Overslaan en naar de inhoud gaan
Port house

Overzicht veelgestelde vragen

Leer meer over onderwerpen waarover ons support team regelmatig vragen krijgt. Vind snel en makkelijk een antwoord op je vragen.

Site search form

Installatie

Als je SCIA Engineer versie 24 wilt gebruiken, dient je systeem te beschikken over onderstaande systeemvereisten.

Lees meer

Als de melding 'taal module is niet beschikbaar' weergegeven wordt, kan SCIA Engineer de juiste taal niet kan vinden om op te starten.

Lees meer

Het kan gebeuren dat SCIA Engineer niet gedeïnstalleerd kan worden via “Add/Remove programs” van Windows. Wanneer dit dan geprobeerd wordt, geeft Windows een foutmelding of soms is zelfs SCIA Engineer niet toegevoegd aan “Add/Remove Programs”. Het is dan niet mogelijk om het programma te deïnstalleren.
 

Lees meer

Je kan nakijken of er een update beschikbaar is in SCIA Engineer via hoofdmenu > help > Controleren op update

 

Lees meer

Uitzonderingen instellen voor SCIA Engineer in je antivirus help om de performance te verbeteren. Het verhelpt problemen met corrupte data, bestanden en andere die veroorzaakt kunnen worden door de virusscan die de normale werking van het programma verhindert. De lijst van bestanden & mappen om in te stellen als uitzondering in de Antivirus software.

Lees meer

SCIA Engineer kan in Viewer modus geopend worden als je geen licentie hebt om de software te gebruiken.

Lees meer

Het is mogelijk dat SCIA Engineer niet geïnstalleerd kan worden in Avira antivirus wordt toegepast. Dit komt omdat SCIA Engineer een ZenSupp.dll bestand gebruikt voor de installatie van de software. ZenSupp.dll bevat verschillende crypting tools. Verschillende computervirussen gebruiken dezelfde crypting tools waardoor Avira het Zensupp.dll bestand als virus zal herkennen. De installatie zal hierdoor niet volledig uitgevoerd kunnen worden.

Het is aangeraden om een andere antivirussoftware te gebruiken dan Avira. Het ZenSupp.dll bestand is compleet veilig, wat je kan controleren door het bestand te scannen op deze pagina: https://www.virustotal.com/

Lees meer

Wanneer SCIA Engineer op meerdere computers in een bedrijf moet worden geïnstalleerd, kan het interessant zijn om een ​​batchinstallatie van SCIA Engineer uit te voeren.

Lees meer

Wanneer je SCIA Engineer verwijdert via onderstaande methodes, kunnen er nog bestanden overblijven op de computer:

 • Configuratiescherm > Programma’s en onderdelen > Een programma verwijderen
 • Ga naar Start > Uitvoeren en type volgend desinstallatie-commando in het venster: appwiz.cpl

Dit kan leiden tot problemen wanneer je SCIA Engineer later wilt herinstalleren (bijvoorbeeld verwijzing/toegang tot bestanden op een (netwerk) locatie die niet meer lijkt te bestaan).

Om dit te vermijden, kan je één van onderstaande methodes aanhouden om ook de bestanden in het register te verwijderen.

Lees meer

Error-4 betekent dat er iets mis is met de map die de profielenbibliotheek bevat.

Lees meer

Op deze FAQ pagina vind je enkele tips om de werk en berekensnelheid van SCIA Engineer te verbeteren.

 • Sluit SCIA Engineer uit van de virus scan
 • Schakel Windows Search Indexing uit
 • Deactiveer de optie 'regenereer automatisch' in de design groups settings
Lees meer

Protectie

Deze FAQ legt uit hoe je de licentie instellingen van SCIA Engineer kan raadplegen.

Lees meer

Als je studentenlicentie verlopen is, kan je deze verlengen door dit formulier in te vullen.

Lees meer

Je kan het licentiegebruik bekijken via https://entitlement.scia.net/nl/orgadmin/licenses

Lees meer

Indien meerdere gebruikers op een netwerklicentie werken, is het mogelijk dat niet alle licenties altijd beschikbaar zijn.

Lees meer

Interface

Deze FAQ beschrijft hoe je een 4K scherm kan instellen.

Lees meer

Hier kan je terugvinden hoe je verschillende onzichtbare menu's kan terugvinden en hoe je de standaard instellingen kan terugzetten indien nodig.

Lees meer

In SCIA Engineer is het mogelijk om entiteiten te selecteren op verschillende manieren: een selectie in de werkruimte, een selectie met behulp van de commandolijn of een selectie in de tabelinvoer. Wanneer een entiteit geselecteerd is, kan deze gevonden worden door de zoomen naar de selectie. Als het element niet gevonden kan worden, is het ofwel niet geactiveerd in de werkruimte ofwel bestaat de entiteit niet in het project.

Lees meer

SCIA Engineer 21 brengt je een volledig nieuwe gebruikersinterface. Om je zo goed mogelijk op weg te zetten, geven we je wat tips & tricks mee voor twee nieuwe componenten: de SCIA Spotlight en het invoerpaneel.

Lees meer

Sinds SCIA Engineer 21 is een nieuwe interface beschikbaar. De belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en de oude interface worden in deze FAQ uitgelicht.

Lees meer

Deze FAQ bevat een paar tips en tricks om grafische problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld een zwart scherm, problement met de grafische scène (knopen die niet zichtbaar zijn tijdens het zoomen met de muis, visualisatie van de Navicube ...)

Lees meer

Aan de hand van aanpasbare sneltoetsen kan je in SCIA Engineer je productiviteit verhogen.

Lees meer

Rechtsonder in het grafisch beeld van SCIA Engineer kan je de NaviCube terugvinden die je kan gebruiken om uw zichtpunt in het model te wijzigen.
Het is ook mogelijk om dezelfde handelingen te doen via sneltoetsen.

Lees meer

In SCIA Engineer kan je als gebruiker de knoppenbalken personaliseren. Deze FAQ pagina demonstreert de verschillende mogelijkheden.

Lees meer

In SCIA Engineer zijn er meerdere standaard instellingen die gewijzigd zouden kunnen worden.
Denk hierbij aan standaard instellingen van eenheden, net en solver instellingen, afbeeldingen, ...

Al deze instellingen kunnen gewijzigd worden in SCIA Engineer zelf, waardoor deze van project tot project kunnen verschillen. Bijvoorbeeld de standaard netgrootte hangt af van het project of de fase waarin de berekening zich bevindt.

Sommige defaults zijn echter wel dezelfde bij alle nieuwe projecten. Zo geven sommige gebruikers er de voorkeur aan om in 'mm' te modelleren terwijl de SCIA default eenheden instellingen 'm' zijn voor de modellering.

Lees meer

Indien problemen ondervonden worden bij de grafische weergave binnen SCIA Engineer zoals bijvoorbeeld menu's die gedeeltelijk leeg zijn, selecties die naast de staven verschijnen... dan kan u volgende stappen volgen om dit probleem op te lossen:

Lees meer

Het is mogelijk om de eenheden aan te passen in SCIA Engineer.
De eenheden vindt je terug bij via bestand > project instellingen > eenheden via het hoofdmenu of kunnen geraadpleegd worden via de statusbalk.
Het is tevens mogelijk om het aantal decimalen hier aan te passen.

Lees meer

Modelleren

Je kan een dwg of dxf bestand importeren via volgende stappen in deze FAQ.

Lees meer

In de praktijk kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen van een constructie niet altijd ‘actief’ zijn. Een voorbeeld zijn vers gestorte betonelementen die nog geen belasting kunnen overdragen of (wind)verbanden die ontbreken in een vroege constructiefase.

Lees meer

De invoertabel is een gebruikersinterfacecomponent die je helpt om geometrie en belastingen makkelijk aan te maken of te wijzigen.

Volgende tips en tricks kunnen je helpen om tijd te sparen tijdens het modelleren:

 • hernoemen van meerdere componenten (knopen, elementen, ondersteuningen, belastingen, …) in 1 keer;
 • objecten selecteren op basis van bepaalde eigenschappen;
 • snel bepaalde lagen tonen of verbergen.
Lees meer

Een knoop is de meest eenvoudige entiteit die wordt gebruikt in SCIA Engineer. Een knoop is het basiselement en bepaalt andere entiteiten. Zowel een knoopondersteuning als een puntondersteuning op een 1D staaf kan worden georiënteerd in het globale coördinatensysteem of het lokale coördinatensysteem van de knoop. In de eigenschappen van de ondersteuning kan u deze optie kiezen

Lees meer

Deze FAQ beschrijft het modelleren van een samengesteld (staal-beton) dek, met de verschillende mogelijkheden om het gedrag van de beplating mee in rekening te nemen.

Lees meer

In je dagelijks werk kom je vaak een situatie tegen waarbij de te ontwerpen plaat (of wand) verschillende kenmerken (stijfheid) heeft in de langs- en dwarsrichting. Het vertoont dus een verschillend gedrag in deze twee richtingen.

Lees meer

Een metselwerkwand kan op twee manieren gemodelleerd worden:

 • Door het gebruik van orthotropie
 • Door het gebruik van de niet-lineaire eigenschap 'alleen druk 2D elementen'
Lees meer

Een éénrichtingsplaat is een plaat die voornamelijk de lasten afdraagt in één richting. De éénrichtingsplaat wordt meestal ondersteund op twee randen, waarbij de grootste overspanning Ly minstens tweemaal groter is dan de overspanning Lx.

Lees meer

In SCIA Engineer kan een doorsnede in DXF of DWG formaat worden geïmporteerd. De volgende stappen beschrijven hoe dit correct wordt uitgevoerd.

Lees meer

Er zijn verschillende representaties van een model dat je in overweging moet nemen voor ieder project. De twee belangrijkste representaties dat in SCIA Engineer gebruikt worden zijn het analysemodel en het constructiemodel.

Het analysemodel wordt gebruikt voor de berekening.

Het constructiemodel heeft drie hoofdtoepassingen binnen SCIA Engineer:

 1. Modelleren van verbindingen
 2. IFC bestanden exporteren het constructiemodel en niet het analysemodel
 3. Juiste weergave voor 3D afbeeldingen

Om het constructiemodel weer te geven moet eerst de functionaliteit ‘constructiemodel’ geactiveerd zijn in de projectgegevens. Deze wordt ook automatisch geactiveerd wanneer staalverbindingen geselecteerd zijn. Ga vervolgens naar Beeld > Visualisatie > Genereer constructiemodel.

Lees meer

Een dummy element is een fictief element dat handig kan zijn bij bepaalde modelleerproblemen, bv.: verbinden van twee excentrische staven, verbinden van een excentrische staaf met een plaat, verbinding van twee platen,...

Lees meer

Een interne knoop op de rand van een 2D-element kan niet toegevoegd worden door gebruik te maken van het commando ‘Interne knoop’ in het menu ‘2D-elementonderdelen’.

Lees meer

Verschil tussen constructie types (vakwerk, raamwerk,...)

Lees meer

De aanpikpunten in SCIA zijn een handige tool om je vlot te ondersteunen tijdens het modelleren. Deze FAQ toont de meest specifieke opties.

Lees meer

In SCIA Engineer kan je consoles toevoegen aan beide uiteinden van een element, maar dan moeten beide consoles dezelfde afmetingen hebben. Deze FAQ toont hoe je consoles met verschillende afmetingen kan toewijzen aan beide uiteinden van een element.

Lees meer

Als een constructie is geïmporteerd in SCIA Engineer (van een derde partij software), kan het zijn dat er kleine onnauwkeurigheden zitten in de coördinaten. De invoertabel geeft je de mogelijkheid om deze coördinaten correct af te ronden.

 

Lees meer

Deze FAQ legt een aantal veelvoorkomende oorzaken van instabiliteiten uit.

Lees meer

Deze FAQ beschrijft hoe je een opening kan aanmaken in een gebogen 2D-element.

Lees meer

Deze FAQ pagina toont hoe je de instellingen kunt wijzigen voor al de verschillende soorten lijnrasters (vrij lijnraster, rechthoekig raster, circulair raster en 3D-lijnraster) en het puntraster.

Lees meer

Alle elementen die behoren tot een bibliotheek (doorsneden, materialen, niet lineaire functies ...) kunnen opgeslagen worden in een tekstbestand zodat het later opnieuw gebruikt kan worden in nieuwe modellen. Zonder dat je hier de invoer helemaal moet herhalen. Deze mogelijkheid is zeer praktisch, zeker wanneer je zelf je eigen bibliotheken samenstelt.

Lees meer

Deze FAQ legt uit wat je moet controleren indien het commando Metalen dek of samengesteld dek niet beschikbaar zijn.

Lees meer

Een lijnondersteuning op een balk houdt niet automatisch rekening met de breedte van de balk.

Lees meer

In de laatste SCIA Engineer versies zijn de mogelijkheden voor de definitie van een variabele plaatdikte uitgebreid.

Bij het creëren van een nieuw 2D-element is de eigenschap ‘Dikte type’ standaard ‘Constant’ en niet te veranderen.  De reden is dat een variabele dikte gerelateerd is aan de randknopen van de plaat,  waardoor het 2D-element zelf eerst ingevoerd moet worden. Nadien kan het ‘Dikte type’ gewijzigd worden naar ‘Variabel’ via het Eigenschappenmenu. Op dat moment verschijnen de invoeropties voor de definitie van de variabele dikte

Lees meer

De stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten is in eerste instantie afhankelijk van de gekozen werkomgeving in de Projectgegevens.

Lees meer

Een 'enkel trek' element modelleren

Lees meer

Zowel ‘Alfa’ als ‘LCS-rotatie’ zijn eigenschappen van een 1D-element, die je toelaten een hoek in [°] op te geven om zo een rotatie van de doorsnede van het 1D-element rond zichzelf (rond zijn lokale x-as) te definiëren.

Lees meer

Hoe constructie-elementen roteren rond een gekende as?

Lees meer

Deze FAQ pagina verduidelijkt hoe je entiteiten kan verbinden met elkaar.

Lees meer

In SCIA Engineer wordt er gebruik gemaakt van verschillende types coördinatenstelsels.
Deze zijn van belang bij het modelleren van de constructie en het definiëren van belastingen en steunpunten, en uiteraard ook bij het opvragen en interpreteren van de resultaten.

Lees meer

Er zijn twee manieren van samenwerken te onderscheiden.

Ofwel ligt de plaat los op de liggers, wat ook inhoudt dat deze zijdelings langs elkaar kunnen verschuiven (model A).
Ofwel hangt de plaat vast aan de liggers, wat ook inhoudt dat deze niet meer zijdelings langs elkaar kunnen schuiven (model B).

Lees meer

Het materiaal grond kan in SCIA Engineer gemodelleerd worden aan de hand van een verende bedding. Bij een verende bedding wordt de grond onder een plaat voorgesteld door veren.

Lees meer

Wanneer een cilindrisch lijnraster wordt aangemaakt worden de labels die de stralen aanduiden niet getoond. Dit zorgt ervoor dat deze labels ook niet kunnen gekozen worden voor het genereren van overzichtstekeningen.

Lees meer

Indien men beschikt over de module sen.05 Algemene doorsnede, is het mogelijk om een zelf samengesteld profiel te definieren.

Lees meer

Je kan je eigen materialenlijst in de systeemdatabase plaatsen, zodat telkens als je een nieuw project start, je deze lijst kan gebruiken als standaardmaterialen van SCIA Engineer.

Lees meer

Belastingen

Om een variabele oppervlaktelast, zoals gronddruk op een 2D-element te definiëren, dien je gebruik te maken van een vrije vlaklast. Deze FAQ gebruikt twee voorbeelden om het gebruik van vrije oppervlaktelasten toe te lichten.

Lees meer

Binnen SCIA bestaat de mogelijkheid om grond- en waterdrukken in te voeren door middel van een boorgat profiel waarbinnen de gebruiker de eigenschappen van de verschillende grondlagen definieert. Aan de hand van deze procedure vermijd je namelijk het gebruik van vrije vlaklasten. De verschillende stappen die toegepast moeten worden, worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld met de volgende fictieve grondlagen:

Lees meer

Sinds SCIA Engineer 18.0 is het mogelijk om automatisch gegenereerde combinaties te gebruiken in je project. Als je echter zelf de combinaties wil definiëren, is het belangrijk om te weten dat er drie verschillende types aanwezig zijn: Eurocode, Omhullende of Lineair. Afhankelijk van de gekozen combinatie, zal SCIA al dan niet de belastingsfactoren en onderlinge relaties automatisch definiëren. De relaties die kunnen ingesteld worden zijn: Standaard, Exclusief of Samen. Dit alles is uitgelegd aan de hand van een simpel voorbeeld.

Lees meer

Wanneer je een omhullende of Eurocode combinatie aanmaakt in SCIA Engineer, dan bevatten deze de resultaten van meerdere lineaire subcombinaties in één omhullend resultaat. Deze combinaties exploderen naar lineair laat toe om te zien welke lineaire subcombinaties zij in de achtergrond bevatten. Het is echter niet nodig om zo een combinatie te gaan exploderen: ook al zijn ze onzichtbaar, alle lineaire subcombinaties worden steeds berekend en weergegeven als zij voor de maatgevende waarden. Om te weten welke subcombinatie een bepaalde maatgevende waarde gaf, kan je kijken naar de combinatiesleutel.

Lees meer

Sinds SCIA Engineer 18 kan je de normcombinaties (UGT en BGT) automatisch laten genereren. 

 

Lees meer

Deze FAQ illustreert het verschil tussen EN-UGT (STR/GEO) Set B en Set C combinaties.

Lees meer

Er zijn verschillende belastingoverdracht methodes die je kan toepassen bij belastingspanelen. In deze FAQ wordt verduidelijkt wat het verschil is tussen de verschillende methoden.

Lees meer

Via het resultatenmenu (Hoofdmenu > Resultaten) kan je interne krachten, spanningen, ... opvragen.

Wanneer je veel (omhullende) combinaties hebt, kan het in een eerste ontwerpronde interessant zijn om het aantal niet-lineaire of stabiliteitscombinaties te beperken.

Bijvoorbeeld bji een stabiliteitsberekening kan het interessant zijn om te starten met de combinaties die resulteren in de grootste drukkrachten of normaalspanningen.

Lees meer

SCIA Engineer biedt je de mogelijkheid om makkelijk belastingscombinaties aan te maken voor de berekening van bruggen, in overeenstemming met bijlage A2 van Eurocode EN1990 / A1.

Lees meer

Belastingspanelen (soms ook wel lastvlakken genoemd) zijn entiteiten waar geen rekening mee wordt gehouden in de EEM berekening. De stijfheid wordt dus niet meegenomen in de berekening, maar de panelen zijn wel in staat om de aanwezige vlaklast te herverdelen naar ondersteunende entiteiten.

Lees meer

Het kan gebeuren dat een 1D-element zich uitstrekt over meerdere overspanningen, zoals een continue staaf of een raamwerk met meerdere overspanningen.

Lees meer

Belastingtypen beschikbaar in een bepaald project kunnen afhangen van het soort project (2D, 3D, enz.) en van de functionaliteit gekozen in het project. Het aantal beschikbare typen belastingen is echter zeer groot. In dit artikel bespreken we het effect van voorgeschreven verplaatsingen van specifieke delen van de constructie.

Lees meer

Na het genereren van een vrije last, lijkt deze niet meer bewerkt te kunnen worden. Dit genereren gebeurt via de actie ‘Genereer lasten’, of na het doorrekenen van het project. Een oorspronkelijke vrije last heeft een groene kleur, terwijl een gegenereerde vrije last een oranje kleur krijgt.

Lees meer

Een niet-lineaire berekening in SCIA Engineer kan pas uitgevoerd worden nadat niet-lineaire combinaties gecreëerd zijn. Dit kan via het Hoofdmenu > Belastinggevallen, combinaties > Niet-lineaire combinaties.

De beschikbare types bij Niet-lineaire combinaties zijn enkel ‘Uiterste Grenstoestand’ en ‘Bruikbaarheidsgrenstoestand’.
Dit terwijl bij Lineaire combinaties uit 3 types gekozen kan worden, telkens voor de UGT en BGT: Lineair (Enkelvoudig) – Omhullende – Norm (vb. EC-EN).

Lees meer

Bij het invoegen van belastingen op een structuur, kan het mogelijk dat het noodzakelijk zijn een kleine berekening uit te voeren. Wanneer er bijvoorbeeld een windbelasting van 1,5 kN/m² aangrijpt op de zijkant van een loods met een raamwerkafstand van 3 m, resulteert dit in een belasting van 4,5 kN/m op de kolommen.

Lees meer

Een vrije last verschilt van een ‘gewone last’ door het feit dat ze NIET als additioneel gegeven toegekend wordt aan een bepaald 2D-element. Een vrije last kan op een willekeurige positie in de ruimte gedefinieerd worden, en achteraf kan aangegeven worden op welk(e) element(en) de projectie van deze last aangrijpt.

Lees meer

Data uitwisseling

SCIA Engineer laat je toe om een project te exporteren naar een XML-bestand. XML is een op tekst gebaseerde database en is onafhankelijk van de versie van SCIA Engineer. Daarom kan je een projectbestand uit een nieuwere versie van SCIA Engineer exporteren en importeren in een oudere versie.

Deze methode heeft wel verschillende limieten en wordt hooguit toegepast om de geometrie en belastingen van een structuur te exporteren en importeren.

Lees meer

Deze FAQ legt uit hoe je de plugin tussen Tekla Structures en SCIA Engineer of Revit en SCIA Engineer kan installeren.

Lees meer

Gebruik je de IFC-bestandsindeling om modellen in SCIA Engineer te importeren? Hier lees je enkele praktische tips hoe je IFC-bestanden moeiteloos in SCIA Engineer importeert. Daarnaast leer je efficiënter werken met de BIM-toolbox om een correct eindig elementenmodel te creëren.

Lees meer

Je kan een dwg of dxf bestand importeren via volgende stappen in deze FAQ.

Lees meer

Als je twee aparte ESA bestanden hebt, kan je deze samenvoegen in éénzelfde bestand.

Lees meer

Berekening

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen van onze gebruikers over tweede-orde berekeningen.

Lees meer

SCIA Engineer biedt je de mogelijkheid om een batch analyse uit te voeren met behulp van XML invoer bestanden.

Lees meer

Het is mogelijk dat de foutmelding “De berekening is afgebroken omdat het project een golfvorm van niet-lineaire functie(s) NLF1 bevat die nog niet wordt ondersteund” optreedt van zodra je de berekening start. Dit betekent dat het project een lege niet-lineaire functie bevat in de bibliotheken van SCIA Engineer.

Lees meer

Bij het uitrekenen van een project dat elementen bevat met enkel normaalkracht, is het mogelijk dat er een melding over instabiliteit verschijnt. Deze instabiliteit kan veroorzaakt zijn door de combinatie van elementen met enkel normaalkracht bovenop scharnieren op hetzelfde element. Dit kan voor problemen zorgen in de vorm van een instabiliteit. Je kan dit oplossen door alle scharnieren van deze elementen te verwijderen. Als de instabiliteit nog steeds optreedt, kan je zoeken naar de locatie van de (eindige elementen) knopen waar de instabiliteit optreedt.

Lees meer

Een seismische berekening gebeurt altijd lineair, maar je kan de seismische belastingsgevallen combineren met een niet-lineaire combinatie.

Hiervoor moet je een niet-lineaire combinatie aanmaken (met uitzondering van de seismische belastingsgevallen) en deze resultaten gebruiken in de lineaire seismische combinatie. Met andere woorden, het niet-lineaire gedrag van de structuur voor de statische krachten zal gecombineerd worden met de lineaire seismische berekening.

Lees meer

Deze FAQ legt een aantal veelvoorkomende oorzaken van instabiliteiten uit.

Lees meer

Modelaanpassingen, afwezigheden en eenvoudige modellering van bouwfasen.

Lees meer

De kritische belastingcoëfficiënt wordt bepaald door het eigenwaarde probleem.

Lees meer

Het kiezen van een correct model is van groot belang bij het ontwerpen van balken.  Eén belangrijke factor die hierbij in rekening moet gebracht worden, is de bepaling van de effectieve breedte.

Lees meer

Uitzonderingen instellen voor SCIA Engineer in je antivirus help om de performance te verbeteren. Het verhelpt problemen met corrupte data, bestanden en andere die veroorzaakt kunnen worden door de virusscan die de normale werking van het programma verhindert. De lijst van bestanden & mappen om in te stellen als uitzondering in de Antivirus software.

Lees meer

Als je statische analyse vergelijkt met dynamische of seismische analyse, zul je zien dat wat je zoekt totaal anders is.

Seismisch ontwerp richt zich op het algehele gedrag van de constructie, terwijl het analyseren van de volledige mesh van het model waarschijnlijk te veel informatie over lokale trillingen zal opleveren, die in feite niet relevant zijn voor de algehele seismische structurele respons.

De oplossing hier is om een ​​andere, verkleinde mesh te gebruiken voor de dynamische analyse.

De methode Improved Reduced System (IRS) houdt tijdens het reductieproces niet alleen rekening met de stijfheidsmatrix van het systeem, maar ook met de massamatrix.

Deze methode heeft bewezen uitstekende resultaten te geven bij dynamische analyse, terwijl de rekentijd enorm wordt verkort.

Lees meer

Er zijn standaard tolerantiewaardes ingesteld voor niet-lineaire analyse processen.

De solver nauwkeurigheid ratio in de solver instellingen (Hoofdmenu > Tools > Berekening en net > Solver instellingen) geeft je de mogelijkheid om de standaard nauwkeurigheid/tolerantie te wijzigen via Geavanceerde solverinstellingen > Niet lineariteit.

Lees meer

Bij netgeneratie of berekening verschijnt de melding “Onjuiste vorm 2D plaat, fout in plaat * ” waarbij * staat voor de naam van de plaat.

Lees meer

De volgende foutmeldingen kunnen verschijnen tijdens een modale berekening en zullen besproken worden aan de hand van een voorbeeld:

"The task has not a free mass - the calculation is impossible."

"Too many eigenvalues wanted."

Lees meer

Beperkingen van de niet-lineaire berekening.

Lees meer

Deze melding geeft aan dat er netelementen zijn met een hoek die kleiner is dan 5 graden. Door de geometrie van deze netelementen, kunnen de resultaten inaccuraat zijn. Je kan deze elementen dus het best corrigeren, bijvoorbeeld door een lokale netverfijning.

Lees meer

Bij het ingeven van een dynamische harmonische belasting in SCIA Engineer, moet de aandrijffrequentie (en de demping) bepaald worden bij het definieren van het belastingsgeval.
De belasting zelf wordt dan verder gewoon ingegeven zoals bij een statische belasting.
Als je diezelfde belasting wil ingegeven met meerdere frequenties dan zal je meerdere belastingsgevallen moeten aanmaken waarbij je telkens de aandrijffrequentie ingeeft.

Lees meer

Wanneer de volgende foutmelding verschijnt bij het starten van de berekening ...

Lees meer

Tijdens het uitvoeren van de berekening kan je de waarschuwing 'De stijfheidsmatrix is enkelvoudig! De constructie is instabiel. Instabiliteit gevonden in EE-knooppunt nr. ..." krijgen en stopt de analyse.

Lees meer

Resultaten

Tabelresultaten is een nieuwe functionaliteit waarmee de gebruiker in tabelvorm resultaten kan zien zoals EEM resultaten voor knopen, 1D- en 2D-elementen, en resultaat van ontwerpcontroles enzovoort.
De Tabelresultaten kunnen op dezelfde manier als de tabelinvoer van SCIA Engineer worden bekeken en kan via het menu van de Knoppenbalken worden geopend.

Lees meer

Bij het modelleren van 2D-elementen is het mogelijk om een elastische oppervlakondersteuning – bedding – voor deze elementen te definiëren. Binnen SCIA hebben deze beddingen trekcapaciteiten waardoor het mogelijk is dat deze onder trek komen te staan. Negatieve contactspanningen geven aan dat er trekspanningen op de bedding aangrijpen.

Lees meer

De invoertabel is een gebruikersinterfacecomponent die je helpt om geometrie en belastingen makkelijk aan te maken of te wijzigen.

Volgende tips en tricks kunnen je helpen om tijd te sparen tijdens het modelleren:

 • hernoemen van meerdere componenten (knopen, elementen, ondersteuningen, belastingen, …) in 1 keer;
 • objecten selecteren op basis van bepaalde eigenschappen;
 • snel bepaalde lagen tonen of verbergen.
Lees meer

Je kan een resultaat visualiseren voor elk belastingsgeval of elke combinatie zonder telkens de tabellen handmatig te moeten aanmaken. Hiervoor kan je de hoofdstuk-functionaliteit van het Engineering report gebruiken.

Lees meer

Verplaatsingen en spanningen kunnen op het 3D oppervlak van kolommen en balken worden weergegeven. Bovendien kunnen de resultaten zowel op de initiële als op de vervormde structuur worden weergegeven. Deze functie geeft je een beter overzicht in het globale gedrag van de structuur.

Lees meer

“Verdiepingen” is een tool in SCIA Engineer voor een betere verticale oriëntatie in het project.

Lees meer

Betonribben worden veel gebruikt om platen in gebouwen te ondersteunen. Om het ontwerp economisch te maken, zorgt SCIA Engineer voor vermindering van interne krachten aan de uiteinden van de ligger (rib). Deze reductie is automatisch voor de liggers, ondersteund door standaardondersteuningen of kolommen. Voor de liggers op muren is er een andere aanpak nodig. Lees verder en leer meer hierover…

Lees meer

Met het resultaten slot is het mogelijk om de resultaten in SCIA Engineer beschikbaar te houden, ook nadat er wijzigingen in het model zijn aangebracht (bijvoorbeeld het verwijderen van elementen, het aanpassen van waarden bij lasten ...).

Lees meer

Een eenheidscontrole van 999.00 of 3.00 geeft aan dat (een deel van) de eenheidscontrole niet is uitgevoerd. Deze waarde van 999 of 3.00 kan optreden bij zowel de staal-, staalbeton-, hout- als aluminiumcontroles

Lees meer

Het kan mogelijk zijn dat de berekende resultaten niet volgens de verwachtingen van de gebruiker zijn. Dit fenomeen kan mogelijk veroorzaakt zijn door een onverwachte crash, dewelke heeft geresulteerd tot corrupte data in het project.

Lees meer

Ribben zijn een belangrijk onderdeel van constructies. Vroeger berekenden ingenieurs hun constructies als 2D platen, terwijl ribben werden benaderd als een meewerkende T sectie. Bij 3D schaalmodellen kunnen ribben echter precieser gemodelleerd worden als excentrische staven. Bijgaand artikel gaat in op de evaluatie van interne krachten in deze ribben.

Lees meer

Het Eindige Elementen Net is in SCIA Engineer opgebouwd uit lineaire 3- en/of 4-hoekige elementen. Per netelement worden 3 of 4 resultaten berekend, namelijk 1 in elke knoop. Tijdens het opvragen van resultaten op 2D-elementen, laat de optie ‘Locatie’ in het Eigenschappenmenu toe deze resultaten op 4 manieren weer te geven.

Lees meer

De verplaatsingen van de 1D- en de 2D-elementen in de constructie kunnen afzonderlijk opgevraagd worden, maar ook de vervorming van de constructie als geheel. Een overzicht van de verschillende resultaten vind je op deze FAQ pagina.

Lees meer

Door het ingeven van een excentriciteit valt de systeemlijn (volle lijn) niet meer samen met de referentielijn (stippelijn). De referentielijn geeft het zwaartepunt van de doornede weer, de systeemlijn is belangrijk voor het programma aangezien deze lijn aangeeft of de entiteiten verbonden zijn met elkaar of niet.

Lees meer

Er zijn twee manieren van samenwerken te onderscheiden.

Ofwel ligt de plaat los op de liggers, wat ook inhoudt dat deze zijdelings langs elkaar kunnen verschuiven (model A).
Ofwel hangt de plaat vast aan de liggers, wat ook inhoudt dat deze niet meer zijdelings langs elkaar kunnen schuiven (model B).

Lees meer

Voorstelling van de conventies en formules voor 1D en 2D resultaten in SCIA Engineer

Lees meer

De enige optie is d.m.v. de resultante van reacties en de positie van het centraal punt.
De resulterende interne krachten kunnen teruggerekend worden om het zwaartepunt te vinden.

Lees meer

Een doorsnede op een balk kan toegepast worden wanneer je de resultaten in een specifiek punt wenst weer te geven.

Lees meer

Indien u een plaat met ribben gemodelleerd heeft, dan verschijnt bij het opvragen van de resultaten een optie rib die kan aangevinkt worden.

Lees meer

Een snede kan toegepast worden wanneer je enkel resultaten wenst weer te geven over een bepaalde zone van de constructie. De functie van een snede kan teruggevonden worden in de grafische weergave van resultaten en kan voor zowel 2D- als 1D-elementen toegepast worden.

Lees meer

Uitmiddeling van piekspanningen

Lees meer

Bij het berekenen van interne krachten in een rib, wordt een vervangende T-sectie gebruikt om de resultaten te berekenen.

Lees meer

Composiet

Deze FAQ illustreert hoe je het reken- of analysemodel en het constructiemodel van een model met samengestelde liggers kunt visualiseren en wat het verschil is tussen beide modellen.

Lees meer

In deze FAQ worden twee methoden uitgelegd om samengestelde liggers te modelleren:

 • methode 1: Samengesteld dek methode
 • methode 2: Geprofileerde plaat methode
Lees meer

Een metalen dek en een samengesteld dek worden vaak gebruikt om vloerbalken zijdelings vast te zetten via starre beplating. Wanneer de instelling 'starre beplating' is toegepast, kan het zijn dat liggers nog zijdelings vervormen in het vlak van het 2D element. Wat dus betekent dat de liggers niet beperkt worden door het dek.

  Lees meer

  Beton

  Deze helppagina toont je hoe je een uniaxiaal of biaxiaal ontwerp kan uitvoeren in SCIA Engineer

   

  Lees meer

  SCIA Engineer bevat 2 opties waarmee je de interne krachten in betonnen elementen kan opvragen: één in het werkstation Resultaten en één in het werkstation Beton. Deze FAQ bespreekt het verschil tussen deze opties.

  Lees meer

  Hoe kan de E-modulus aangepast worden voor een betonmateriaal?

  Lees meer

  Het is mogelijk dat je bij de conversie van aanwezige wapening naar praktische wapening de foutmelding ‘Conversie van wapening is niet uitgevoerd omdat in de Standaardinstellingen voor ontwerp het Zonetype van afschuifwapening is ingesteld op ‘Geen’’ verkrijgt. Dit wordt namelijk veroorzaakt door een foutieve instelling in de ontwerp standaardinstellingen voor het wapeningsontwerp.

  Lees meer

  Je kan de informatie in de SCIA Concrete section personaliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt getoond hoe een nieuw gepersonaliseerd materiaal toegevoegd wordt.

   

  Lees meer

  Tijdens het wapeningsontwerp van betonnen staven in SCIA Engineer, komen we verschillende types van wapening tegen. Ben je daar nog niet vertrouwd mee? Dan is hier een overzicht...

  Lees meer

  De interne krachten voor wapeningsontwerp die je kan terugvinden in het betonmenu zijn berekend op basis van de Baumann transformatie methode.

  Lees meer

  Betonribben worden veel gebruikt om platen in gebouwen te ondersteunen. Om het ontwerp economisch te maken, zorgt SCIA Engineer voor vermindering van interne krachten aan de uiteinden van de ligger (rib). Deze reductie is automatisch voor de liggers, ondersteund door standaardondersteuningen of kolommen. Voor de liggers op muren is er een andere aanpak nodig. Lees verder en leer meer hierover…

  Lees meer

  Krijg sneller inzicht in uw ontwerp. Stroomlijn uw communicatie met de tekenaar, dankzij een heldere en visuele presentatie van de wapening in 2D-elementen in SCIA Engineer.

  Lees meer

  Metselwerk

  Een metselwerkwand kan op twee manieren gemodelleerd worden:

  • Door het gebruik van orthotropie
  • Door het gebruik van de niet-lineaire eigenschap 'alleen druk 2D elementen'
  Lees meer

  Staal

  De utilisatiefactor is een waarde om aan te geven hoe dicht een doorsnede zich bevindt tot zijn maximale doorsnedecapaciteit. 

  Lees meer

  De Eurocode specifieert verschillende waarden voor de uiterste sterkte en de vloeisterkte van staalmaterialen, afhankelijk van de dikte van de platen.

  Daarom vind je voor elk staalmateriaal de optie dikte bereik, waarin een uiterste sterkte en vloeisterkte gedefinieerd worden voor de verschillende diktes.

  Dit zijn de waarden die gebruikt worden in de staalcontrole en niet de waarden die net boven het dikte bereik weergegeven worden.

  Als je wilt dat SCIA Engineer rekent met een andere vloeisterkte moet deze dus aangepast worden in het dikte bereik menu.

  Lees meer

  Om een BGT staalcontrole uit te voeren in SCIA Engineer, dienen de verschillende gegevens gespecifieerd te worden. Ontdek deze hier.

   Lees meer

   Hoe kan je de module 'verbindingen' gebruiken door de interne krachten afzonderlijk te bepalen van een gemodelleerde structuur? Deze FAQ legt het uit met een kort voorbeeld.

    

   Lees meer

   Zorg ervoor dat het project is doorgerekend en de resultaten beschikbaar zijn. Selecteer de verbinding waarvoor je de controle wilt weergeven: de eigenschappen van deze verbinding komen tevoorschijn in het eigenschappenvenster. Zoek hier naar de optie ‘Uitvoer’, kies een niveau van detail voor de resultaten en klik op herlees.

   Lees meer

   Je kan plastische eigenschappen toekennen aan 2D elementen die meegenomen worden in de niet-lineaire berekening.

    

   Lees meer

   Het criterium dat bepaalt of u al dan niet verplicht bent om een tweede orde berekening uit te voeren is de factor alpha_critical. De eis staat vermeld in artikel 5.2.1(3) met behulp van formule 5.1 van EN1993-1-1.

   Alpha_critical kan bekomen worden in SCIA Engineer als u een stabiliteitsberekening uitvoert. Eens deze stabiliteitsberekening uitgevoerd is vindt u in het resultatenmenu de optie 'kritische belastingcoëfficiënten'. De kritische belastingcoëfficiënt met de laagste waarde is de alpha_critical dat genoemd wordt in formule 5.1 van EN1993-1-1. Wanneer deze waarde kleiner is dan de voorgeschreven waarde, moet de 2e orde berekening uitgevoerd worden.

   Lees meer

   Indien de Nederlandse Nationale Annex is gekozen, kan bij de UGT staalcontrole (volgens EC-EN 1993) de waarschuwing W30 gegeven worden.

   Lees meer

   Het is mogelijk dat de UGT Controles – EC – EN 1993 UGT staalcontrole niet beschikbaar zijn in het staalmenu tijdens het ontwerpen van een staalstructuur. Hierdoor zal de gebruik geen algehele eenheids-, een doorsnede- of een stabiliteitscontrole kan uitvoeren ter optimalisatie van een structuur

   Lees meer

   De stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten is in eerste instantie afhankelijk van de gekozen werkomgeving in de Projectgegevens.

   Lees meer

   Uitvoer - Engineering report

   In het Engineering report is het mogelijk om tabellen te bewerken: kolommen kunnen worden verwijderd en/of extra kolommen kunnen worden toegevoegd.

   Deze FAQ geeft een voorbeeld waarbij aan een tabel met knoopondersteuningen de stijfheid in Z-richting als extra kolom wordt toegevoegd.

   Lees meer

   Deze pagina legt je in detail uit hoe je de resultatenafbeeldingsgenerator gebruikt in SCIA Engineer.

   Lees meer

   In SCIA Engineer zijn er verschillende manieren om figuren toe te voegen aan het Engineering report. Je kan een screenshot of live afbeelding (met of zonder schaal) van de SCIA werkruimte naar het Engineering report sturen. Je kan ook een figuur van de afbeeldinggalerij of een externe afbeelding invoegen.

   Lees meer

   Sinds SCIA Engineer 19.1 zijn er binnen het Engineering Report verschillende eigenschappen geïmplementeerd om een geoptimaliseerd gebruik te garanderen.

   Lees meer

   Het is mogelijk om een PDF document met 3D afbeeldingen aan te maken. Wanneer het PDF document wordt geopend, kunnen deze afbeeldingen worden geroteerd, gezoomd, …

   Lees meer

   Er bestaan verschillende manieren om een afbeelding van een SCIA Engineer model (met of zonder resultaten) te creëren. De meest gebruikte methode is het maken van een screen shot met behulp van de [Print screen]-knop op het toetsenbord, of met een speciaal programma.

   Lees meer

   Afbeeldingen kunnen vanuit SCIA Engineer opgeslagen worden als een dwg of een dxf bestand. Ook de resultaten maken hier onderdeel van uit.

   Lees meer

   Met SCIA Engineer kan je verschillende soorten tekeningen maken: overzichtstekeningen, staalverbindingstekeningen,... De tekeningen kunnen verder bewerkt worden in de Afbeeldinggalerij of Paperspace-galerij en kunnen toegevoegd worden aan het Engineering rapport.

   Lees meer

   Een overzicht van een aantal extra functies van het Engineering Rapport in SCIA engineer

   Lees meer

   Hoe panelen (beschikbare items,...) tonen of verbergen in SCIA Engineer's Engineering Report

   Lees meer

   Wanneer je een afbeelding met resultaat in het engineering rapport wil plaatsen, zorg je ervoor dat het resultaat zichtbaar is. Open het menu met de rechtermuisknop en klik op 'liveafbeelding voor rapport'.

   Lees meer

   De opmaak van je rapport aanpassen is heel eenvoudig. In het rapport kan je een stijl toepassen dat invloed heeft op alle volgende items in de navigator...

   Lees meer

   Vrije tekst of opgemaakte tekst is een item dat je rapport zeer aanpasbaar maakt.
   Het stelt je in staat om je rapport uit te werken en verklarende tekst toe te voegen tussen de data die wordt overgenomen uit het project van SCIA Engineer.
   In de "Speciale items" lijst vind je het item met de naam "Opgemaakte tekst" terug.

   Lees meer

   Er zijn verschillende manieren om een ​​pdf aan te maken.
    

    

   Lees meer

   Het is mogelijk om het aanmaken van rapporten te vereenvoudigen met behulp van Sjablonen.

   Er zijn verschillende templates opgesteld door SCIA maar je kan ook je eigen set van templates creëren.
   Een dergelijk rapport kan ook worden gemaakt in oudere versies als een nieuw leeg rapport. Alle gegevens uit een ander rapport kunnen worden gekopieerd in dit nieuwe rapport via het klembord (Copy - Paste).

   Rapport sjablonen kunnen worden gebruikt voor het maken van nieuwe rapporten (in de Engineering Report manager) of om ze in te voegen in een bestaand rapport via de lijst van beschikbare sjablonen in het Nieuwe items venster. Het is ook mogelijk om meerdere sjablonen in één rapport te voegen.

   Rapport sjablonen bevatten een lijst van rapport onderdelen. Zodra het sjabloon in een rapport wordt geplaatst, worden in het rapport de onderdelen ingevoegd als onafhankelijke items en kunnen ze onafhankelijk van elkaar worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd, verplaatst ... als elk ander rapport item.

   In het rapport worden de sjablonen opgeslagen met de volgende informatie:

   • waarden van eigenschappen
   • tabel lay-out (TLX)
   • inhoud van opgemaakte tekst
   • inhoud van externe afbeeldingen
   • definitie van de koptekst / voettekst
   • definitie van stijl
   • SCIA Design Forms berekeningen
   • instellingen van afbeeldingen (zichtparameters, gezichtspunt, activiteit, eigenschappen van het resultaat in het beeld, ...)
   Lees meer

   Indien je een figuur tracht op te slaan vanuit een grafisch venster, dan vind je tussen de formaatkeuzes de volgende EP-formaten terug: EP3,EP2,EPD. Welke beschikbaar zijn hangt af van het type venster.

   Lees meer

   Het engineering report biedt de mogelijkheid om automatisch een reeks tabellen te genereren met de optie inspringen.

   Lees meer

   Andere

   Het is mogelijk dat de foutmelding ‘Error <- 35 > opening profile library : aborting...’ verschijnt wanneer je een project probeert te openen of importeren in SCIA. Dit geeft namelijk aan dat het pad naar de doorsnedebibliotheken meer dan 35 karakters bevat. Dit probleem kan anderzijds eenvoudig opgelost worden door de doorsnedebibliotheken te kopiëren naar een andere locatie, bijvoorbeeld C:\ProfileLibrary. Dit pad moet je vervolgens ook aanpassen binnen de bestanden die je kan terugvinden in de Opties onder de Instellingen van de software.

   Lees meer

   SCIA Engineer gebruikt tijdelijke besanden die zich bevinden in de TEMP map. Wanneer een bestand geopend of opgeslagen wordt, worden tijdelijke bestanden gelezen en opgeslagen. Het is belangrijk dat deze bestanden niet geblokkeerd worden. Als deze bestanden geblokkeerd worden, zal de volgende melding weergegeven worden bij het openen en/of opslaan van bestanden.

   Dit kan opgelost worden door de TEMP map van SCIA Engineer uit te sluiten van de antivirus scan.

   Lees meer

   SCIA Engineer laat je toe om een project te exporteren naar een XML-bestand. XML is een op tekst gebaseerde database en is onafhankelijk van de versie van SCIA Engineer. Daarom kan je een projectbestand uit een nieuwere versie van SCIA Engineer exporteren en importeren in een oudere versie.

   Deze methode heeft wel verschillende limieten en wordt hooguit toegepast om de geometrie en belastingen van een structuur te exporteren en importeren.

   Lees meer

   Aan de hand van aanpasbare sneltoetsen kan je in SCIA Engineer je productiviteit verhogen.

   Lees meer

   Gebruik je de IFC-bestandsindeling om modellen in SCIA Engineer te importeren? Hier lees je enkele praktische tips hoe je IFC-bestanden moeiteloos in SCIA Engineer importeert. Daarnaast leer je efficiënter werken met de BIM-toolbox om een correct eindig elementenmodel te creëren.

   Lees meer

   Sinds SCIA Engineer 19.1 zijn er binnen het Engineering Report verschillende eigenschappen geïmplementeerd om een geoptimaliseerd gebruik te garanderen.

   Lees meer

   Deze foutmelding kan veroorzaakt worden door slecht gegenereerde vrije lasten in uw project. 

   Een andere mogelijke oorzaak voor deze foutmelding is het beschikken over onvoldoende rechten tot bepaalde SCIA Engineer mappen.

   Lees meer

   Tijdens het normaal gebruik van SCIA Engineer worden een aanzienlijk aantal tijdelijke bestanden aangemaakt, die een behoorlijke omvang kunnen aannemen.

   Lees meer

   We verzamelden tips en tricks om je te helpen bij het omzetten van een constructiemodel naar een analysemodel met de SCIA AutoConverter. 

   Lees meer

   Wanneer je een afbeelding met resultaat in het engineering rapport wil plaatsen, zorg je ervoor dat het resultaat zichtbaar is. Open het menu met de rechtermuisknop en klik op 'liveafbeelding voor rapport'.

   Lees meer

   De opmaak van je rapport aanpassen is heel eenvoudig. In het rapport kan je een stijl toepassen dat invloed heeft op alle volgende items in de navigator...

   Lees meer

   Er zijn verschillende manieren om een ​​pdf aan te maken.
    

    

   Lees meer

   Bij het openen van een nieuw of een bestaand project is het mogelijk dat de volgende melding zichtbaar wordt: Unable to prepare EnvESARemoteApp 

    

   Lees meer

   Deze FAQ legt uit wat je kan doen indien je deze error krijgt: An unnamed file contains an incorrect path.

    

   Lees meer

   In SCIA Engineer zijn er meerdere standaard instellingen die gewijzigd zouden kunnen worden.
   Denk hierbij aan standaard instellingen van eenheden, net en solver instellingen, afbeeldingen, ...

   Al deze instellingen kunnen gewijzigd worden in SCIA Engineer zelf, waardoor deze van project tot project kunnen verschillen. Bijvoorbeeld de standaard netgrootte hangt af van het project of de fase waarin de berekening zich bevindt.

   Sommige defaults zijn echter wel dezelfde bij alle nieuwe projecten. Zo geven sommige gebruikers er de voorkeur aan om in 'mm' te modelleren terwijl de SCIA default eenheden instellingen 'm' zijn voor de modellering.

   Lees meer

   Je kan je eigen materialenlijst in de systeemdatabase plaatsen, zodat telkens als je een nieuw project start, je deze lijst kan gebruiken als standaardmaterialen van SCIA Engineer.

   Lees meer

   De waarschuwing ‘SCIA.ESA kan geen projecten uit een hogere versie openen’ betekent dat het project dat je wilt openen gemaakt is in een recentere versie van SCIA. Projecten die opgeslagen zijn in een hogere versie kunnen niet meer geopend worden in een oudere versie.

   Lees meer