Aké sú hlavné výhody servisnej zmluvy o údržbe a podpore software spoločnosti SCIA?

Aké sú hlavné výhody servisnej zmluvy o údržbe a podpore software spoločnosti SCIA?


Zachovanie konkurencieschopnosti organizácie vyžaduje dôslednosť pri zaistení prístupu k najnovším technológiám a software. Servisná zmluva o údržbe a podpore software spoločnosti SCIA je navrhnutá tak, aby túto problematiku riešila tým najefektívnejším spôsobom pre vašu organizáciu.

Spoločnosť SCIA ponúka širokú škálu zdrojov, ktoré vám pomôžu. Ďalej je uvedených 10 hlavných výhod uzavretia servisnej zmluvy:

 

1. Osobný užívateľský účet na webe spoločnosti SCIA
Ako zákazník programu údržby môžete zaregistrovať a využívať svoj osobný užívateľský účet na webe spoločnosti SCIA. Po prihlásení získate prístup k oblastiam s obmedzeným prístupom :

 • Sekcia Zabezpečené sťahovanie, ktorá poskytuje cenné zdroje online
 • Zabezpečená stránka pre zadávanie otázok na podporu
 • ​Prehľad a systém sledovania všetkých otázok na podporu a príslušných odpovedí (tikety podpory)

 

2. Automatické získanie všetkých nových hlavných verzií software

Najmenej raz ročne je vydaná nová verzia software na DVD disku, ktorá je zákazníkovi automaticky odoslaná poštou. Hlavné verzie software zahŕňajú:

 • Všetky opravy software (opravy chýb) od vydania predchádzajúcej verzie
 • Nové funkcie, vylepšenia a zdokonalenia software a dostupných vydaní
 • ktualizácie software závislé na zmenách noriem

 

3. Prístup ku všetkým opravným softwarovým balíčkom

Opravné balíčky sú aktualizácie software, ktoré sú vydávané každé dva mesiace a sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom internetu v sekcii Zabezpečené sťahovanie alebo prostredníctvom ponuky Vyhľadať aktualizácie. Spoločnosť SCIA takisto spravuje kanál RSS. Jedná sa o službu odberu, ktorá automaticky upozorní všetkých odberateľov, ak je k dispozícii nová aktualizácia software (http://www.scia.net/sk/scia-rss-feeds).

 

4. Prístup k zoznamu všetkých vyriešených softwarových chýb
Pre každú novú hlavnú verziu software a každý nový opravný balíček je v sekcii Zabezpečené sťahovanie k dispozícii podrobný zoznam opravených chýb. Tento zoznam je k dispozícii iba pre zákazníkov, ktorí uzavreli zmluvu o údržbe a podpore software.


5. Správa otázok na podporu online (tikety)
Každý zákazník programu údržby má možnosť vytvoriť a spravovať svoje osobné otázky a žiadosti o podporu a pristupovať k nim prostredníctvom webu. Každá otázka na podporu je uložená vo forme tiketu podpory SCIA. Kedykoľvek je možné vytvárať nové tikety podpory, sledovať priebeh spracovania už existujúcich otvorených tiketov a zobrazovať tikety, ktoré už boli zodpovedané a uzavreté.


6. Prioritná podpora zákazníkov prostredníctvom e-mailu

Prostredníctvom jednej centralizovanej e-mailovej adresy ([email protected]) zákazník môže kedykoľvek odoslať otázku na podporu oddeleniu produktových služieb (v prípade potreby vrátane prílohy). E-mail je automaticky prevedený na tiket podpory, ktorý sa zobrazí na stránke s prehľadom tiketov podpory daného zákazníka. Keď je žiadosť zaregistrovaná, zákazník dostane potvrdenie. Žiadosti zaslané spoločnosti SCIA prostredníctvom e-mailu budú spracované prioritne.

 

7. Prioritná podpora zákazníkov prostredníctvom telefónu

Všetci zákazníci programu údržby môžu telefonicky kontaktovať tím produktových služieb so žiadosťou o okamžitú podporu. Táto služba je k dispozícii v priebehu bežnej pracovnej doby. Máme k dispozícii niekoľko miestnych stredísk podpory v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Slovensku, Spojených arabských emirátoch, Spojených štátoch amerických, Španielsku, Veľkej Británii a rade ďalších miest.

 

8. Podpora prostredníctvom vzdialeného riadenia
Naši technici môžu ľahko ovládať počítač užívateľa na diaľku, v reálnom čase a v celosvetovom meradle prostredníctvom internetu. Vďaka tomu môžu prevziať ovládanie displeja a myši užívateľa a vyriešiť technické ťažkosti alebo online skontrolovať hardware zákazníka. Využívame nástroj nazvaný Netviewer, ktorý je možné spustiť z nášho webu.

 

9. Podpora poskytovaná vysoko kvalifi kovanými odborníkmi
Oddelenie produktových služieb zamestnáva školených a vysoko kvalifi kovaných odborníkov. Podporu SCIA Engineer poskytujú skúsení stavbári a podporu Allplan veľmi schopní architekti. Vďaka tomu môže zákazník komunikovať na vysokej technickej úrovni a následne skrátiť dobu potrebnú k vyriešeniu akýchkoľvek ťažkostí.
Chceli ste niekedy poznať našich technikov zákazníckych služieb osobne? Teraz rozhodne môžete, pretože sa taktiež zúčastnia pravidelných seminárov vo vašom regióne.


10. Rýchle a vysoko kvalitné služby
Kvalita služieb podpory je sústavne sledovaná a zlepšovaná. Pravidelne robíme prieskumy, ktoré nám poskytujú
spätnú väzbu potrebnú k zvýšeniu kvality našich softwarových riešení a služieb.
Vedeli ste, že spoločnosť Scia dokáže zaistiť, že...

 • Viac než 80 % všetkých žiadostí o podporu SCIA Engineer je spracovaných a uzavretých počas jedného pracovného dňa.
 • Viac než 95 % počas jedného týždňa.
 • Ostávajúcich 5 % spravidla predstavuje žiadosti o vylepšenie terajších funkcií alebo návrhy nových funkcií. Tieto žiadosti sú zaradené na náš zákaznícky zoznam požadovaných vylepšení.


Zrozumiteľné a praktické informácie o obnovení a zrušení zmluvy o údržbe a podpore software:

 1. Obnovenie: Zmluva o údržbe a podpore software je uzatváraná na dobu 2 rokov a je automaticky predlžovaná na ďalšie obdobie 1 roka.
 2. Zrušenie: Zmluva o údržbe a podpore software môže byť zrušená písomne, a to najmenej 3 mesiace pred ukončením obdobia údržby a podpory software.

 

Zmluva o údržbe a podpore software spoločnosti SCIA vám umožní využiť vaše investície na maximum.
Žiadnu otázku nebudeme považovať za príliš jednoduchú či zložitú, dokážeme ju vyriešiť a taktiež ju vyriešime…


NAŠOU HLAVNOU PRIORITOU JE POMÁHAŤ ZÁKAZNÍKOM.