Toolbar is verdwenen, hoe terug te voorschijn halen?

Indien een toolbar is verdwenen, dan kan u deze steeds terug te voorschijn halen op volgende manier.

Eerst dient gecontroleerd te worden of deze niet per ongeluk op non-actief is gezet.
Hiervoor gaat u naar beeld > knoppenbalken (actieve toolbars aangevinkt).

Indien de toolbar actief is, maar niet kan teruggevonden worden, dan is deze waarschijnlijk ‘verstopt’ in het scherm. Hij ligt bijvoorbeeld onder of achter een andere toolbar. U kan dan alle toolbars los maken en naar het midden van het scherm slepen.

Wordt de toolbaar nog steeds niet gevonden, dan kan men overgaan tot het cleanen van de registry. Hierdoor worden terug de default instellingen van de toolbars na installatie bekomen.

U gaat dan naar Start > run en vult regedit in en druk op ok.
U zoekt volgende sleutel:  
H_KEY_CURRENT_USER > software > SCIA > ESA > 7.1 > Workspace > Mainsettings

en verwijdert de map mainsettings.
Indien u nu het programma terug opstart, dan zijn de toolbars weer gereset.

Sinds versie SCIA Engineer 2010, is er een knop ingebouwd in het optie menu om de interface te resetten.

Een druk op de knop 'Reset GUI' heeft hetzelfde effect als de hierboven beschreven procedure.

Let op: de interface wordt pas heringesteld na heropstarten van Scia Engineer.