Er worden geen modules gevonden op de client computer. De server is een Windows 8, Windows 7 computer of een Windows Server 2008 R2

Dit probleem kan zowel optreden bij een netwerk protectie van SCIA Engineer als bij een studentenversie van SCIA Engineer (waarbij zowel LMTools als SCIA Engineer op dezelfde computer geïnstalleerd zijn).

Wanneer men gebruik maakt van een computer met Windows8 of Windows 7 als server of van een Windows Server 2008 R2, is het nodig om de volgende 2 programma's toe te voegen als een uitzondering in de Windows Firewall:

  • scia.exe
  • lmgrd.exe

Of als de protectie met de laatste versie van FlexNet werkt, zal het volgende pragramma als uitzondering in de Windows Firewall toegevoegd moeten worden:

  • lmadmin.exe

Beide programma's kunnen worden gevonden in de folder "Protection" in de installatiefolder van SCIA Engineer.

Nadat deze zijn toegevoegd, zullen de modules gevonden worden op de client computer.