SCIA Engineer: Šablóna Engineering Reportu

Od verzie Scia Engineer 14 je možné tvorbu reportov zjednodušiť pomocou šablón.

Niekoľko šablón bolo pripravených firmou SCIA, ale užívatelia si môžu jednoducho vytvárať šablóny vlastné.
Obdobu "šablón" bolo možné využívať už i v starších verziách, ale tam sa jednalo o prázdny report, do ktorého sa všetky dáta museli kopírovať z nového reportu cez schránku Windows.

Šablóny reportov je možné používať na vytvorenie nových reportov (v správcovi Engineering Reportu) alebo je ich možné vkladať do existujúceho reportu zo zoznamu dostupných šablón z panelu nových položiek. Do jedného reportu je možné vkladať aj viac šablón.

Šablóny reportu obsahujú zoznam položiek reportu. Ak je šablóna vložená do reportu, jednotlivé položky sa vložia do reportu a stávajú sa na pôvodnej šablóne nezávislé. Je možné ich potom samostatne upravovať, kopírovať, presúvať a mazať rovnako ako ostatné položky.
V reporte sú šablóny uložené s nasledujúcimi informáciami:

  • hodnoty vlastností
  • rozloženie tabuliek (TLX)
  • obsah formátovaného textu
  • obsah externých obrázkov
  • definície záhlavia a zápätia
  • definície štýlu
  • výpočty zo SCIA Design Forms
  • nastavenie obrázkov (parametre zobrazenia, aktivita, vlastnosti výsledkov vnútri obrázkov, atď.)

 

Vytvorenie užívateľskej šablóny

Užívateľ si môže celý report alebo zvolenú časť uložiť ako šablónu. To sa vykoná na zákulisnom pohľade (Back stage view) funkciou "Uložiť ako šablónu". Aby sa táto možnosť ponúkala, je nutné mať zakúpený modul esa.06.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

V predvolenom nastavení obsahuje šablóna reportu len nutné definície položiek reportu. So šablónou je možné však ukladať aj prezentačné dáta. V takom prípade sa obsah tabuliek zobrazí ihneď po vložení do reportu, ale obsah je zmrazený a týka sa pôvodného projektu, kde bola šablóna vytvorená.
V správcovi Engineering Reportu sa vložená aktuálna stránka zobrazí ako náhľad zvolenej šablóny.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

Pri vyberaní mena súboru reportu je možné voliť medzi dvoma formátmi šablóny. Predvoleným formátom je komprimovaný archív (ZIP), ktorý vytvára výrazne menšie súbory.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

Šablóny reportov vytvorené užívateľmi sa ukladajú do nasledujúceho priečinka: %USER%\DocumentDefaults\ReportTemplates\

 

Vloženie šablóny do existujúceho projektu

Šablóny sa vkladajú do existujúceho založeného reportu. Report je možné zložiť z niekoľkých samostatných šablón. Do jedného reportu je možné vložiť aj jednu a tú istú šablónu niekoľkokrát.
Šablóny sa vkladajú zo zoznamu Nových položiek.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

V zozname sú zobrazené oba typy šablón: užívateľské i šablóny pripravené firmou SCIA.

 

Používanie šablón v novom reporte

Na záložke Nový zo šablóny sa ponúkajú rôzne šablóny. V tomto okne sa tiež vyberá predvolená šablóna. Táto šablóna je potom použitá na vytvorenie nového reportu. Užívateľ si tak môže napr. pripraviť šablónu s jeho obľúbenými štýlmi, hlavičkou a pätou.