Hoe kan ik plastisch gedrag toekennen aan 2D elementen?

Activeer de volgende twee functionaliteiten in de projectgegevens:

  • Niet lineariteit
  • Algemene plasticiteit

 Wanneer deze geactiveerd zijn kan er een plastisch gedrag toegekend worden aan de gebruikte materialen in het project. Ga naar de materiaalbibliotheek (Bibliotheken -> Materialen) en verander de filter naar ‘Gebruikt’ (zie afbeelding). Het materiaalgedrag kan nu gewijzigd worden van ‘Elastisch’ naar ‘Isotropische elasto-plastisch’ met een bepaald vloeicriterium. Voor staalmaterialen wordt het gebruik van ‘Von Mises’ aangeraden.

Daarna kan er gekozen worden tussen een gedrag met of zonder verharding. Vul de maximale vloeispanning in alsook de verhardingsmodulus indien nodig.

Maak niet-lineaire combinaties aan en het gekozen plastisch materiaalgedrag zal nu automatisch in rekening gebracht worden tijdens de niet-lineaire berekening.