Tipy pre tabuľkové zadávanie: objavte jeho silu

Čo to je tabuľkové zadávanie

Tabuľkové zadávanie je časť užívateľského prostredia, ktoré užívateľovi programu SCIA Engineer pomáha s vytváraním a úpravami geometrie a zaťaženia modelu. Zároveň môže poslúžiť k rýchlejšiemu zadaniu zložitých konštrukcií. Vďaka ušetrenému času potom máte možnosť venovať sa ďalším úlohám.

S pomocou tabuľkového zadávania môžete:

  • Rýchlo a efektívne optimalizovať konštrukciu, a to ako jednoduchú, tak zloženú z veľkého množstva prvkov.
  • Behom pár minút vytvoriť nový projekt úpravou už existujúceho projektu. Toho docielite opísaním geometrie matematickými funkciami, napr. v MS Exceli. Vďaka zmene jedného alebo viacerých parametrov tak veľmi rýchlo vytvoríte celý model.

Pripravili sme pre Vás niekoľko ukážok toho, akým silným nástrojom je tabuľkové zadávanie.

SCIA Engineer Table Input

 

Vlastnosti tabuľkového zadávania

Väčšina entít (súčastí modelu), ktoré bežne zadávate v grafickom okne, je možné zadávať a upravovať aj pomocou tabuľkového zadávania. Tabuľkové zadávanie je neustále rozširované a pribúdajú v ňom nové a nové entity (predtým dostupné iba v grafickom okne), z ktorých najnovšie sú 2D prvky a zaťažovacie panely.

Praktické príklady použitia tabuľkového zadávania

1) Návrh viacpodlažnej budovy

Problém:

Výškové budovy sú obvykle tvorené poschodiami, ktoré sú si navzájom podobné a prípadne sa len mierne odlišujú. Vyššie poschodia môžu byť napríklad o niečo menšie, pričom zmena veľkosti je lineárna alebo sleduje určitú krivku. Každé poschodie môže byť napríklad voči poschodiu pod sebou o určitý uhol pootočené. Návrh takejto budovy klasickým ručným spôsobom je zdĺhavý aj pri použití funkcií ako kopírovanie, pootočenie  apod. Samozrejme, niekedy máte možnosť načítať tvar budovy z CAD programu. Ale čo v prípade, že sa koncepčný návrh zmení? Budete všetko vytvárať znovu od začiatku?

Riešenie:

Zadajte topológiu jedného poschodia a potom v MS Exceli jeho uzly skopírujte do požadovaných úrovní (poschodí). Transformáciou súradníc docielite požadované zmeny geometrie (napr. spomínaného pootočenia) v každom poschodí. Zmenou parametrov definovaných v MS Exceli môžete vytvoriť nový koncepčný návrh zahŕňajúci všetky uzly, nosníky, dosky, zaťaženia i podpery.

SCIA Engineer Table Input

 

2) Návrh rotačnej konštrukcie zaťaženej účinkom vetra

Problém:

Rotačné konštrukcie ako sú komíny, chladiace veže, zásobníky apod. sú vhodné pre prácu s tabuľkovým zadávaním. Zaťaženie vetrom sa u takých konštrukcií mení pozdĺž ich povrchu. To je dôvod, prečo sa napr. chladiace veže zvyčajne navrhujú pomocou veľkého počtu malých 2D plošných prvkov namiesto jedinej škrupiny. Každý malý prvok je samostatne zaťažený silou od vetra vypočítanou externe (v MS Exceli). Návrh takýchto konštrukcií je sám o sebe zložitý a pri drobnej zmene tvaru je potrebné začať odznova.

Riešenie:

SCIA Engineer od verzie 16.1 umožňuje pracovať v tabuľkovom zadávaní tiež s plošnými 2D prvkami. Vďaka tomu môžete v MS Exceli pomocou vhodnej funkcie na základe špecifikácie tvaru vypočítať súradnice uzlov. Tiež môžete pre každý prvok vypočítať jeho zaťaženie. Prípadná zmena tvaru je potom len otázkou zmeny niekoľkých parametrov a úpravy funkcie pre výpočet súradníc uzlov.

Definujte topológiu uzlov → vytvorte 1D a 2D prvky → Zadajte zaťaženie → Vypočítajte.

SCIA Engineer Table Input

Potrebujete upraviť návrh alebo optimalizovať tvar? Žiadny problém.  Iba zmeňte zadanie uzlov a v projekte ich prepíšte.

 

SCIA Engineer Table Input3) Zostavte model z premenných častí

Problém:

Stožiare vysokého napätia a iné oceľové stožiare sú príkladom konštrukcií zložených z premenných častí. V závislosti od typu majú stožiare spoločný koncept, aj keď sa môžu líšiť svoju výškou. Tieto konštrukcie sa skladajú z veľkého množstva 1D prvkov, ktorých zadávanie klasickým ručným spôsobom je zdĺhavé, rovnako ako zadanie ich zaťaženia napr. tiažou námrazy.

Riešenie:

Časti stožiara je možné zadať oddelene v MS Exceli a s pomocou parametrov je možné celý stožiar automaticky zložiť z týchto častí. Celý stožiar sa potom v SCIA Engineer zadá pomocou niekoľkých kliknutí myšou.

 

4) Návrh celého mosta

Problém:

Mostné konštrukcie, najmä ak sú navrhnuté z 2D prvkov, sú pri tvorbe modelu ťažké kvôli premennej výške a šírke po dĺžke rozpätia. Je teda zrejmé, že vytvorenie takéhoto modelu je časovo náročné, rovnako ako aj jeho prípadné úpravy.

Riešenie:

Ako tvar prierezu, tak aj pozdĺžny tvar možno zvyčajne vyjadriť jednoduchou polynomickou funkciou. Akonáhle je tvar zapísaný vo forme funkcie a akonáhle je definovaný prierez, treba len dodržať isté pravidlá pri pomenovaní uzlov a potom je možné v MS Exceli vygenerovať všetky uzly pre všetky rezy v jednom kroku. MS Excel sa automaticky postará o správne formátovanie a inkrementálnu zmenu mena v každom reze. Ak sú uzly v každom reze správne pomenované, ľahko sa vytvoria 2D prvky pre prvý rez a všetko ostatné je potom len otázkou jedného poklepania myšou - a celá konštrukcia je hotová.

SCIA Engineer Table Input SCIA Engineer Table Input  

Betón, oceľ či spriahnutý prvok? Priehradový väzník, oblúk, zavesený most? Vyberte si podľa potreby. Možnosti tabuľkového zadávania využijete pre všetky varianty. Optimalizáciu tvaru a hrúbky vykonáte v tabuľkovom zadávaní jednoduchou kombináciou štandardných Windows funkcií "kopírovať" a "vložiť".

 

Aký je Váš príklad použitia tabuľkového zadávania?

Máte svoj vlastný projekt a nie ste si istí, či je ho možné zautomatizovať podobne ako v uvedených príkladoch? Alebo máte vlastnú skúsenosť s využitím tabuľkového zadávania v nejakom špeciálnom prípade? Podeľte sa s nami na adrese [email protected].

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Prebudil  vo Vás tento článok zvedavosť o tabuľkovom zadávaní?  Navštívte online pomoc SCIA Engineer a prečítajte si o ďalších možnostiach tohto nástroja: