Network floating installatie - FlexNET (of FLexLM voor oudere versies)

Installatie van de floating protection voor Scia Engineer 2010 en later

Vanaf versie 2010.0 maakt de netwerk protectie gebruik van FlexNET (in bijlage zijn deze installatie handleidingen te vinden).
Versies ouder dan 2010.0 (2009.0, 2008.1, 2007.0,..) maakten gebruik van FlexLM voor de netwerk protectie.

In de volgende paragrafen zijn 3 situaties uitgelegd:

 


1. Enkel FlexNET installatie (Enkel voor versies van SCIA Engineer 2010.0 en nieuwer)

Installatie is beschreven in de installatiehandleiding vanaf 2010.0

  • Installeer de SciaFlexNET setup
  • Voer de "Activation Utility" uit en activeer de FlexNET licentie
  • Herstart de licentieserver

Wanneer deze procedure wordt gevolgd voor de installatie van de FlexNET server, oudere versies van SCIA Engineer (zoals 2009.0 en Esa Prima Win) zullen niet meer gebruikt kunnen worden. Indien u deze ook wilt gebruiken, volg dan het volgende puntje.

 


2. FlexNET + Flexlm (Zowel voor versies voor als na 2010.0)

Om versie 2010.0 (of nieuwer) en oudere versies te gebruiken, moeten volgende stappen doorlopen worden (deze stappen zijn ook beschreven in de installatiehandleidingen van SCIA Engineer 2010.0 en nieuwere versies).

1. Installeer de SciaFlexNET setup

2. Voer de "Activation Utility" uit en activeer de FlexNET licentie

3. Open LMTools (C:\Program Files\Scia\FlexNET)

4. Kopieer het .dat-bestand (die gebruikt voor de protectie voor de oudere versies van SCIA Engineer of Esa Prima Win) naar “C:\Program Files\Scia\FlexNET”. Standaard zal u dit oud .dat-bestand terugvinden in C:\FlexLM.

5. Open dit .dat-bestand

6. In dit .dat-bestand is het adres van de “scia.exe” gegeven in de tweede regel (standaard C:\FlexLM\scia.exe):

Verwijder dit adres uit het .dat-bestand:

7. Ga in LMTools naar het tabblad 'Congif Services" en verander hier het adres naar de "license file" naar het .dat-bestand:

8. Zorg ervoor dat de opties “Start Server at Power Up” en “Use services” aangevinkt zijn.

9. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread

10. Druk op "Reread License file"

11. Klik op "Start Server" (Beneden zou nu een melding “Server Start Successful” moeten verschijnen)

12. Soms kan het nodig zijn om de server te herstarten, maar u kan altijd proberen of de protectie werkt zonder de server te herstarten.

 


3. Enkel Flexlm (Enkel voor versies SCIA Engineer 2009.0 en ouder)

Deze installatiemethode is beschreven in de installatiehandleidingen van SCIA Engineer 2009.0 (en ouder).
Voor de meeste gebruikers zal deze installatie reeds bestaan. Dit kan interessant zijn indien u de oude protectie op een andere server wilt zetten.

Gebruik LMTOOLS van de installatie DVD van SCIA Engineer 2009.

1. Maak een nieuwe folder aan C:\FlexLM in de c: schijf

2. Kopieer de bestanden lmgrd.exe, Scia.exe en lmtools.exe van de DVD :\Tools\Flexlm naar C:\FlexLM

3. Kopieer het bestand XXXXXX.dat (XXXXXX is het nummer van de licentie) naar deze folder C:\FlexLM

4. Gebruik Windows Explorer om naar deze folder C:\Flexlm te gaan

6. Voer het bestand LMTools.exe uit

7. Kies op het tabblad Service/License File voor de optie Configuration using Services

8. Ga naar het tabbad Config Services en type de naam van de nieuwe Licence Manager in het veld Service Name, bijvoorbeeld  FlexLM SCIA

​9. Druk op [Browse] bij Path to the lmgrd.exe file en verander het adres naar het bestand C:\FlexLM\lmgrd.exe

10. Druk op [Browse] bij Path to the license file  en verander het adres naar het bestand C:\FlexLM\XXXX.dat (XXXXXX is het nummer van de licentie)

11. Druk op [Browse] bij Path to the Debug log file en verander het adres naar het bestand C:\FlexLM\debug.log

Dit bestand bestaat nog niet, dus de naam zal manueel ingetypt moeten worden. Alle acties worden opgeslaan in deze debug.log file. Indien er zich dan een probleem voordoet met de License Manager, kunnen de foutmeldingen teruggevonden worden in dit bestand.

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van alle instellingen zoals hierboven uitgelegd:

12. Selecteer beide opties Use Services en Start Server at Power Up onderaan het venster

13. Sla deze configuratie op door te klikken op [Save Service]

14. Ga naar het tabblad Start/Stop/Reread

15. Selecteer de nieuwe gecreëerde License Manager (FlexLM SCIA)

16. Druk op [Start Server]


De License Server zal nu gestart zijn en zal zorgen voor de communicatie met de licenties voor SCIA Engineer.