Zaťaženie na pole

Často sa stane, že jeden nosník prebieha cez niekoľko polí. Dobrým príkladom je spojitý nosník alebo priebežný nosník rámu o viacerých poliach.


 
Ak užívateľ takú konštrukciu navrhuje, môže nastať situácia, že určité zaťaženie je potrebné zadať len na jedno pole.


Pre zadanie zaťaženia na pole potrebujete vyplniť nasledovné parametre v dialógu pre zadanie nového zaťaženia a musíte nastaviť umiestnenie na "pole".Akonáhle je zaťaženie na pole zadané, chová sa ako bežné zaťaženie. Možno s ním teda manipulovať ako s akýmkoľvek iným zaťažením.

 

Poznámka: Čo je to pole?

V SCIA Engineer sa pod pojmom pole rozumie:

  • ak je 1D prvok zadaný ako polygón , je poľom úsek medzi dvoma susednými vrcholmi,
  • ak je na 1D prvku zadaný pripojený uzol   (alebo niekoľko pripojených uzlov), je poľom úsek medzi dvoma susednými pripojenými uzlami alebo úsek medzi pripojeným uzlom a koncovým uzlom 1D prvku,
  • akákoľvek kombinácia vyššie uvedených možností.