Hoe (globale) vervorming opvragen van kabel (nieuw vanaf versie SE 2008.1)

Bij een kabel is het mogelijk om een initiele vervorming op te geven die in evenwicht is met een opgegeven belasting. Deze initiele vervorming wordt opgegeven bij de eigenschappen van de niet-lineariteit. Men kan bijvoorbeeld de initiele vorm van de kabel in evenwicht laten zijn met zijn eigengewicht.

Dit geeft echter moeilijkheden bij de interpretatie van de resultaten voor vervorming. In vorige versies was het immers enkel mogelijk om de vervorming op te vragen t.o.v. deze vervormde kabellijn. De vervorming moest hier dan bij opgeteld worden.

We beschouwen het voorbeeld van een kabel met een ronde volle sectie (diamter 50mm) uit staal S235 en een lengte van 10m. Deze geven we een initiele kabellijn berekend uit zijn eigengewicht (0,151kN/m) en voorspanning N = 33,844 kN. Dit geeft een initiele vervorming f in het midden van de kabel van 55,7mm.

We belasten deze kabel nu met een verdeelde last van 0.1kN/m, welke kleiner is als het eigengewicht. Dit levert volgende resultaten op voor de vervormingen.

Dit is de vervorming die gegeven wordt indien in het eigenschappenvenster van de staafvervormingen constructie op ‘vervormd’ of ‘initieel’ of ‘snede’ wordt gezet. Dit waren de drie enige mogelijkheden die bij het opvragen van de vervormingen gekozen konden worden bij versies voorgaand aan SE 2008.1.

Dit resultaat is echter moeilijk te interpreteren omdat het lijkt alsof de kabel naar boven doorbuigt. Dit is uiteraard niet het geval. De verplaatsing die hier bekomen wordt moet immers opgeteld worden bij de initiele doorbuiging van de kabel. Omdat de belasting kleiner is dan de belasting die is opgegeven bij de eigenschappen van de niet-lineariteit, zal deze verplaatsing dus een negatieve doorbuiging voorstellen omdat de globale verplaatsing kleiner is dan de initiele doorbuiging onder eigengewicht.

Daarom heeft men het vanaf versie 2008.1 ook mogelijk gemaakt om de globale vervorming op te vragen, die dus de werkelijke doorbuiging van de kabel weergeeft.

Deze figuur geeft de globale vervorming van de kabel.

Deze globale vervorming is dus gelijk aan de som van de initiele doorbuiging en de doorbuiging t.o.v. deze initiele doorbuiging.
Omdat de belasting van 0.1kN/m die op de kabel gezet is, kleiner is dan de belasting van het eigengewicht (0.151kN/m) opgegeven in de eigenschappen van de niet-lineariteit, zal deze globale vervorming dus kleiner zijn dan de initiele vervorming van 55.7mm.

De globale vervorming geeft dus het resultaat dat het duidelijkst te interpreteren is. Het is gewoon de totale vervorming van de kabel onder invloed van de aangebrachte belasting (berekend vanuit de initiele doorbuigingslijn).