Ochrana sa stráca každých pár minút

Tento problém sa objavuje na niektorých počítačoch s nainštalovanou verziou SCIA Engineer 15.1.100 a po určitej aktualizácii operačného systému (Windows Update).
Problematické licencie:  skušobné, študentské, plavajúce (serverové) licencie.
Bez problému:  Lokálne hardvérové kľúče.

Pre ostránenie problému odporúčame stiahnuť a nainštalovať SCIA Engineer 15.1.106 alebo vyšší.

Stiahnuť poslednú verziu SCIA Engineer.