Hoe kan ik een batch analyse uitvoeren via ESA_XML ?

SCIA Engineer biedt je de mogelijkheid om een batch analyse uit te voeren met behulp van XML invoer bestanden.

Om deze functie te gebruiken, dien je een *.esa bestand en een *.xml bestand aan te maken. Deze twee bestanden dienen om het model dat moet berekend worden te beschrijven en om de gewenste uitvoerresultaten te definiëren.

Je kan een ‘leeg’ *.esa bestand gebruiken als je het volledige model in het *.xml bestand beschrijft of je kan een ‘leeg’ *.xml bestand gebruiken als het volledige model in het *.esa bestand beschreven wordt. De gewenste (uitvoer)resultaten kan je echter enkel definiëren in het *.xml bestand.

Het *.xml bestand kan je makkelijk aanmaken in de grafische interface van SCIA Engineer via de functie Tools > XML IO Document.

Met de aangemaakte *.esa en *.xml bestanden kan je vervolgens de batch analyse uitvoeren door gebruik te maken van Windows PowerShell (of Command Prompt). Merk op dat je voor het correct gebruik van het ESA_XML commando naar de map gaat waarin het ESA_XML bestand zich bevindt (dit is de SCIA map in de Program Files map, meestal op de harde schijf C).

Powershell

De syntaxis die je gebruikt om een berekening uit te voeren is (de haakjes (...) zijn niet nodig, deze worden hier enkel gebruikt voor de leesbaarheid):

ESA_XML (XXX) (invoer1) (invoer2) /t(uitvoertype) /o(uitvoerbestand)

·         XXX is het type berekening dat je wilt uitvoeren : LIN (lineaire berekening), NEL (niet-lineaire berekening), STB (stabiliteitsberekening), EIG (eigenmode berekening);

·         Invoer1 is de locatie/naam van het *.esa invoerbestand;

·         Invoer2 is de locatie/naam van het *.xml invoerbestand;

·         Uitvoertype is het type van uitvoerbestand (HTML, PDF, RTF, XLSX, DDS, TXT);

·         Uitvoerbestand is de locatie/naam van het uitvoerbestand.

Voorbeeld:

ESA_XML LIN C:\mydir\test.esa C:\mydir\test.xml /tTXT /oC:\listr\test.txt

Deze commandolijn voert een lineaire berekening uit van het bestand test.esa en test.xml en genereert een TXT uitvoerbestand met de naam test.txt

Het kan zeker geen kwaad om alle locaties/namen tussen quotes te plaatsen, bijvoorbeeld “C:\mydir\test.esa