Ako získať screenshoty obrazovky SCIA Engineer 21 vo vysokom rozlíšení?

Existujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť obrázok z Vášho modelu SCIA Engineer (s výsledkami alebo bez nich). Najznámejšou metódou získanie screenshotu celej obrazovky je tlačidlo Print Screen, je možné tiež použiť špeciálne programy pre snímanie obrazovky.

Predpokladajme, že chcete použiť  nasnímaný obrázok do dôležitého dokumentu, prezentácie, webovej stránky alebo užívateľskej súťaže SCIA projektov ... Vo všetkých týchto prípadoch môže byť požadované uloženie obrázku do formátu vo vysokom rozlíšení.

Tu nájdete niekoľko tipov, ako vytvoriť z vašich modelov SCIA Engineer pekné obrázky vo vysokom rozlíšení.
V Scia Engineer najprv prejdite do ponuky Súbor >Tlač obrázku > Uložiť obrázok do súboru.

save image to file 

Ďalej máte na výber medzi rôznymi typmi grafických formátov:

 save image to file 

Zvolíme si najčastejšie používaný grafický formát: JPEG (* .jpg). Po zadaní názvu súboru obrázka sa objaví nasledujúci dialóg:

save image to file

Je veľmi dôležité zvoliť veľkú veľkosť obrázka. Zadáme šírku, pričom odporúčaná hodnota pre vysoké rozlíšenie je 3000 pixelov. Výška obrázka sa prispôsobí automaticky.

Poznámka: Je možné zadať hodnotu šírky od 10 do 100 000 pixelov. Ale čím väčšia veľkosť, tým väčší bude súbor obrázka a zodpovedajúcim spôsobom sa predĺži doba pre uloženie obrázka.

Užívateľ môže tiež upraviť kvalitu JPEG. Tá môže byť nastavená na 100% pre najlepšiu kvalitu. Okrem toho je možné (de) aktivovať paletu izolínií a súradné osi, v prípade, že sa v obrázku objavia.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je možnosť anti-aliasingu. Vždy odporúčame voľbu "super", pretože získame oveľa hladšie kontúry obrázku. Rozdiel je zjavný v nižšie uvedenom príklade:

 

ĎALŠIE NASTAVENIA, KTORÉ ZLEPŠUJÚ KVALITU EXPORTOVANÝCH OBRÁZKOV

REŽIM PERSPEKTÍVA

Najlepší pohľad na konštrukciu možno získať nastavením perspektívneho pohľadu.

save image to file   

Rendering

Pre získanie screenshotov modelu konštrukcie je najlepšie nastaviť rendering. Nielen model, ale aj zaťaženie, výstuž, podpery, atď.  môžu byť renderované. Je potrebné mať na pamäti, že zobrazenie renderingu kladie väčšie nároky na grafickú kartu a pamäť počítača. 

save image to file  

 

TRANSPARENTNÝ REŽIM

V niektorých prípadoch je vhodné zvoliť transparentný režim namiesto režimu renderingu. Napríklad v železobetóne je výstuž viditeľná iba v prípade, že zvolíme drôtikový alebo transparentný režim.

 

ŠTÝL + FARBY

V nastavení parametrov zobrazenia nájdete väčšinu nastavení pre zobrazenie modelu. Jednou z možností je aj farba modelu.

save image to file  

 

ZOBRAZENIE UZLOV KONŠTRUKCIE

Uzly konštrukcie sú vo väčšine prípadov zobrazené ako červené bodky. Pre vytvorenie krajšieho a čistejšieho obrázku sa odporúča možnosť zobrazenia uzlov vypnúť.

save image to file  

 

STAVEBNÝ MODEL

Pre výpočet je dôležité, aby boli systémové línie navzájom spojené. Naopak, pre grafické zobrazenie stavebného modelu je dôležité, aby boli korektne prepojené objemy konštrukcie. Pre tento účel môžete aktivovať v dialógu dát projektu stavebný model.

save image to file