Menu

Bij het opstarten van SCIA Engineer vanuit VPN, start het programma op in demo.

Indien gebruik gemaakt wordt van VPN om met SCIA Engineer te werken, zou het kunnen dat het programma in demo opstart omdat de protectie niet gevonden wordt.

Dit probleem zou kunnen optreden indien het programma werkt met een netwerklicentie.

Om dit op te lossen dient men het pad naar het licentiebestand te wijzigen.

In plaats van 27000@servername, vult u 27000@Public_IP_Address_of_the_server in.