Menu

Ondanks dat de modules voor andere talen aanwezig zijn, kan geen andere taal gekozen worden.

Wanneer een andere taal dient ingesteld te worden via Instellingen > Opties >  Andere, kan er geen andere taal gekozen worden.
De oorzaak hiervan is dat bij de installatie geen andere talen geïnstalleerd werden.

Bij het starten van de installatie wordt de taal voor de installatie gevraagd. Deze zal ook dienen als standaardtaal voor het programma.

Om nu andere talen mee te installeren in het programma, moet in een volgende stap gekozen worden voor 'aangepaste installatie'.Nu kunnen de gewenste talen geselecteerd worden opdat deze ook geïnstalleerd zouden worden.

Door de installatie nu verder af te werken, kent het programma verschillende talen.

Wanneer u de installatie reeds gedaan hebt, kan u ook achteraf nog de talen bij-installeren.

Ga naar:> Start
> Control panel (configuratiescherm)
> Add or Remove Software (toevoegen of verwijderen van programma’s)

Selecteer het programma en klik op change (bewerken).

Vink hierna de optie modify (aanpassen) aan en klik daarna op 'Next'.

Selecteer de gewenste talen en klik opnieuw op 'Next'. De geselecteerde talen zullen nu toegevoegd worden in het programma.