Waarom zijn de waardes van de Elementaire Ontwerpgrootheden verschillend sinds SCIA18?

Bij het gebruiken van de nieuwe Post Processing Omgeving – v17 – worden enkel de relevante ontwerpgrootheden per zijde getoond. In SCIA Engineer 17 hadden deze relevante momenten – voor zowel de boven- als onderzijde – een positief teken. Sinds SCIA Engineer 18 is deze conventie voor de Elementaire Ontwerpgrootheden echter gewijzigd voor de Post Processing Omgeving v17. Binnen deze versie worden alle relevante ontwerpgrootheden voor de bovenzijde getoond met een negatief teken, terwijl deze voor de onderzijde een positief teken zullen hebben. De volgende afbeeldingen kan een verduidelijking van de gewijzigde tekenconventie in de Post Processing Omgeving v17 voor beide versies van SCIA teruggevonden worden.

 

Weergave van mxD+ in Post Processing Omgeving v17 – SCIA Engineer 17:

 

 

Weergave van mxD+ in Post Processing Omgeving v17 – SCIA Engineer 18:

 

 

Weergave van mxD- in Post Processing Omgeving v17 – SCIA Engineer 17:

 

 

Weergave van mxD- in Post Processing Omgeving v17 – SCIA Engineer 18:

 

 

In de Post Processing Omgeving v16 en ouder worden zowel de positieve als negatieve resultaten afgebeeld voor de Elementaire Ontwerpgrootheden. Enkel de positieve momenten dienden echter in rekening gebracht te worden om de vereiste wapeningssecties voor een 2D-element te bepalen.

 

Het is echter mogelijk dat de gegenereerde resultaten in het engineering report een verschillend teken hebben dan deze in het rekenmodel van SCIA Engineer 18. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een verkeerde selectie van de resultaten onder de beschikbare items tijdens het opstellen van het rapport. De optie “2D element – Interne krachten” geeft enkel positieve resultaten voor de Elementaire Ontwerpgrootheid mxD+. Dit wordt veroorzaakt doordat er binnen de beschikbare items gekozen is voor het item “Resultaten”. Deze optie genereert resultaten gebruik makende van de oude Post Processing Omgeving, waarbinnen de enkel de positieve momenten relevant zijn. De tweede optie Interne 2Dkrachten, dewelke geselecteerd kan worden door de optie Resultaten v17, levert een negatieve waarde voor mxD+. Dit kan verklaard worden doordat deze optie gebruikt maakt van de nieuwe Post Processing Omgeving v17 waarbinnen de gewijzigde tekenconventie van toepassing is.

 

 

Algemene opmerkingen: het is zeer belangrijk dat de gebruiker zich bewust is van zowel de gewijzigde tekenconventie als het verschil tussen de beschikbare items “Resultaten” en “Resultaten v17” in het Engineering Report. De optie “Resultaten” dient enkel gebruikt te worden wanneer er gewerkt wordt in de Post Processing Omgeving v16 en ouder. Indien de Post Processing Omgeving v17 gebruikt wordt, dient het item “Resultaten v17” gebruikt te worden. Het is eveneens aangeraden gemaakte rapportsjablonen, dewelke voor de release van SCIA Engineer 18 opgesteld zijn gebruik makende van het item “Resultaten”, te controleren en indien nodig aan te passen.