Tips & Tricks: IFC-import en BIM-toolbox voor een snelle conversie naar een analytisch model

SCIA Engineer is in elke workflow eenvoudig inzetbaar, waardoor de handmatige taken en aanpassingen verminderen en de samenwerking tussen de projectpartners efficiënter verloopt. De IFC-indeling is een van de vele uitwisselingsformaten die SCIA Engineer ondersteunt en het is een fundamenteel element van Open BIM. SCIA Engineer is de eerste bouwkundige analysesoftware die gecertificeerd is voor zowel het importeren als exporteren van IFC 2x3. Een van de kenmerken van de applicatie is de unieke BIM-toolbox die de Open BIM-workflow voor bouwkundige analyse optimaliseert.

We gaan meteen door naar de praktische tips over IFC-import in SCIA Engineer en de BIM-toolbox om efficiënter een correct eindig elementenmodel te verkrijgen. 

 

Een model importeren via IFC

IFC-import wordt uitgevoerd via het menu Bestand > Importeren > IFC2x3. Deze functie ondersteunt zowel normale IFC- als IFCzip-bestanden. 

SCIA Engineer IFC import_1  
Fig. 1 Menu Importeren

Het optiedialoogvenster IFC importeren wordt weergegeven zodra het gewenste IFC-bestand is geselecteerd..

SCIA Engineer IFC import_2  
Fig. 2 Dialoogvenster IFC importeren

In dit dialoogvenster geeft u aan welke objecttypes moeten worden geïmporteerd (bijvoorbeeld alleen 1D- of 2D-elementen of wapening, enz.). Als het bestand ook voorspankabels bevat, moet u aangeven hoe deze worden geïmporteerd, als interne of vrije voorspankabels. 

Verdiepingen worden standaard uit het IFC-bestand geïmporteerd. U kunt zelf bepalen om deze te negeren door de optie uit te vinken.

De belangrijkste optie in het dialoogvenster is hoe alle objecten moeten worden geïmporteerd. Ze kunnen worden geïmporteerd als native elementen (indien mogelijk) of als referentieobjecten/algemene vaste lichamen (referentiemodel). 

Als het IFC-bestand veel objecten bevat met een grensweergave (BREP), wordt aangeraden om de optie Elementherkenner uitvoeren te kiezen, zodat na de import automatisch de Elementherkenner wordt uitgevoerd. Deze converteert alle elementen die in het IFC-bestand als liggers, kolommen, standaardwanden of platen zijn gedefinieerd naar de native elementen van SCIA Engineer.

Tijdens de import worden de materiaalnamen uit het bestand automatisch aan het SCIA Engineer-materiaal toegewezen met behulp van de voorgemaakte toewijzingstabel. Het is belangrijk dat de exacte namen uit de geselecteerde nationale code worden gebruikt.

Als de import is voltooid, wordt een rapport weergegeven met het totaal aantal geïmporteerde elementen en de elementen die niet zijn geïmporteerd.

SCIA Engineer IFC import_3  
Fig. 3 Rapportage van IFC importeren

Meer informatie over IFC-import vindt u in de SCIA Engineer help

 

Een analytisch model maken met de BIM-toolbox

Als een architectuurmodel (of bouwkundig model) vanuit het IFC-model is geïmporteerd, zet u het corresponderende analytische model op met de BIM-toolbox in SCIA Engineer.  
Na de import zijn de assen en middenvlakken van de elementen niet met elkaar verbonden en zijn bepaalde elementen wellicht geïmporteerd als algemene vaste lichamen in plaats van native 1D- of 2D-elementen van SCIA Engineer. Maak het analytische model met onderstaande stappen:

Converteer algemene vaste lichamen naar SCIA Engineer-elementen

Converteer eerst de niet-native elementen naar native elementen. Ga naar de BIM-toolboxservice en start een van de functies van Converteren.

SCIA Engineer IFC import_4  
Fig. 4 Menu van BIM-toolbox

Dit zijn de meest gebruikte opties voor het converteren van algemene vaste lichamen naar 1D- en 2D-elementen van SCIA Engineer: 
Algemeen 3D-lichaam naar ligger/kolom

Deze functie zet algemene vaste lichamen automatisch om in native SCIA Engineer-elementen. De functie herkent standaard doorsnedevormen, de ligging van elementen (verticale kolommen en horizontale/gebogen liggers) en maakt lokale elementassen. De functie kan ook van toepassing op gebogen liggers, willekeurige liggers en elementen met consoles. Deze functie kan lichamen één voor één verwerken of een groot aantal lichamen in één keer, afhankelijk van de selectie.

SCIA Engineer IFC import_5  
Fig. 5 Dialoogvenster van Algemeen 3D-lichaam naar ligger/kolom

Algemeen 3D-lichaam naar vloer/wand

Deze functie zet 2D-elementen automatisch om in middenvlakken. Verticale elementen worden herkend als wanden. Als de wand is gebogen, kan met de optie Detecteer ronde platen een gebogen wand worden gemaakt (zie onderstaand voorbeeld). Ook deze functie kan lichamen één voor één verwerken of een selectie van verscheidene objecten.

SCIA Engineer IFC import_6  
Fig. 6 Dialoogvenster van Algemeen 3D-lichaam naar vloer/wand

SCIA Engineer IFC import_A
Fig. 7 Een gebogen wand converteren

Deel van een algemeen vast lichaam naar een element

Deze functie is voornamelijk bedoeld om volumes met een complexe vorm te importeren. Elk subonderdeel van het lichaam kan naar een ligger of een oppervlak worden geconverteerd. In onderstaand voorbeeld van een kolom met consoles worden de consoles geconverteerd naar afzonderlijke liggers. 

SCIA Engineer IFC import_7
Fig. 8 Kenmerken van Deel van een algemeen vast lichaam naar een element converteren

SCIA Engineer IFC import_B
Fig. 9 Een kolom met consoles converteren

 

Uitlijnen

Als alle entiteiten naar native elementen van SCIA Engineer zijn geconverteerd, moeten de assen en middenvlakken worden uitgelijnd met behulp van de functie Uitlijnen. Dit is nodig omdat in het geïmporteerde architectuurmodel de buitenste oppervlakken in de regel perfect zijn uitgelijnd, maar dit vaak niet geldt voor de middenvlakken.

Er zijn diverse opties voor het uitlijnen van het analytische model. Het kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd op verdiepingen of op lokaalcoördinatenstelselvlakken (LCS-vlakken). U kunt ook alleen bepaalde soorten elementen uitlijnen, zoals liggers op kolommen, kolommen op vloeren, enz. Voordat de functie wordt uitgevoerd, kunt u een livevoorbeeld weergeven.

SCIA Engineer IFC import_8
Fig. 10 Uitlijnopties

SCIA Engineer IFC import_9
Fig. 11 Middenvlakken uitlijnen

SCIA Engineer IFC import_C
Fig. 12 Niet-uitgelijnde middenvlakken van het geïmporteerde architectuurmodel

Er zijn diverse methoden om middenvlakken uit te lijnen en het analytische model te maken. Hieronder vindt u enkele tips.

Maximale afstand tussen knooppunt en hoofdvlak en Maximale totale verplaatsing van knooppunt zijn bijzonder belangrijke opties. Het wordt aangeraden om met een redelijk kleine afstand te beginnen in plaats van met een grote afstand, zodat elementen ook met de gewenste vlakken worden uitgelijnd.

In onderstaand voorbeeld is Maximale afstand tussen knooppunt en hoofdvlak ingesteld op achtereenvolgens 0,1 m en 0,15 m.

In beide gevallen zijn de hoofdvlakken dezelfde:

SCIA Engineer IFC import_10
Fig. 13 Hoofdvlakken

Het resultaat voor 0,1 m is:

SCIA Engineer IFC import_11  
Fig. 14 Uitlijning voor een knooppunt-hoofdvlak-afstand = 0,1 m

De wanden worden samen uitgelijnd en de plaatranden worden uitgelijnd op de wandvlakken.
Bij 0,15 m worden de wanden en kolommen ook uitgelijnd met de verdiepingen:

SCIA Engineer IFC import_12
Fig. 15 Uitlijning voor een knooppunt-hoofdvlak-afstand = 0,15 m

U kunt ook alle elementen uitlijnen met de verdiepingsvlakken:

SCIA Engineer IFC import_13
Fig. 16 Alle elementen uitlijnen met verdiepingen

Vervolgens lijnt u de wanden samen uit:

SCIA Engineer IFC import_14  
Fig. 17 Uitgelijnde wanden

 

Verbinden

Tenslotte moeten de elementen worden verbonden met de functie Verbinden. De standaardacties hiervan zijn het verbinden van 1D-elementen met gekoppelde knooppunten en het verbinden van 2D-elementen met intersecties. Het is echter ook mogelijk om liggers met vloeren te verbinden als ribben, of elementknooppunten met elkaar te verbinden via starre bindingen.

SCIA Engineer IFC import_15  
Fig. 18 Dialoogvenster van de functie Verbinden

In het vorige voorbeeld werden de kolommen verbonden met de platen.

SCIA Engineer IFC import_D
Fig. 19 Uiteindelijke analytische model

Meer informatie over de BIM-toolbox vindt u in SCIA Engineer help.