Přečíst více

In this tips & tricks issue we will go deeper in the use and definition of Span Loads in SCIA Engineer.

Přečíst více

Volné zatížení se liší od „běžného zatížení“ tím, že není přiřazeno jako přídavná data ke konkrétnímu 2D prvku. Volné zatížení může být vytvořeno libovolně v prostoru a poté může uživatel určit, na který prvek (prvky) se bude zatížení aplikovat.

 

Přečíst více

Pro nelineární výpočet je třeba mít vytvořeny nelineární kombinace. Ty se vytvářejí přes: Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace

Dostupné typy pro nelineární kombinace jsou pouze „Únosnost“ a „Použitelnost“. U lineárních kombinací jsou navíc pro tyto typy dostupné 3 podtypy (lineární, obálková a normově závislá).

Přečíst více

Může se zdát, že po vygenerování volného zatížení již nemůže dojít k jeho úpravě. Toto generování je provedeno přes akční tlačítko Generovat zatížení, nebo během výpočtu projektu. Původní volné zatížení je zobrazeno zeleně, zatímco generované volné zatížení je zobrazeno oranžově nebo šedě.

Přečíst více

Panely (nazývané také zatěžovací panely) jsou entity, které nejsou ve výpočtu samy o sobě uvažovány. Jejich tuhost tedy není při výpočtu zohledněna. Jejich funkcí je roznést aplikované zatížení na nosné prvky, které panel podpírají.

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 18 je možné použít automaticky generované normové kombinace (MSÚ a MSP). Tyto kombinace však nelze odstranit ve správci kombinací. Automaticky generované kombinace lze smazat pouze deaktivací volby Normové kombinace v datech o projektu.

Přečíst více

Typy zatížení  dostupné v projektu závisí na typu projektu (2D, 3D apod.) a na nastavené funkcionalitě. Počet možných typů zatížení je veliký. V tomto článku probereme předepsané deformace určitého místa na konstrukci.

Přečíst více

Co znamená zadání nové nelineární kombinace z lineárních kombinací?

Přečíst více

Jak vytvořit kombinace pro jeřábové dráhy?

Přečíst více

Data Exchange

SCIA Engineer není zpětně kompatibilní se staršími verzemi. SCIA Engineer vám umožňuje exportování projektu do formátu XML. XML je textový soubor, který není závislý na verzi SCIA Engineeru. Díky tomu lze převést projekt z novější verze programu do starší.

Přečíst více

Tento článek vysvětluje, jak můžete nainstalovat plug-in pro propojení Tekla Structures nebo Revit se SCIA Engineer.

Přečíst více

Používáte pro import modelů do SCIA Engineer formát IFC? Přečtěte si pár tipů pro hladký import a pro efektivní práci s nástroji pro BIM, které Vám pomohou snadněji vytvořit korektní konečně-prvkový model.

Přečíst více

Postup importu souboru dxf / dwg do programu SCIA Engineer.

 

Přečíst více

Pokud máte dva samostatné esa soubory, můžete nahrát jeden do druhého.

Přečíst více

Analysis

Při výpočtu projektu, který obsahuje pouze pruty s osovou silou, je možné, že se zobrazí varování týkající se nestability. Tato nestabilita může být způsobena kombinací pouze osové síly a kloubů na stejném prvku. To může vést ke konfliktu, který vede k nestabilitě.

Přečíst více

SCIA Engineer nabízí možnost provádět dávkovou analýzu pomocí vstupních souborů XML.

Přečíst více

Po spuštění výpočtu se může objevit chybové hlášení "Výpočet byl ukončen, protože projekt obsahuje nepodporovaný průběh vlny nelineární funkce NLF1". To znamená, že projekt obsahuje prázdnou nelineární funkci v rámci knihoven programu SCIA Engineer.

Přečíst více

Výpočty podle teorie druhého řádu zohledňují postupné deformování konstrukce vlivem aplikovaného zatížení. Řečeno matematicky, působící zatížení je rozděleno na malé části (přírůstky) a pro každý přírůstek se vypočítá a změní tuhost konstrukce.

Přečíst více

Seismický výpočet je vždy lineární. Seizmické zatěžovací stavy však můžete kombinovat s nelineární kombinací.

K tomu budete muset vytvořit nelineární kombinaci (vyjma seismických zatěžovacích stavů) a použít tyto výsledky ve vaší lineární seismické kombinaci. Jinými slovy, nelineární chování konstrukce pro statické síly bude kombinováno s lineárním seismickým výpočtem.

Přečíst více

Tento článek popisuje některé časté zdroje numerické nestability.

Přečíst více

Při spuštění analýzy se může objevit varování "Nekompatibilita ve vstupních datech". Toto varování souvisí s kombinací globálních imperfekcí, volného zatížení a modelované konstrukce.

Přečíst více

Modifikátory modelu, absence a jednoduché fáze výstavby.

Přečíst více

V tomto článku jsou vysvětlena varování a chybová hlášení, která se mohou objevit při spuštění modální analýzy.

Přečíst více

Při návrhu nosníků je velmi klíčovým okamžikem volba správného modelu. Jedním z důležitých faktorů je výpočet spolupůsobící šířky T-průřezu.

Přečíst více

Vyloučení SCIA Engineer z kontroly antivirového softwaru zvyšuje výkon a snižuje riziko poškození dat, souborů a chyb v důsledku blokování normálního fungování softwaru antivirem. Toto je seznam souborů a složek, které je třeba v antivirovém softwaru vyloučit z kontroly.

Přečíst více

Nelineární výpočet má následující limity:

 • Celkový počet uzlů a konečných prvků: neomezený
 • Celkový počet nelineárních kombinací: 1000
 • Maximální počet iterací (v jednom přírůstku): 1000
 • Maximální počet přírůstků: 500
Přečíst více

To znamená, že řešič nerozpoznal žádné uzly, se kterými by mohl být proveden výpočet.

Přečíst více

Při definování dynamického harmonického zatížení v programu SCIA Engineer se určuje frekvence (a tlumení). Zatížení je zadáno stejně jako statické zatížení. Pokud chcete definovat stejné zatížení s více frekvencemi, je zapotřebí vytvořit více zatěžovacích stavů, ve kterých určíte frekvenci.

Přečíst více

Pokud generujete síť konečných prvků nebo spouštíte výpočet, objeví se chybová hláška "Nesprávná topologie makra 2D. Byla nalezena chyba v makru" s označením entity, kde se problém nachází.

Přečíst více

Takové prvky sítě mohou způsobovat nepřesné výsledky. Proto je vhodné je opravit, např. pomocí lokálního zahuštění sítě.

 

Přečíst více

Porovnáte-li statickou analýzu s dynamickou nebo seizmickou analýzou, zjistíte, že hledáte něco zcela jiného.

Typickým problémem plného 3D modelování je, že seismický návrh se většinou týká celkového chování konstrukce, zatímco kompletní síť konečných prvků poskytuje řadu informací o chování lokálním. Konkrétně pro modální analýzu plná síť odhaluje lokální tvary kmitání, které jsou pro celkovou seismickou odezvu konstrukce nepodstatné.

Zdá se proto logické pro dynamické výpočty využít jinou, redukovanou síť konečných prvků.

Proto byla vyvinuta metoda IRS (Improved Reduced System - vylepšený redukovaný systém), která během kondenzačního procesu zohledňuje nejen matici tuhosti systému, ale také matici hmotnosti.

Bylo dokázáno, že tato metoda dává pro dynamické výpočty výborné výsledky, a to jak pro metody modální analýzy, tak pro metody přímé integrace v čase.

Přečíst více

Součinitel kritického zatížení se určí řešením úlohy vlastních čísel pomocí následující rovnice:

Ke = elastická matice tuhosti EI
Kg = geometrická matice tuhosti normálových sil T
Lambda = vlastní číslo = součinitel kritického zatížení

Přečíst více

V řešiči u celé řady nelineárních výpočtů existují výchozí hodnoty tolerance.

Poměr přesnosti řešiče v nastavení řešiče (Hlavní menu > Nástroje > Výpočet a síť > Nastavení řešiče) umožňuje upravit tyto výchozí tolerance v sekci Pokročilá nastavení řešiče > Nelinearity.

Přečíst více

Chyba: Konstrukce je nestabilní

Přečíst více

Norma EC EN 1995-1-1 říká v článku 2.2.2 analýza konstrukce se musí provést s použitím těchto hodnot tuhostních vlastností.

Přečíst více

Jak nastavit dynamický výpočet na konstrukci předpínanou pomocí volných kabelů?

Přečíst více

Neprojde výpočet dle metody Newton–Raphson, ostatní metody projdou:

Přečíst více

Lokální nelinearity prutu a dynamický výpočet

Přečíst více

Results

Deformace 1D a 2D prvků v konstrukci může být zobrazeno jednak odděleně, ale také deformace konstrukce jako celku. Níže je přehled možného zobrazení deformací ve SCIA Engineer.

Přečíst více

Řez na 1D prvku lze použít, když chcete zobrazit výsledky pouze v určitém umístění na prvku.

Přečíst více

Jediná možnost, jak toho dosáhnout, je pomocí výslednice reakcí a polohy centrálního bodu.

Potom lze zpětně vypočítat výsledné vnitřní síly a najít těžiště.

Přečíst více

V tomto článku je popsána uvažovaná konvence a význam značení 1D a 2D výsledků v programu SCIA Engineer.

Přečíst více

Rozlišují se dva způsoby spolupůsobení:

 • buď je deska na nosnících volně uložená, což znamená, že se mohou v kontaktu vzájemně bočně posouvat (model A)
 • nebo je deska s nosníky propojená, což znamená, že nemůže docházet ke vzájemnému bočnímu posouvání (model B)

Přečíst více

Zadáním excentricity se systémová čára (plná) již neshoduje s referenční čárou (čárkovaná). Referenční čára reprezentuje těžiště průřezu. Zatímco systémová čára je důležitá pro samotný program, protože určuje, zda-li jsou či nejsou entity k sobě vzájemně propojeny. K systémové čáře se rovněž vztahují i podpory.

Přečíst více

Síť konečných prvků ve SCIA Engineer obsahuje lineární 3- a/nebo 4-úhlové prvky. Na prvek sítě jsou vypočteny 3 nebo 4 výsledky, jeden v každém uzlu. 

Přečíst více

V tomto článku najdete vysvětlení uvažování vnitřních sil, které jsou vypočteny pro náhradní průřez T a pro nosník a desku zvlášť. Při výpočtu vnitřních sil v žebru (viz postup níže, kde se dozvíte, jak tuto část zapnout) se pro výpočet výsledků použije náhradní T-průřez. T-průřez je tvořen stojinou, což je nosník (obdélníkový průřez), příruba T-průřezu je tvořena efektivní šířkou desky. Efektivní šířku desky je třeba použít pro určení vnitřních sil desky, které je třeba přičíst k vnitřním silám vypočteným v samotném žebru.

Přečíst více

Pokud jste vymodelovali desku s žebry, objeví se v okně vlastností výsledků možnost žebro. Tuto možnost lze aktivovat. Možnost je dostupná pro 1D i 2D výsledky.

Přečíst více

Průměrování špiček výsledků je vysvětleno na příkladu jednoduché desky, která je podepřená bodově ve čtyřech uzlech. Deska je počítána lineárně s jediným zatěžovacím stavem - vlastní tíhou.

Přečíst více

Řez lze použít v případě, pokud chcete zobrazit výsledky pouze v určité části 2D prvku. Funkce řezu spočívá v grafickém znázornění výsledků a lze ji použít jak pro 2D prvky i 1D pruty. Řez 2D prvku slouží k zobrazení výsledků na linii, zatímco řez pro 1D prvky slouží k zobrazení výsledků v bodě.

Přečíst více

Patra jsou velmi používanou funkcí, která umožňuje přesně analyzovat každé podlaží jako hmotu spojenou se sousedními podlažími stěnami a sloupy.
Patra jsou proto ideální pro provedení seizmického návrhu (patra jsou obecným konceptem, takže nejsou omezena pouze na seizmické výpočty).
Výsledky v patrech poskytují souhrnný pohled na výsledky pro každé patro.
Posunutí, zrychlení, vnitřní síly a výslednice lze zobrazit pro jednotlivá podlaží, a to buď jako souhrnné hodnoty pro každé podlaží, nebo jako podrobné výsledky pro každou stěnu a sloup.
 

Přečíst více

Přemístění a napětí lze nyní zobrazit na 3D povrchu sloupů a nosníků. Navíc lze výsledky promítat na původní (nedeformovaný) nebo konečný (deformovaný) tvar konstrukce. Díky tomu získáváte lepší náhled na celkové chování konstrukce.

Přečíst více

Tabulka výsledků jsou funkcí, která nabízí uživateli možnost prohlížet výsledky v tabulkové formě, včetně výsledků výpočtu v uzlech, na 1D a 2D dílcích a včetně posudků.
Tabulka výsledů se otvírají přes nabídku Hlavní menu → Nástroje, podobně jako Tabulka zadání.

Přečíst více

Pokud chcete zobrazit výsledek (reakce, vnitřní síly.. ) pro jednotlivé zatěžovací stavy nebo pro kombinaci, můžete použít funkci tvorby kapitol v Engineering reportu.

Přečíst více

Současné přejmenování několika dílců

Tabulkové zadávání umožňuje přejmenování zadaných dílců. Pokud v tabulce vyberete několik dílců najednou, všechny se automaticky přejmenují a přečíslují (jména jednotlivých dílců zůstanou jedinečná).

Přečíst více

Při modelování 2D prvků je možné definovat pružný plošný základ – podloží – jako podporu pro tyto prvky. Tato podloží však mají standardně tahové schopnosti, což znamená, že se může stát, že v podloží dostaneme tah. Záporná kontaktní napětí indikují tah v podloží.

Přečíst více

Žebra jsou nedílnou součástí konstrukcí. V minulosti počítali statici tyto konstrukce jako plošné desky a žebra se uvažovala jen přibližně (jako T-průřez). Díky 3D skořepinovému modelu lze tato žebra modelovat přesněji jako excentricky umístěné nosníky. Článek vysvětluje vyhodnocení vnitřních sil v žebrech.

Přečíst více

Častým prvkem používaným pro podepření stropů budov jsou železobetonová žebra. Ekonomického návrhu lze dosáhnout redukcí teoretických vnitřních sil v koncích nosníku (žebra). SCIA Engineer provádí tuto redukci automaticky pro nosníky podepřené standardní podporou nebo sloupem. Pro nosníky uložené na stěně je třeba použít malý trik. Přečtěte si jak na to.

Přečíst více

Při vizualizaci výsledků na 2D dílcích ve SCIA Engineer může uživatel zvolit 4 různé způsoby zobrazení stejné výsledkové hodnoty: „V uzlech - neprůměrovat“, „V uzlech - průměrovat“, „V uzlech - průměrovat na prvku“ a „Ve středech“.
Podívejte se na rozdíly mezi jednotlivými volbami.

Přečíst více

Může nastat situace, že vypočítané výsledky nejsou přesně podle vašich očekávání. Tento jev může být způsoben náhodným pádem, který mohl způsobit poškození dat v projektu.

Přečíst více

Na stránkách nápovědy programu SCIA Engineer jsou uvedeny další informace týkající se chyb, varování a poznámek (EWN), které se mohou vyskytnout při používání programu SCIA Engineer.

Pokud se objeví určité hlášení, můžete pomocí níže uvedených odkazů přejít na příslušnou stránku nebo otevřít příslušný dokument PDF.

Přečíst více

Jednotkový posudek 999,00 znamená, že (část) jednotkového posudku nebyla provedena. Hodnotu 999 lze vidět u posudků oceli, spřažených prvků, dřeva a hliníku.

Přečíst více

Pomocí možnosti "Zámek výsledků" je možné zachovat výsledky dostupné v programu SCIA Engineer i po provedení změn v modelu (například odstranění prvků, změna hodnot zatížení,...).

Přečíst více

Od verze SCIA Engineer 22.1 je možné v novém uživatelském prostředí vizualizovat reakce jako tabulku základů, stejně jako to bylo možné ve starém uživatelském prostředí.

 

Přečíst více

Postup zadání lan a vysvětlení výsledků deformace lan

Přečíst více

Composites

Tato často kladená otázka ilustruje, jak je možné vizualizovat výpočtový model a konstrukční model se spřaženými nosníky a jaký je rozdíl mezi těmito modely.

 

Přečíst více

Tato často kladená otázka vysvětluje rozdíly mezi standardním a pokročilým typem spřažení při práci s modelem spřažené konstrukce v programu SCIA Engineer.

Přečíst více

V této často kladené otázce jsou vysvětleny dvě metody modelování spřažených nosníků:

 • metoda 1: Metoda spřažené desky
 • metoda 2: Metoda desky se žebry
Přečíst více

Ocelové a kompozitní 2D prvky se často používají k příčnému ztužení podlahových nosníků prostřednictvím účinku tuhé diafragmy. Někdy se i při nastavení chování prvku na hodnotu "Tuhá diafragma" nosníky stále příčně deformují, tj. v rovině 2D prvku. Jako by nosníky nebyly připojeny k 2D prvku, a proto tuhá diafragma prvek nestabilizuje.

  Přečíst více

  Concrete

  Návrh výztuže může být zejména u velkých modelů zdlouhavý. SCIA Engineer nabízí automatizovaný postup návrhu podélné i smykové výztuže.

  Přečíst více

  Tento článek popisuje, jak změnit E modul betonu v knihovně materiálů.

  Přečíst více

  Tato kapitola vysvětluje jak na jednoosý nebo dvouosý návrh ve SCIA Engineer.

   

  Přečíst více

  Během konverze předpokládané výztuže na skutečné pruty (zejména u starších příkladů) se může objevit chybová hláška „Převod výztuže nebyl proveden, protože typ zóny smykové výztuže je nastaven na Žádná ve výchozím nastavení návrhu“.

  Přečíst více

  Navrhování 2D betonových prvků krok za krokem.

   

  Přečíst více

  Výpočet krytí betonu ve SCIA Engineer.

  Přečíst více

  Isokorby jsou speciální prvky používané pro redukci tepelných mostů v betonových konstrukcích. Tento modul se uplatní zejména v případě spojení balkonu s železobetonovou konstrukcí podlaží. Při navrhování takového detailu je třeba uvažovat vhodný numerický model. V tomto článku je popsáno několik metod v programu SCIA Engineer využívajících výpočet pomocí MKP.

  Přečíst více

  Při navrhování betonových konstrukcí obvykle není lineární analýza plně dostačující. Existuje několik dalších aspektů, které ovlivňují chování konstrukce především z hlediska použitelnosti. Mezi tyto vlivy především patří:

  • Vznik trhlin v betonu
  • Dotvarování a smršťování

  Vznik trhlin v betonu je obvykle nevratný jev, který se projeví při překročení pevnosti betonu v tahu. Konstrukce však může být trvanlivá a spolehlivá i s trhlinami, pokud nedojde k překročení limitů definovaných normami. Tento článek se zabývá především upozorněním na tyto účinky při návrhu se zaměřením na smršťování.

  Přečíst více

  Krok za krokem jak na uživatelské nastavení ve SCIA Concrete section. Je uveden příklad vytvoření nového uživatelského materiálu.

   

  Přečíst více

  V tomto článku najdete ucelený přehled typů výztuží ve SCIA Enigineer s ukázkou na příkladu železobetonového nosníku, který vám usnadní orientaci v procesu navrhování.

  Přečíst více

  Průvodce pro generaci schémat výztuže naleznete v Galerii obrázků (Hlavní menu → Knihovny → Galerie obrázků). Spusťte "Průvodce generací obrázků" a vyberte "Generovat schémata výztuže".

  Přečíst více

  Návrh výztuže se v pracovišti Beton se provádí pomocí sil vypočtených pomocí Baumannovy transformační metody.

  Přečíst více

  Častým prvkem používaným pro podepření stropů budov jsou železobetonová žebra. Ekonomického návrhu lze dosáhnout redukcí teoretických vnitřních sil v koncích nosníku (žebra). SCIA Engineer provádí tuto redukci automaticky pro nosníky podepřené standardní podporou nebo sloupem. Pro nosníky uložené na stěně je třeba použít malý trik. Přečtěte si jak na to.

  Přečíst více

  Rychlá orientace v navržené výztuži a jednoduchá komunikace s kresličem prostřednictvím vizuální prezentace výztuže ve 2D dílcích SCIA Engineer.

  Přečíst více

  SCIA Engineer nabízí 2 možnosti, jak a kde zobrazit vnitřní síly betonových dílců: lze to na pracovišti Výsledky a pak také na pracovišti Beton. Tato otázka vysvětluje jaký je mezi nimi rozdíl.

   

  Přečíst více

  Smyková výztuž pro protlačení

  Přečíst více

  Pomůže mně Scia engineer  vypočítat potřebnou hlavní výztuž při zadané síle na protlačení za předpokladu, že nechci použít smykovou výztuž na protlačení?

  Přečíst více

  Masonry

  Zděná stěna může být modelována dvěma způsoby:

  1. Pomocí ortotropie
  2. Pomocí nelinearity Plošné prvky přenášející tlak
  Přečíst více

  Steel

  Stabilitní účinky jsou ovlivněny vlastnostmi dílce po celé jeho délce. Proto se pro stabilitní posudky v současné době používá nejvyšší třída průřezu stanovená po jeho délce. Jedná se o velmi konzervativní přístup, protože poloha nejvyšší třídy není vždy rozhodující pro stabilitní posouzení. Proto byla ve verzi 21 rozšířena implementace valorizačního projektu SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 zavedením součinitele využití η. To umožňuje použít méně konzervativní třídu průřezu pro stabilitní posudky podle EC3 a dosáhnout tak často i výrazných úspor materiálu.

  Přečíst více

  Aby bylo možné provést posudek ocelové konstrukce na MSP, je třeba specifikovat následující údaje...

   Přečíst více

   Tato často kladená otázka vysvětluje, jak fungují součinitele vzpěrných délek.

   Přečíst více

   Jak vytvořit přípoj definováním vnitřních sil nezávisle na modelované konstrukci? Tento článek ukazuje jednoduchý příklad takového použití.

   Přečíst více

   Vědecké poznatky se postupem času vyvíjejí a téma návrhové odolnosti ocelových průřezů třídy 3 není výjimkou. V Eurokódu 3 „Navrhování ocelových konstrukcí“ se předpokládá, že průřezy třídy 3 se mohou chovat pouze pružně, i když dnes už uznáváme, že vnitřní plastická redistribuce může někdy výrazně zvýšit jejich únosnost. Přišel čas na aktualizaci druhé generace Eurokódů.

   Přečíst více

   Tento článek vysvětluje, co můžete dělat, když se zobrazí varování W22 "Jedná se o asymetrický I průřez s K < 0,1 nebo K > 2,5. K bylo nastaveno na odpovídající limitní hodnotu. Zkontrolujte prosím mechanické vlastnosti!".

   Přečíst více

   Posudek interakce 3 je speciální poruchový případ, kdy se spojka zarazí do sloupku lešení. Tento typ poruchy se tak vyskytuje pouze u modulárních systémů (Layher & Cuplock), kde jsou příčníky a podélníky připojeny ke sloupkům.

   Přečíst více

   Nejprve se ujistěte, že váš projekt byl vypočten a výsledky jsou k dispozici. Vyberte přípoj, pro který chcete zobrazit posudek: jeho vlastnosti by se měly objevit v panelu vlastností. V těchto vlastnostech vyhledejte možnost "výstup", vyberte typ výstupu, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko obnovit.

   Přečíst více

   Můžete přidat plastické chování materiálu, které bude zohledněno při nelineárním výpočtu.

   Přečíst více

   Kritérium pro provedení výpočtu druhého řádu je uvedeno v článku 5.2.1 odst. 3 normy EN1993-1-1.

   Podle vzorce 5.1 v tomto článku by měl být výpočet druhého řádu proveden, pokud je součinitel kritického zatížení alfa menší než předepsaná hodnota.

   Součinitel kritického zatížení alfa je poměr mezi návrhovými silami a kritickým zatížením na vzpěr a lze jej určit v programu SCIA Engineer.

   Přečíst více

   Tuhost propojení mezi dvěma entitami je v první řadě závislá na vybraném prostředí v Datech o projektu.

    

   Přečíst více

   Může se stát, že posudky MZP nejsou v nabídce oceli dostupné, přestože jsou výsledky k dispozici.

   Přečíst více

   Eurokód specifikuje různé meze kluzu a meze pevnosti pro ocel v závislosti na tloušťce plechu.

   To je důvod, proč ve vlastnostech materiálu ocel najdete nastavení "rozsah tloušťky". V tomto dialogu můžete definovat mez kluzu a mez pevnosti pro rozsah tloušťky plechu.

   Toto jsou hodnoty, které budou použity při posudcích podle normy, nikoli hodnoty zobrazené těsně nad tímto nastevním "rozsahu tloušťky".

   Pokud tedy chcete upravit mez kluzu nebo mez pevnosti ocelového materiálu ve SCIA Engineer, musíte to provést v dialogu "rozsahu tloušťky".

   Přečíst více

   Glass

   SCIA Engineer nabízí řešení pro výpočet konstrukčního skla.

   Přečíst více

   Timber

   Křížem lepené dřevo (CLT) jsou ploché výrobky z masivního dřeva, které lze použít jako konstrukční prvky. Díky svým příznivým ekologickým, estetickým a energetickým vlastnostem bývá někdy označováno za materiál budoucnosti.

   Přečíst více

   Metoda "napětí nebo deformace" a metoda "hrubé síly" jsou dva přístupy používané v softwaru SCIA Engineer k řešení problémů.

   Přečíst více

   Output - Engineering report

   V Engineering reportu je možné upravovat tabulky: sloupce lze smazat a/nebo přidat další sloupce.

   Tento článek poskytne příklad pro tabulku s uzlovými podporami, kde bude do této tabulky přidán sloupec s tuhostí podpory ve směru Z.

   Přečíst více

   Generátor výsledkových obrázků slouží k automatickému generování výsledkových obrázků v Engineering reportu.

   Přečíst více

   Ve SCIA Engineer existují různé způsoby, jak přidat obrázky do Engineering reportu. Můžete odeslat snímek obrazovky nebo živý obrázek (s měřítkem nebo bez něj) z pracovní plochy do Engineering reportu. Můžete také vložit obrázek z galerie obrázků nebo přidat externí obrázek.

   Přečíst více

   Od verze SCIA Engineer 19.1 nabízí Engineering Report několik nových možností grafické úpravy výstupů.

   Přečíst více

   Dokument PDF může obsahovat 3D obrázky. Při otevření dokumentu PDF lze tyto obrázky otáčet, zvětšovat,...

   Přečíst více

   Existují různé způsoby, jak vytvořit obrázek z vašeho modelu SCIA Engineer (s výsledky nebo bez nich). Nejznámější metodou získání screenshotu celé obrazovky je tlačítko Print Screen, lze také použít speciální programy pro snímání obrazovky.

   Přečíst více

   Ve SCIA Engineer lze obrázky uložit jako soubory dwg nebo dxf. Tímto způsobem lze také exportovat výsledky.

   Přečíst více

   Pomocí SCIA Engineer můžete vytvářet různé druhy výkresů: přehledové výkresy, výkresy ocelových přípojů,... S výkresy lze dále pracovat v galerii obrázků nebo v galerii výkresů a lze je přidat do Engineering reportu.

   Přečíst více

   V tomto článku naleznete přehled některých novinek v Engineering Reportu přidaných ve verzi SCIA Engineer 15.

   Přečíst více

   Jak zobrazit / skrýt panely (dostupné položky, ...) v Engineering Reportu.

   Přečíst více

   V tomto článku je vysvětleno, jak automaticky vygenerovat řadu tabulek pomocí možnosti zvýšení úrovně vnoření v Engineering reportu.

   Přečíst více

   Volný text nebo formátovaný text je položka reportu, kterou budete často využívat. Tato položka vám umožní vypracovat report (technickou zprávu) a přidat vysvětlující texty mezi data, která jsou získána z vašeho projektu SCIA Engineer.
   V seznamu "Speciální položky" najdete položku s názvem "Formátovaný text".

   Přečíst více

   Přizpůsobení Engineering reportu je opravdu snadné. V reportu můžete použít styl, který ovlivní všechny následující položky v navigátoru, dokud nedojdete na konec reportu nebo k další definici stylu.

   Přečíst více

   Obrázky v Engineering reportu mohou zobrazovat různé typy výsledků ve SCIA Engineer.

   Přečíst více

   Pokud se pokusíte uložit obrázek z libovolného grafického okna programu SCIA Engineer (klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a zvolte "Uložit obrázek do souboru"), najdete zde (kromě jiných typů formátů) formáty EP3, EP2, EPD. Které z nich jsou k dispozici, závisí na druhu okna.

   Přečíst více

   Existují různé způsoby, jak vytvořit PDF soubor.
   Po kliknutí na velké tlačítko v levém horním rohu se zobrazí dialogové okno pro export do různých formátů mezi kterými je i PDF.

    

   Přečíst více

   Od verze SCIA Engineer 14 lze tvorbu reportů zjednodušit pomocí šablon.

   Několik šablon bylo připraveno firmou SCIA, ale uživatelé si mohou snadno vytvářet šablony vlastní.
   Obdobu „šablon“ bylo možno využívat již ve starších verzích, ale tam se jednalo o prázdný report, do nějž se všechna data musela kopírovat z nového reportu přes schránku Windows.

   Šablony reportů lze používat k vytvoření nových reportů (ve správci Engineering Reportu) nebo je lze vkládat do existujícího reportu ze seznamu dostupných šablon z panelu nových položek. Do jednoho reportu lze vkládat i více šablon.

   Šablony reportu obsahují seznam položek reportu. Je-li šablona vložena do reportu, jednotlivé položky se vloží do reportu a stávají se na původní šabloně nezávislé. Lze je pak samostatně upravovat, kopírovat, přesouvat a mazat stejně jako ostatní položky.

   Přečíst více

   Other topics

   Máme pro Vás pár triků, které vám pomohou zvýšit vaši efektivitu a využít převod modelu (S2A) v AutoConverteru naplno. Pro každý krok stručně představujeme tipy, které vám mohly dosud uniknout!

   Přečíst více

   Jedna z klíčových oblastí pro vyšší efektivitu práce, na kterou jsme se zaměřili ve SCIA Engineer, je zdokonalená použitelnost. Využíváním zkratek můžete ušetřit mnoho kliknutí, a tudíž i zredukovat čas a pracnost software.

   Přečíst více

   Používáte pro import modelů do SCIA Engineer formát IFC? Přečtěte si pár tipů pro hladký import a pro efektivní práci s nástroji pro BIM, které Vám pomohou snadněji vytvořit korektní konečně-prvkový model.

   Přečíst více

   Od verze SCIA Engineer 19.1 nabízí Engineering Report několik nových možností grafické úpravy výstupů.

   Přečíst více

   Při otevírání nebo importování projektu do SCIA se může objevit chybová zpráva ‘Error <- 35 > otevírání knihovny profilů : přerušení...’ (v anglickém znění: ‘Error <- 35 > opening profile library : aborting...’). Tato zpráva značí, že adresář knihoven profilů obsahuje více než 35 znaků. Tento problém lze však opravit zkopírováním knihovny profilů SCIA do jiného adresáře, např. C:\ProfileLibrary. Tuto cestu je třeba upravit také v adresářích, které najdete v globálním nastavení prostředí.

   Přečíst více

   Normální provoz SCIA Engineer vytváří množství dočasných souborů, které mohou nabývat značné velikosti.

   Tyto soubory zabírají místo na pevném disku a někdy mohou vyvolávat problémy, které mohou ovlivnit správné chování softwaru.

   Proto je dobré tyto dočasné soubory pravidelně promazávat.

   Přečíst více

   SCIA Engineer není zpětně kompatibilní se staršími verzemi. SCIA Engineer vám umožňuje exportování projektu do formátu XML. XML je textový soubor, který není závislý na verzi SCIA Engineeru. Díky tomu lze převést projekt z novější verze programu do starší.

   Přečíst více

   Soubor programu SCIA Engineer (s příponou .esa) může být velmi velký, zejména pokud obsahuje výsledky a/nebo obrázky v Engineering reportu. V této často kladené otázce se dozvíte, jak můžete snížit velikost vašich souborů, vytvořených v programu SCIA Engineer.

   Přečíst více

   Tato často kladená otázka popisuje, jak můžete začít používat rozhraní ADM API v jazyce C#.

   Přečíst více

   Tato často kladená otázka popisuje, jak můžete začít používat rozhraní ADM API v jazyce Python.

   Přečíst více

   U novějších procesorů se můžete setkat s problémem nižšího výkonu počítače při výpočtech. Tomu lze předejít použitím režimu nejlepšího výkonu.

   Přečíst více

   Co dělat v případě, že se při otevírání projektu objeví chyba: an unnamed file contains an incorrect path?

   Přečíst více

   Varovná zpráva "Nelze otevřít data z novější verze" znamená, že projekt, který chcete otevřít, je uložen v novější verzi SCIA Engineer. Projekty uložené v novější verzi nelze otevřít v předchozí verzi.

   Přečíst více

   Do databáze systému můžete přidat vlastní seznam materiálů, takže při každém zahájení nového projektu můžete tento seznam použít jako standardní materiály SCIA Engineer.

   Přečíst více

   Obrázky v Engineering reportu mohou zobrazovat různé typy výsledků ve SCIA Engineer.

   Přečíst více

   Přizpůsobení Engineering reportu je opravdu snadné. V reportu můžete použít styl, který ovlivní všechny následující položky v navigátoru, dokud nedojdete na konec reportu nebo k další definici stylu.

   Přečíst více

   Existují různé způsoby, jak vytvořit PDF soubor.
   Po kliknutí na velké tlačítko v levém horním rohu se zobrazí dialogové okno pro export do různých formátů mezi kterými je i PDF.

    

   Přečíst více

   Tyto často kladená otázka vysvětluje, co dělat, pokud se zobrazí chyba: unable to prepare EnvESARemoteApp.

    

   Přečíst více

   V programu SCIA Engineer je k dispozici několik výchozích nastavení, která lze změnit.

   Například výchozí nastavení jednotek, konfigurace sítě a řešiče, obrázků, atd.

   To vše lze změnit nastavením ve SCIA Engineer přímo v projektu. Například velikost sítě může být závislá na typu projektu nebo fázi výpočtu.

   Často jsou však výchozí nastavení ve všech projektech stejná. Tato výchozí nastavení jsou nastavena vývojovým oddělením SCIA Engineer, ale můžete je změnit i vy jako uživatel.
   Například geometrie ve SCIA Engineer je ve výchozím nastavení v m, ale toto výchozí nastavení lze nastavit na mm.

   Přečíst více

   Tato chybová zpráva může být způsobena špatně generovaným volným zatížením v modelu. Další možnou příčinou, která může vyvolat tuto chybovou zprávu, mohou být nedostatečná práva určitých složek SCIA Engineer.

   Přečíst více

   SCIA Engineer používá dočasné soubory, které se ukládají do složky "Temp". Při otevírání nebo ukládání souborů SCIA Engineer se načtou a uloží dočasné soubory.

   Je důležité, aby tyto soubory nebyly blokovány. Pokud by z nějakého důvodu blokovány byly, zobrazí se při otevření nebo uložení souborů SCIA Engineer následující chybová hláška.

   Tento problém lze vyřešit přidáním adresáře Temp aplikace SCIA Engineer do seznamu výjimek ve vašem antivirovém programu.

   Přečíst více

   Jak zadat zpevnění dřevěných prvků díky spojení dřevěnou deskou nebo stropem?

   Přečíst více