Rýchla a ľahká úprava mierky prídavných dát obrázka v Engineering Reporte?

Od verzie SCIA Engineer 19.1 ponúka Engineering Report niekoľko nových možností, ako zabezpečiť optimálny výstup. V starších verziách, po vložení obrázka do reportu, nebolo možné upravovať mierku zobrazených dát modelu (napr. podpery a kĺby na prútoch) alebo výsledkov. Preto bolo potrebné starostlivo nastaviť mierku týchto dát pred vložením obrázka. Ak mierka v reporte nebola optimálna, bolo potrebné sa vrátiť do prostredia modelovania, zmeniť mierku a znovu vložiť obrázok do reportu.

Vo verzii SCIA Engineer 19.1 môžete upraviť mierku prídavných dát vo vlastnostiach obrázka v Engineering Reporte. Funkciu "Upraviť mierku pre dáta modelu" nájdete vo vlastnostiach obrázka a možno ju nastaviť buď pri vkladaní obrázka do reportu alebo kedykoľvek neskôr. Pri vkladaní obrázka sa v predvolenom nastavení použije aktuálna mierka z modelovacieho prostredia. To však možno v prípade potreby jednoducho upraviť.

Quick and easy scaling of pictures in Engineering Report?

Quick and easy scaling of pictures in Engineering Report?

Rovnaké vylepšenie platí pre mierku pre výsledky v obrázkoch. Mierku je možné upraviť vo vlastnostiach obrázka v časti "Upraviť mierku pre výsledky". Možno ju použiť aj pre obrázky vytvorené generátorom.

Aj napriek tomu, že tieto dve nové funkcie sú pomerne malé vylepšenia, môžu Vám ušetriť veľa času.

Quick and easy scaling of pictures in Engineering Report?

Quick and easy scaling of pictures in Engineering Report?

Quick and easy scaling of pictures in Engineering Report?