Hoe kunnen de knoppenbalken gepersonaliseerd worden?

In SCIA Engineer kan u als gebruiker kiezen welke knoppenbalkstijl toegepast wordt, en is het zelfs mogelijk de knoppenbalken te personaliseren.

De keuze wordt gemaakt via het menu Instellingen > Opties > tabblad Omgeving > Huidige stijl van knoppenbalken.

In de meest recente versies van SCIA Engineer is de standaardinstelling de ‘Light’ versie. Daarbij bevatten de knoppenbalken een selectie van de meest gebruikte icoontjes (zoals bepaald a.d.h.v. een enquête).

Wenst u toch de volledige set icoontjes ter beschikking te hebben binnen de knoppenbalken, dan kan gekozen worden voor de ‘Volledige knoppenbalken’ versie. Wanneer u dit doet, dient SCIA Engineer afgesloten en opnieuw opgestart te worden om deze versie te laden.

Het verschil voor bvb. de ‘Project’ knoppenbalk:

De derde optie is de versie ‘Ingesteld door gebruiker’. Bij de keuze hiervoor, wordt ook deze versie pas geladen wanneer SCIA Engineer afgesloten en opnieuw opgestart wordt. Daarna kan u handmatig de bestaande knoppenbalken aanpassen en/of nieuwe knoppenbalken creëren, waarbij de wijzigingen bewaard blijven. Dit doet u als volgt:

Via een willekeurige knoppenbalk kan u doorklikken naar ‘Customize…’. Op het tabblad ‘Knoppenbalk’ kan een nieuwe balk gecreëerd worden. Op het tabblad ‘Commando’s’ wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare icoontjes binnen Scia Engineer.

Als voorbeeld wordt hier uit de categorie ‘Alle Commando’s’ het icoontje ‘Toon/Verberg EE-net’ gekozen. Door het te verslepen met de cursor kan het toegevoegd worden aan de gewenste knoppenbalk: