Menu

Waarom zijn de resultaten (bv buigmomenten) soms niet volgens de verwachtingen?

Het kan mogelijk zijn dat de berekende resultaten niet volgens de verwachtingen van de gebruiker zijn. Dit fenomeen kan mogelijk veroorzaakt zijn door een onverwachte crash, dewelke heeft geresulteerd tot corrupte data in het project. Om deze issue te verhelpen kunnen de volgende opties toegepast worden:

Optie 1:

De gebruiker kan het model opschonen door alle resultaten gerelateerde items – bijvoorbeeld de gegenereerde resultaten, solver data, net etc. – en de ongebruikte bibliotheekgegevens te verwijderen door middel van de optie “Opschonen”. Deze optie kan teruggevonden worden onder “Tools”. Het model kan vervolgens opgeschoond worden door toepassing van de volgende methode:

 1. Navigeer naar het menu “Tools” in de hoofdboom of in de toolbar;;
 2. Selecteer de optie “Opschonen”;


   

 3. Selecteer de optie “Alle” voor de menu’s “Resultaten gerelateerde items” en “Ongebruikte bibliotheekgegevens”;


                                                                                                                                                                                                                                     

 4. Bevestig met “OK”. Na het uitvoeren van deze stap zal er een overzicht van alle verwijderde gegevens weergegeven worden. Dit tabblad dient opnieuw bevestigd te worden met “OK”.


   
 5. Voer de berekening opnieuw uit.

Optie 2:

De tweede optie om het model op te schonen of de corrupte data verwijderen is door deze te exporteren naar een nieuw project. Dit gebeurt door het doorvoeren van de volgende stappen:

 1. Navigeer naar de optie “Bestand” in de toolbar;

 2. Selecteer  de optie “Exporteren” gevolgd door de selectie van de optie “Nieuw project (.esa)”;


   
 3. Sla het nieuwe project op;

 4. Open het project en voer de berekening opnieuw uit.