Ako zaokrúhliť súradnice uzlov?

Po načítaní konštrukcie z CAD programov nie sú súradnice uzlových bodov vždy zaokrúhlené. Platí to pre import z DWG, DXF, ale niekedy aj z IFC súborov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že čísla vyzerajú pekne, akoby boli zaokrúhlené (na rozumný počet desatinných miest), ale to je len vďaka tomu, že okno vlastností čísla zaokrúhľuje pre potreby zobrazenia. Počet desatinných miest pre zobrazenie sa definuje v Nastavení jednotiek (predvolená jednotka je meter a predvolené zobrazenie je na 3 desatinné miesta).

SCIA Engineer - Rounding of node coordinates

Ak však chceme číslo upraviť a klikneme do políčka, zobrazia sa všetky uložené desatinné miesta a my vidíme (v našom príklade), že sa nejedná o nulovú hodnotu, ale o veľmi malé nenulové číslo.

SCIA Engineer - Rounding of node coordinates

To potom môže spôsobiť komplikácie pri generovaní siete konečných prvkov alebo pri použití zaťažovacích panelov, najmä pri aplikovaní 3D generátora zaťaženia vetrom.

Čísla môžete zaokrúhliť dvoma spôsobmi. Obidva využívajú Tabuľkové zadávanie v SCIA Engineer.

  1. Súradnice je možné vyexportovať do MS Excel. Tam ich ľahko zaokrúhlite. Musíte dať len pozor pri exporte späť do Tabuľkového zadávania. Preto odporúčame čísla najprv skopírovať v Exceli samé na seba pomocou voľby vložiť iba "Hodnoty".
  2. Aj priamo v tabuľkovom zadávaní je funkcia pre zaokrúhlenie, aj keď je trochu skrytá. Pre zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta napíšete "~ 0,01". Znak "~" sa nazýva "tilda". 
    SCIA Engineer - Rounding of node coordinates