Overslaan en naar de inhoud gaan

Installatie

Als de melding 'taal module is niet beschikbaar' weergegeven wordt, kan SCIA Engineer de juiste taal niet kan vinden om op te starten.

Lees meer

Uitzonderingen instellen voor SCIA Engineer in je antivirus helplt om de performance te verbeteren. Het verhelpt problemen met corrupte data, bestanden en andere die veroorzaakt kunnen worden door de virusscan die de normale werking van het programma verhindert. De lijst van bestanden & mappen om in te stellen als uitzondering in de Antivirus software.

Lees meer

Je kan nakijken of er een update beschikbaar is in SCIA Engineer via hoofdmenu > help > Controleren op update

 

Lees meer

Het kan gebeuren dat SCIA Engineer niet gedeïnstalleerd kan worden via “Add/Remove programs” van Windows. Wanneer dit dan geprobeerd wordt, geeft Windows een foutmelding of soms is zelfs SCIA Engineer niet toegevoegd aan “Add/Remove Programs”. Het is dan niet mogelijk om het programma te deïnstalleren.
 

Lees meer

Het is mogelijk dat SCIA Engineer niet geïnstalleerd kan worden in Avira antivirus wordt toegepast. Dit komt omdat SCIA Engineer een ZenSupp.dll bestand gebruikt voor de installatie van de software. ZenSupp.dll bevat verschillende crypting tools. Verschillende computervirussen gebruiken dezelfde crypting tools waardoor Avira het Zensupp.dll bestand als virus zal herkennen. De installatie zal hierdoor niet volledig uitgevoerd kunnen worden.

Het is aangeraden om een andere antivirussoftware te gebruiken dan Avira. Het ZenSupp.dll bestand is compleet veilig, wat je kan controleren door het bestand te scannen op deze pagina: https://www.virustotal.com/

Lees meer

Error-4 betekent dat er iets mis is met de map die de profielenbibliotheek bevat.

Lees meer

Wanneer je SCIA Engineer verwijdert via onderstaande methodes, kunnen er nog bestanden overblijven op de computer:

  • Configuratiescherm > Programma’s en onderdelen > Een programma verwijderen
  • Ga naar Start > Uitvoeren en type volgend desinstallatie-commando in het venster: appwiz.cpl

Dit kan leiden tot problemen wanneer je SCIA Engineer later wilt herinstalleren (bijvoorbeeld verwijzing/toegang tot bestanden op een (netwerk) locatie die niet meer lijkt te bestaan).

Om dit te vermijden, kan je één van onderstaande methodes aanhouden om ook de bestanden in het register te verwijderen.

Lees meer

Op deze FAQ pagina vind je enkele tips om de werk en berekensnelheid van SCIA Engineer te verbeteren.

  • Sluit SCIA Engineer uit van de virus scan
  • Schakel Windows Search Indexing uit
  • Deactiveer de optie 'regenereer automatisch' in de design groups settings
Lees meer

Protectie

Je kan het licentiegebruik bekijken via https://entitlement.scia.net/nl/orgadmin/licenses

Lees meer

De waarschuwing ‘SCIA.ESA kan geen projecten uit een hogere versie openen’ betekent dat het project dat je wilt openen gemaakt is in een recentere versie van SCIA. Projecten die opgeslagen zijn in een hogere versie kunnen niet meer geopend worden in een oudere versie.

Lees meer

Interface

Aan de hand van aanpasbare sneltoetsen kan je in SCIA Engineer je productiviteit verhogen.

Lees meer

Deze FAQ beschrijft hoe je een 4K scherm kan instellen.

Lees meer

SCIA Engineer 21 brengt je een volledig nieuwe gebruikersinterface. Om je zo goed mogelijk op weg te zetten, geven we je wat tips & tricks mee voor twee nieuwe componenten: de SCIA Spotlight en het invoerpaneel.

Lees meer

In SCIA Engineer kan u als gebruiker kiezen welke knoppenbalkstijl toegepast wordt, en is het zelfs mogelijk de knoppenbalken te personaliseren.

Lees meer

Error-4 betekent dat er iets mis is met de map die de profielenbibliotheek bevat.

Lees meer

Indien problemen ondervonden worden bij de grafische weergave binnen SCIA Engineer zoals bijvoorbeeld menu's die gedeeltelijk leeg zijn, selecties die naast de staven verschijnen... dan kan u volgende stappen volgen om dit probleem op te lossen:

Lees meer

Modelleren

De aanpikpunten in SCIA zijn een handige tool om je vlot te ondersteunen tijdens het modelleren. Deze FAQ toont de meest specifieke opties.

Lees meer

Je kan een dwg of dxf bestand importeren via volgende stappen in deze FAQ.

Lees meer

Een interne knoop op de rand van een 2D-element kan niet toegevoegd worden door gebruik te maken van het commando ‘Interne knoop’ in het menu ‘2D-elementonderdelen’.

Lees meer

Verschil tussen constructie types (vakwerk, raamwerk,...)

Lees meer

Deze FAQ legt een aantal veelvoorkomende oorzaken van instabiliteiten uit.

Lees meer

Deze FAQ beschrijft hoe je een opening kan aanmaken in een gebogen 2D-element.

Lees meer

Deze FAQ pagina toont hoe je de instellingen kunt wijzigen voor al de verschillende soorten lijnrasters (vrij lijnraster, rechthoekig raster, circulair raster en 3D-lijnraster) en het puntraster.

Lees meer

Een lijnondersteuning op een balk houdt niet automatisch rekening met de breedte van de balk.

Lees meer

Je kan je eigen materialenlijst in de systeemdatabase plaatsen, zodat telkens als je een nieuw project start, je deze lijst kan gebruiken als standaardmaterialen van SCIA Engineer.

Lees meer

Het materiaal grond kan in SCIA Engineer gemodelleerd worden aan de hand van een verende bedding. Bij een verende bedding wordt de grond onder een plaat voorgesteld door veren.

Lees meer

Zowel ‘Alfa’ als ‘LCS-rotatie’ zijn eigenschappen van een 1D-element, die je toelaten een hoek in [°] op te geven om zo een rotatie van de doorsnede van het 1D-element rond zichzelf (rond zijn lokale x-as) te definiëren.

Lees meer

In SCIA Engineer wordt er gebruik gemaakt van verschillende types coördinatenstelsels.
Deze zijn van belang bij het modelleren van de constructie en het definiëren van belastingen en steunpunten, en uiteraard ook bij het opvragen en interpreteren van de resultaten.

Lees meer

Er zijn twee manieren van samenwerken te onderscheiden.

Ofwel ligt de plaat los op de liggers, wat ook inhoudt dat deze zijdelings langs elkaar kunnen verschuiven (model A).
Ofwel hangt de plaat vast aan de liggers, wat ook inhoudt dat deze niet meer zijdelings langs elkaar kunnen schuiven (model B).

Lees meer

Bij het invoegen van belastingen op een structuur, kan het mogelijk dat het noodzakelijk zijn een kleine berekening uit te voeren. Wanneer er bijvoorbeeld een windbelasting van 1,5 kN/m² aangrijpt op de zijkant van een loods met een raamwerkafstand van 3 m, resulteert dit in een belasting van 4,5 kN/m op de kolommen.

Lees meer

Wanneer een cilindrisch lijnraster wordt aangemaakt worden de labels die de stralen aanduiden niet getoond. Dit zorgt ervoor dat deze labels ook niet kunnen gekozen worden voor het genereren van overzichtstekeningen.

Lees meer

Indien men beschikt over de module sen.05 Algemene doorsnede, is het mogelijk om een zelf samengesteld profiel te definieren.

Lees meer

Belastingen

Via het resultatenmenu (Hoofdmenu > Resultaten) kan je interne krachten, spanningen, ... opvragen.

Wanneer je veel (omhullende) combinaties hebt, kan het in een eerste ontwerpronde interessant zijn om het aantal niet-lineaire of stabiliteitscombinaties te beperken.

Bijvoorbeeld bji een stabiliteitsberekening kan het interessant zijn om te starten met de combinaties die resulteren in de grootste drukkrachten of normaalspanningen.

Lees meer

Deze FAQ illustreert het verschil tussen EN-UGT (STR/GEO) Set B en Set C combinaties.

Lees meer

Het kan gebeuren dat een 1D-element zich uitstrekt over meerdere overspanningen, zoals een continue staaf of een raamwerk met meerdere overspanningen.

Lees meer

Een vrije last verschilt van een ‘gewone last’ door het feit dat ze NIET als additioneel gegeven toegekend wordt aan een bepaald 2D-element. Een vrije last kan op een willekeurige positie in de ruimte gedefinieerd worden, en achteraf kan aangegeven worden op welk(e) element(en) de projectie van deze last aangrijpt.

Lees meer

Na het genereren van een vrije last, lijkt deze niet meer bewerkt te kunnen worden. Dit genereren gebeurt via de actie ‘Genereer lasten’, of na het doorrekenen van het project. Een oorspronkelijke vrije last heeft een groene kleur, terwijl een gegenereerde vrije last een oranje kleur krijgt.

Lees meer

Een niet-lineaire berekening in SCIA Engineer kan pas uitgevoerd worden nadat niet-lineaire combinaties gecreëerd zijn. Dit kan via het Hoofdmenu > Belastinggevallen, combinaties > Niet-lineaire combinaties.

De beschikbare types bij Niet-lineaire combinaties zijn enkel ‘Uiterste Grenstoestand’ en ‘Bruikbaarheidsgrenstoestand’.
Dit terwijl bij Lineaire combinaties uit 3 types gekozen kan worden, telkens voor de UGT en BGT: Lineair (Enkelvoudig) – Omhullende – Norm (vb. EC-EN).

Lees meer

Berekening

Modelaanpassingen, afwezigheden en eenvoudige modellering van bouwfasen.

Lees meer

Er zijn standaard tolerantiewaardes ingesteld voor niet-lineaire analyse processen.

De solver nauwkeurigheid ratio in de solver instellingen (Hoofdmenu > Tools > Berekening en net > Solver instellingen) geeft je de mogelijkheid om de standaard nauwkeurigheid/tolerantie te wijzigen via Geavanceerde solverinstellingen > Niet lineariteit.

Lees meer

Bij het uitrekenen van een project dat elementen bevat met enkel normaalkracht, is het mogelijk dat er een melding over instabiliteit verschijnt. Deze instabiliteit kan veroorzaakt zijn door de combinatie van elementen met enkel normaalkracht bovenop scharnieren op hetzelfde element. Dit kan voor problemen zorgen in de vorm van een instabiliteit. Je kan dit oplossen door alle scharnieren van deze elementen te verwijderen. Als de instabiliteit nog steeds optreedt, kan je zoeken naar de locatie van de (eindige elementen) knopen waar de instabiliteit optreedt.

Lees meer

Het is mogelijk dat de foutmelding “De berekening is afgebroken omdat het project een golfvorm van niet-lineaire functie(s) NLF1 bevat die nog niet wordt ondersteund” optreedt van zodra je de berekening start. Dit betekent dat het project een lege niet-lineaire functie bevat in de bibliotheken van SCIA Engineer.

Lees meer

Uitzonderingen instellen voor SCIA Engineer in je antivirus helplt om de performance te verbeteren. Het verhelpt problemen met corrupte data, bestanden en andere die veroorzaakt kunnen worden door de virusscan die de normale werking van het programma verhindert. De lijst van bestanden & mappen om in te stellen als uitzondering in de Antivirus software.

Lees meer

Deze FAQ legt een aantal veelvoorkomende oorzaken van instabiliteiten uit.

Lees meer

Tijdens het uitvoeren van de berekening kan je de waarschuwing 'De stijfheidsmatrix is enkelvoudig! De constructie is instabiel. Instabiliteit gevonden in EE-knooppunt nr. ..." krijgen en stopt de analyse.

Lees meer

Bij het ingeven van een dynamische harmonische belasting in SCIA Engineer, moet de aandrijffrequentie (en de demping) bepaald worden bij het definieren van het belastingsgeval.
De belasting zelf wordt dan verder gewoon ingegeven zoals bij een statische belasting.
Als je diezelfde belasting wil ingegeven met meerdere frequenties dan zal je meerdere belastingsgevallen moeten aanmaken waarbij je telkens de aandrijffrequentie ingeeft.

Lees meer

Beperkingen van de niet-lineaire berekening.

Lees meer

Bij netgeneratie of berekening verschijnt de melding “Onjuiste vorm 2D plaat, fout in plaat * ” waarbij * staat voor de naam van de plaat.

Lees meer

Wanneer de volgende foutmelding verschijnt bij het starten van de berekening ...

Lees meer

Resultaten

Tabelresultaten is een nieuwe functionaliteit waarmee de gebruiker in tabelvorm resultaten kan zien zoals EEM resultaten voor knopen, 1D- en 2D-elementen, en resultaat van ontwerpcontroles enzovoort.
De Tabelresultaten kunnen op dezelfde manier als de tabelinvoer van SCIA Engineer worden bekeken en kan via het menu van de Knoppenbalken worden geopend.

Lees meer

“Verdiepingen” is een tool in SCIA Engineer voor een betere verticale oriëntatie in het project.

Lees meer

Verplaatsingen en spanningen kunnen op het 3D oppervlak van kolommen en balken worden weergegeven. Bovendien kunnen de resultaten zowel op de initiële als op de vervormde structuur worden weergegeven. Deze functie geeft je een beter overzicht in het globale gedrag van de structuur.

Lees meer

Je kan een resultaat visualiseren voor elk belastingsgeval of elke combinatie zonder telkens de tabellen handmatig te moeten aanmaken. Hiervoor kan je de hoofdstuk-functionaliteit van het Engineering report gebruiken.

Lees meer

Ribben zijn een belangrijk onderdeel van constructies. Vroeger berekenden ingenieurs hun constructies als 2D platen, terwijl ribben werden benaderd als een meewerkende T sectie. Bij 3D schaalmodellen kunnen ribben echter precieser gemodelleerd worden als excentrische staven. Bijgaand artikel gaat in op de evaluatie van interne krachten in deze ribben.

Lees meer

Een eenheidscontrole van 999.00 geeft aan dat (een deel van) de eenheidscontrole niet is uitgevoerd. Deze waarde van 999 kan optreden bij zowel de staal-, staalbeton-, hout- als aluminiumcontroles

Lees meer

Een snede kan toegepast worden wanneer je enkel resultaten wenst weer te geven over een bepaalde zone van de constructie. De functie van een snede kan teruggevonden worden in de grafische weergave van resultaten en kan voor zowel 2D- als 1D-elementen toegepast worden.

Lees meer

Bij het berekenen van interne krachten in een rib, wordt een vervangende T-sectie gebruikt om de resultaten te berekenen.

Lees meer

Voorstelling van de conventies en formules voor 1D en 2D resultaten in SCIA Engineer

Lees meer

Er zijn twee manieren van samenwerken te onderscheiden.

Ofwel ligt de plaat los op de liggers, wat ook inhoudt dat deze zijdelings langs elkaar kunnen verschuiven (model A).
Ofwel hangt de plaat vast aan de liggers, wat ook inhoudt dat deze niet meer zijdelings langs elkaar kunnen schuiven (model B).

Lees meer

Door het ingeven van een excentriciteit valt de systeemlijn (volle lijn) niet meer samen met de referentielijn (stippelijn). De referentielijn geeft het zwaartepunt van de doornede weer, de systeemlijn is belangrijk voor het programma aangezien deze lijn aangeeft of de entiteiten verbonden zijn met elkaar of niet.

Lees meer

Het Eindige Elementen Net is in SCIA Engineer opgebouwd uit lineaire 3- en/of 4-hoekige elementen. Per netelement worden 3 of 4 resultaten berekend, namelijk 1 in elke knoop. Tijdens het opvragen van resultaten op 2D-elementen, laat de optie ‘Locatie’ in het Eigenschappenmenu toe deze resultaten op 4 manieren weer te geven.

Lees meer

Indien u een plaat met ribben gemodelleerd heeft, dan verschijnt bij het opvragen van de resultaten een optie rib die kan aangevinkt worden.

Lees meer

Uitmiddeling van piekspanningen

Lees meer

Composiet

Deze FAQ illustreert hoe je het reken- of analysemodel en het constructiemodel van een model met samengestelde liggers kunt visualiseren en wat het verschil is tussen beide modellen.

Lees meer

In deze FAQ worden twee methoden uitgelegd om samengestelde liggers te modelleren:

  • methode 1: Samengesteld dek methode
  • methode 2: Geprofileerde plaat methode
Lees meer

Beton

Het is mogelijk dat je bij de conversie van aanwezige wapening naar praktische wapening de foutmelding ‘Conversie van wapening is niet uitgevoerd omdat in de Standaardinstellingen voor ontwerp het Zonetype van afschuifwapening is ingesteld op ‘Geen’’ verkrijgt. Dit wordt namelijk veroorzaakt door een foutieve instelling in de ontwerp standaardinstellingen voor het wapeningsontwerp.

Lees meer

Staal

Indien de Nederlandse Nationale Annex is gekozen, kan bij de UGT staalcontrole (volgens EC-EN 1993) de waarschuwing W30 gegeven worden.

Lees meer

De Eurocode specifieert verschillende waarden voor de uiterste sterkte en de vloeisterkte van staalmaterialen, afhankelijk van de dikte van de platen.

Daarom vind je voor elk staalmateriaal de optie dikte bereik, waarin een uiterste sterkte en vloeisterkte gedefinieerd worden voor de verschillende diktes.

Dit zijn de waarden die gebruikt worden in de staalcontrole en niet de waarden die net boven het dikte bereik weergegeven worden.

Als je wilt dat SCIA Engineer rekent met een andere vloeisterkte moet deze dus aangepast worden in het dikte bereik menu.

Lees meer

De utilisatiefactor is een waarde om aan te geven hoe dicht een doorsnede zich bevindt tot zijn maximale doorsnedecapaciteit. 

Lees meer

Uitvoer - Engineering report

Wanneer je een afbeelding met resultaat in het engineering rapport wil plaatsen, zorg je ervoor dat het resultaat zichtbaar is. Open het menu met de rechtermuisknop en klik op 'liveafbeelding voor rapport'.

Lees meer

In SCIA Engineer zijn er verschillende manieren om figuren toe te voegen aan het Engineering report. Je kan een screenshot of live afbeelding (met of zonder schaal) van de SCIA werkruimte naar het Engineering report sturen. Je kan ook een figuur van de afbeeldinggalerij of een externe afbeelding invoegen.

Lees meer

Hoe panelen (beschikbare items,...) tonen of verbergen in SCIA Engineer's Engineering Report

Lees meer

Indien je een figuur tracht op te slaan vanuit een grafisch venster, dan vind je tussen de formaatkeuzes de volgende EP-formaten terug: EP3,EP2,EPD. Welke beschikbaar zijn hangt af van het type venster.

Lees meer

Het engineering report biedt de mogelijkheid om automatisch een reeks tabellen te genereren met de optie inspringen.

Lees meer

Andere

Deze FAQ legt uit wat je kan doen indien je deze error krijgt: An unnamed file contains an incorrect path.

 

Lees meer

Tijdens het normaal gebruik van SCIA Engineer worden een aanzienlijk aantal tijdelijke bestanden aangemaakt, die een behoorlijke omvang kunnen aannemen.

Lees meer

Het is mogelijk dat de foutmelding ‘Error <- 35 > opening profile library : aborting...’ verschijnt wanneer je een project probeert te openen of importeren in SCIA. Dit geeft namelijk aan dat het pad naar de doorsnedebibliotheken meer dan 35 karakters bevat. Dit probleem kan anderzijds eenvoudig opgelost worden door de doorsnedebibliotheken te kopiëren naar een andere locatie, bijvoorbeeld C:\ProfileLibrary. Dit pad moet je vervolgens ook aanpassen binnen de bestanden die je kan terugvinden in de Opties onder de Instellingen van de software.

Lees meer

Aan de hand van aanpasbare sneltoetsen kan je in SCIA Engineer je productiviteit verhogen.

Lees meer

Bij het openen van een nieuw of een bestaand project is het mogelijk dat de volgende melding zichtbaar wordt: Unable to prepare EnvESARemoteApp 

 

Lees meer

Wanneer je een afbeelding met resultaat in het engineering rapport wil plaatsen, zorg je ervoor dat het resultaat zichtbaar is. Open het menu met de rechtermuisknop en klik op 'liveafbeelding voor rapport'.

Lees meer

Bij het invoegen van belastingen op een structuur, kan het mogelijk dat het noodzakelijk zijn een kleine berekening uit te voeren. Wanneer er bijvoorbeeld een windbelasting van 1,5 kN/m² aangrijpt op de zijkant van een loods met een raamwerkafstand van 3 m, resulteert dit in een belasting van 4,5 kN/m op de kolommen.

Lees meer

Op deze FAQ pagina vind je enkele tips om de werk en berekensnelheid van SCIA Engineer te verbeteren.

  • Sluit SCIA Engineer uit van de virus scan
  • Schakel Windows Search Indexing uit
  • Deactiveer de optie 'regenereer automatisch' in de design groups settings
Lees meer

Je kan je eigen materialenlijst in de systeemdatabase plaatsen, zodat telkens als je een nieuw project start, je deze lijst kan gebruiken als standaardmaterialen van SCIA Engineer.

Lees meer

Het is mogelijk om de eenheden aan te passen in SCIA Engineer.
De eenheden vindt je terug bij via bestand > project instellingen > eenheden via het hoofdmenu of kunnen geraadpleegd worden via de statusbalk.
Het is tevens mogelijk om het aantal decimalen hier aan te passen.

Lees meer

SCIA AutoConverter

In deze FAQ wordt uitgelegd hoe je modellen kunt uitwisselen tussen SCIA AutoConverter en SCIA Engineer.

Lees meer