Hoe kan je de trek op een bedding elimineren?

Bij het modelleren van 2D-elementen is het mogelijk om een elastische oppervlakondersteuning – bedding – voor deze elementen te definiëren. Binnen SCIA hebben deze beddingen trekcapaciteiten waardoor het mogelijk is dat deze onder trek komen te staan. Negatieve contactspanningen geven aan dat er trekspanningen op de bedding aangrijpen.

Trek in bedding

Omdat dit gedrag geen realistisch beeld geeft, is het noodzakelijk deze negatieve spanningen te elimineren en een niet-lineaire berekening uit te voeren waarvoor je de functionaliteit ‘Steunpunt niet-lineairiteit/Grondveer’ nodig hebt. Deze functionaliteit kan geactiveerd worden binnen de functionaliteiten ’Niet lineariteit’.

Functionaliteit niet lineariteit

Om een niet-lineaire berekening uit te voeren, is het noodzakelijk om een of meerdere niet-lineaire combinaties aan te maken. Deze combinaties kunnen gedefinieerd worden binnen het menu ‘Belastingsgevallen, Combinaties’. Wanneer de resultaten voor de niet-lineaire berekening gegenereerd worden, zal er geen trek meer optreden in de bedding en zullen er enkel positieve contactspanningen – druk – optreden.

Druk in bedding