Taalmodule is niet beschikbaar

Indien u de volgende melding krijgt bij het opstarten van Scia Engineer:

betekent dit Scia Engineer de juiste taal niet kan vinden om op te starten.

Om een bepaalde taal te gebruiken, moet u de module hebben voor deze taal en moet deze taal geïnstalleerd zijn. Waarschijnlijk heeft u een andere taal gekozen tijdens de installatie dan de taal waarvoor u een module heeft.

Een 'extra' taal kan geïnstalleerd worden via het configuratiescherm van Windows. Onder "Programma's en toepassingen" selecteert u Scia Engineer 2013 en kiest voor "Wijzigen". Met deze optie kan de installatie van het programma aangepast worden en zo dus ook een extra taal geïnstalleerd worden.

 

Indien u hierna Scia Engineer opnieuw opstart en deze melding nog steeds optreedt, betekent dit dat de correcte .e2c file niet gevonden kan worden.

Alle dongels hebben een nummer en dit nummer komt overeen met het nummer van de .lic en eventueel van de .e2c-file. Bijvoorbeeld voor dongel 551234 de .lic-file is: SCIA551234 en de e2c-file: SCIA551234.e2c

Deze bestanden kunnen gevonden worden op de installatie DVD in:
X:\Tools\Protect\Lock
Waarbij X de naam is van de DVD drive.

Indien u dit bestand niet vindt op de DVD, kan u altijd contact opnemen met de supportdienst. Zij zullen u dan het correcte bestand toesturen ([email protected]).

Indien u de .e2c file heeft gevonden, moet u deze in de volgende map kopiëren:
C:\Program Files\SCIA\Engineer20xx\Licence
(waarbij xx de exacte versie van Scia Engineer aangeeft).

Indien u vervolgens Scia Engineer opnieuw opstart, zal de melding niet meer verschijnen.