Novinky v Engineering Reporte v SCIA Engineer 15

V tomto článku nájdete prehľad niektorých noviniek v Engineering Reporte pridaných vo verzii SCIA Engineer 15.
Podrobnejšie informácie o Engineering Reporte nájdete v nápovede.

 

Regenerácia

Regenerácia po dávkovej analýze
V dialógu pre dávkovú analýzu možno vybrať reporty, ktoré sa majú na konci výpočtu regenerovať. Vďaka tejto voľbe je možné spustiť výpočet a regeneráciu vybraných reportov v jednom kroku. Po dokončení tak užívateľ môže rovno kontrolovať aktuálne výsledky a hodnoty posudkov v Engineering Reportoch.

Automatické generovanie vložených položiek
Položky reportu možno regenerovať ihneď po vložení do reportu. Automatická regenerácia sa zapne / vypne v nastavení reportu.

 

Tabuľky

Skrytie prázdnych položiek
Od verzie 14 možno reporty vytvárať pomocou šablón. Môže sa stať, že všeobecná šablóna obsahuje aj tabuľky, ktoré nie sú pre každý projekt relevantné a zostanú v niektorých projektoch prázdne.

Od verzie 15 je možné takéto prázdne tabuľky skryť pomocou zaškrtávacieho políčka vo vlastnostiach reportu. Ak je políčko začiarknuté, všetky takéto tabuľky sa skryjú a sú odstránené aj z obsahu. V náhľade sú nahradené malou značkou. V tlači a pri exporte sú však odstránené úplne.

  

 Užívateľské meno bunky tabuľky a užívateľské zarovnanie
Meno bunky tabuľky možno zmeniť a tiež možno upraviť zarovnanie hodnôt v tabuľke. Tieto zmeny sa vykonávajú v editore vzhľadu tabuľky.

Počiatočné nastavenie a mená:

Zarovnanie na stred a zmenené mená:

 

Špeciálne písmo pre extrémy v tabuľkách
Písmo použité pre maximá a minimá v tabuľke výsledkov možno zmeniť. V editore štýle reportu sú k dispozícii nové písma.

  

 

Obrázky

Relatívna veľkosť obrázku
U obrázkov je možné nastaviť relatívnu veľkosť. Dostupné možnosti sú:

  • Jeden na stránku
  • Dva na stránku
  • Roztiahnuť na šírku stránky

Zjednodušené vkladanie obrázkov
Pri vkladaní obrázkov zo Scia Engineer do Engineering Reportu je možné načítať hodnoty vlastností z jednej zo štyroch vopred definovaných sád. Obsah týchto 4 sád určuje užívateľ cez tlačidlo Uložiť.

 
 

Formátovaný text

Definície písma vo vlastnostiach formátovaného textu
Pre rôzne položky formátovaného textu je možné nastaviť rôzne písma. Meno a veľkosť písma sa nastavuje vo vlastnostiach položky formátovaného textu.

Zväčšenie pohľadu v editore formátovaného textu
V editore formátovaného textu je teraz možné zväčšiť veľkosť písma v editačnej oblasti.