Hoe kan een doorsnede uit een *.dwg- of *.dxf-bestand geïmporteerd worden in SCIA Engineer?

Met de module esa.07 – Algemene doorsnede kan een doorsnede uit een *dwg- of *dxf-bestand ingelezen worden in SCIA Engineer.
Vanuit het menu ‘Bibliotheken’ > ‘Doorsneden’ is het mogelijk een nieuwe doorsnede van het type ‘Algemeen’ te definiëren:

Na een klik op [Toevoegen] komt u terecht in de ‘Doorsnede bewerker’. U merkt meteen de mogelijkheden op: naast het importeren van een dxf/dwg-bestand, is het ook mogelijk de gewenste geometrie zelf in te voeren op basis van veelhoeken of een bestaande doorsnede uit de bibliotheek. Bovendien kunnen de afmetingen zelfs geparametriseerd worden.

Kies nu voor de optie ‘Importeer dxf/dwg’ en open het betreffende bestand. Het inlezen van bijvoorbeeld een profiel voor een brugkoker gaat als volgt. Stel de ‘Selectiemodus’ in op ‘Veelhoeken’ en selecteer de omtrek van het profiel. Stel nadien ‘Selectiemodus’ in op ‘Veelhoek openingen’ en selecteer de lijnen die de openingen omranden. Vergeet zeker niet de correcte schaal op te geven, en kies daarna voor ‘Importeer selectie’. Na keuze van het materiaal geeft u de oorsprong op als invoegpunt.

TIP: Zorg ervoor dat in het bronbestand alle omtreklijnen als polylijnen gedefinieerd zijn, en dat elk cirkelsegment bepaald is als boog door 3 punten (en niet benaderd door een heleboel rechte lijntjes).

Na een klik op [Sluiten], krijgt u het volgende resultaat:

Klik in dit venster op [Herlees] om de eigenschappen van de doorsnede af te beelden, door SCIA Engineer berekend op basis van standaardformules uit de mechanica.
Om correctere waarden voor de dwarskracht- en torsie-eigenschappen terug te vinden, is het aan te raden de optie ‘EEM-berekening’ te selecteren. Daarbij worden berekeningen uitgevoerd respectievelijk gebaseerd op de theorieën van Grasshof-Zuravski en Prandtl.

TIP: Deze nieuwe doorsnede - eventueel samen met nog andere doorsneden - kan opgeslagen worden als een database bestand (*.db4) via het ‘Bewaar als bestand’ icoontje. Nadien kan het ingeladen worden in een willekeurig SCIA Engineer project via het ‘Lees uit bestand’ icoontje.