SCIA Engineer: Tabuľkové výsledky

Tabuľkové výsledky sú novou funkciou, ktorá ponúka užívateľovi možnosť prezerať výsledky v tabuľkovej forme, vrátane výsledkov výpočtu v uzloch, na 1D a 2D prvkoch, vrátane posudkov.

Podobne ako Tabuľkové zadávanie aj Tabuľkové výsledky sa otvárajú cez ponuku Nástrojové lišty.

 

Scia Engineer: Table Results 1   Scia Engineer: Table Results 2 

Typ výsledku, ktorý sa v Tabuľkových výsledkoch zobrazuje sa vyberie v servise Výsledky, v servise Oceľ alebo Betón. Akonáhle je výpočet ukončený a sú k dispozícii výsledky, je možné Tabuľkové výsledky aktualizovať  cez Okno vlastností.

Scia Engineer: Table Results 3  Scia Engineer: Table Results 4 

 

Nástroje

Triedenie

Tabuľkové výsledky je možno triediť kliknutím na hlavičku stĺpca. V závislosti na obsahu bunky sa stĺpce triedia abecedne alebo číselne, vzostupne alebo zostupne.

Scia Engineer: Table Results 5

 

Prepojenie so schránkou Windows

Hodnoty je možno kopírovať do schránky pomocou štandardnej klávesovej skratky Ctrl + C. Všetky bunky možno vybrať kliknutím na hornú ľavú (prázdnu rohovú) bunku.

Scia Engineer: Table Results 6

 

Výber stĺpca

Ponuku výberu stĺpca možno použiť na zobrazenie skrytých stĺpcov. Otvorí sa klávesovou skratkou alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca.

Scia Engineer: Table Results 7 

Nový stĺpec sa pridá pretiahnutím medzi dve hlavičky stĺpca.

Scia Engineer: Table Results 8 

Viditeľné stĺpce sa skryjú pomocou kontextovej ponuky príslušného stĺpca. Pretiahnutie hlavičky stĺpca kamkoľvek do tabuľky ho tiež skryje.

Scia Engineer: Table Results 9 Scia Engineer: Table Results 10 
  

Filtre

Pre každý viditeľný stĺpec sú k dispozícii filtre. Keď používateľ zadá text do políčka filtra stĺpca, všetky riadky, ktoré daný text neobsahujú sa skryjú. Možno súčasne použiť filtre pre viac stĺpcov a týmto spôsobom používať zložitejšie filtrovacie kritériá.

Scia Engineer: Table Results 11

 

Poznámky:

  • Tabuľkové výsledky sú súčasťou modulu Nástroje produktivity (esa.06) a sú dostupné od verzie SCIA Engineer 14.
  • Ak zvolený typ výsledku nie je zatiaľ tabuľkovým výstupom podporovaný, je zobrazené varovanie.