Ako používať klávesové skratky v SCIA Engineer

Jedna z kľúčových oblastí pre vyššiu efektivitu práce, na ktorú sme sa zamerali v SCIA Engineer 17, je zdokonalená použiteľnosť. Využívaním skratiek môžete ušetriť veľa kliknutí, a teda aj zredukovať čas a prácnosť softvéru. V programe SCIA Engineer je možné používať buď predvolené skratky, alebo skratky prispôsobené užívateľom, ktoré si vytvoríte Vy, či Váš kolega. 

 

Predvolené skratky

Predvolené skratky pokrývajú najčastejšie používané príkazy a akcie, obsiahnuté napríklad v hlavnej ponuke. Servisy ako Konštrukcia, Zaťaženie a Výsledky sú tie, s ktorými sa stretávate zakaždým pri práci so SCIA Engineer. Namiesto nespočetného otvárania a zatvárania servisov, alebo "skákania" z jedného do druhého, môžete použiť funkčné klávesy na ich otvorenie a prepínanie medzi servismi na jeden klik:
    F2 = Konštrukcia
    F3 = Zaťaženie
    F4 = Výsledky

Často klikáte na tlačidlo Obnoviť? K okamžitému obnoveniu scény vo verzii 17 jednoducho stlačte:
    F5 = Obnoviť

Toto iste oceníte najmä pri prezeraní rôznych výsledkov. Jednoducho vyberte hodnotu výsledku v okne vlastností a stlačte klávesu F5.

Ďalšie východiskové skratky vo verzii 17 zahŕňajú: spustenie výpočtu, manipulácia s USS, aktivity, zadanie základných entít ako je nosník, doska alebo čiarový raster a ďalšie.

Kompletný zoznam predvolených skratiek je dostupný v našej online nápovede 

SCIA Engineer shortcuts

Kliknite tu na stiahnutie a vytlačenie interaktívneho prehľadu skratiek.

 

Užívateľské skratky

Prispôsobte si pracovné prostredie priradením klávesových skratiek k ľubovoľnej funkcii v SCIA Engineer, aby ste sa stali efektívnejšími a pracovalo sa Vám pohodlnejšie. Užívateľom definované skratky môžu byť uložené do súboru a prenesené do inej inštalácie SCIA Engineer, aby sme Vám umožnili pracovať v jednotnom, Vám prispôsobenom prostredí. Napríklad tak, že ich budete zdieľať v rámci celej firmy.

Prečítajte si prosím našu online pomoc pre viac inštrukcií.