Hoe kan de 2 GB limiet verhoogd worden bij SCIA Engineer? 4 Gigabyte Tuning (4GT)

4-Gigabyte Tuning voor SCIA Engineer

In de Windows 32-bit edities, hebben de programma's virtueel 4 gigabyte (GB) beschikbaar. Standaard is deze 4GB verdeeld in:

  • 2GB beschikbaar voor het programma (SCIA Engineer)
  • 2GB beschikbaar enkel op het Windows-systeem.

De 4-gigabyte tuning (4GT) optie zal deze virtuele beschikbare ruimte voor SCIA Engineer verhogen naar 3GB and zal dus ook de ruimte voor het systeem verlagen tussen de 1 en 2 GB.


Dit kan toegepast worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

Voorwaarde 1:
De gebruikte versie van Scia Engineer is hoger dan 2009.0.298

Voorwaarde 2:

Pas de .exe-file van SCIA Engineer (esa.exe) aan en stel hierbij in dat deze file meer dan 2 GB mag gebruiken. Dit kan u doen door de volgende stappen te volgen:

Download het bestand "4gb_patch.exe" en voer dit uit. Selecteer esa.exe in de folder C:\Program Files\SCIA\Engineer20xx.
Er zal een backup gemaakt worden van de originele esa.exe file.

(Opmerking: Deze stap zal telkens herhaald moeten worden indien u een nieuwe versie/patch van SCIA Engineer installeert!)

Voorwaarde 3:
a) Voor Windows XP 32 bit :
Om deze 4GT in te schakelen, moet u de /3GB switch toevoegen aan de Boog.ini file. De /3GB switch is ondersteund op de volgende systemen:
Windows Server 2003
Windows XP Professional
Windows 2000 Datacenter Server
Windows 2000 Advanced Server

b) Voor Vista 32 bit :
Windows Vista maakt niet meer gebruik van deze BOOT.INI file. Hier zal dus een andere methode moeten toegepast worden voor de 4GT optie.
Om deze in te schakelen, zal hier gebruik moeten worden gemaakt van de BCDedit optie:   bcdedit /set IncreaseUserVa 3072

c) Voor Windows XP 64 bit
Hier is de 4GT optie automatisch ingesteld.

d) Voor Vista 64 bit
Hier is de 4GT optie automatisch ingesteld.

(Opmerking: Deze stap moet slechts 1 keer uitgevoerd worden op uw computer)

Meer informatie hierover, vindt u op de volgende adressen:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb613473(VS.85).aspx
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5551
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778(VS.85).aspx