Hoe voorspanningskabels aanmaken in een dubbel-gekromde structuur?

Voorspanningskabels moeten aangemaakt worden volgens een specifiek 3D-pad. Dit pad is het resultaat van de combinatie van een horizontaal en een verticaal alignement. De moeilijkheid ligt erin om het verticaal alignement toe te passen in referentie tot de werkelijke positie binnen de grenzen van een dubbel-gekromde structuur. Met de nieuwe module voor civiele toepassingen kan dit gemakkelijk gedaan worden.

1. Teken het horizonaal alignement

Om het horizontale pad van de kabel aan te maken in de structuur, kan je elke 2D-functie gebruiken of een combinatie van verschillende elementen zoals lijnen, cirkels, clotoïdes... In het voorbeeld is een spline gebruikt.

2. Maak een snede langs het horizontaal alignement

Gebruik de functie "Snede langs curve" om een snede te maken langs het horizontaal alignement van de voorspanningskabel. Het resultaat is een langssnede met de exacte lengte van het horizontaal alignement, waarbij je het exacte hoogteprofiel te zien krijgt.

3. Teken het verticale alignement

Gebruik 2D-functies om het verticale pad van de voorspanningskabel te tekenen in de langssnede. Omdat de snede het exacte hoogteprofiel van de structuur toont, kan je het verticaal alignement tekenen in referentie tot de werkelijke positie binnen de dubbel-gekromde structuur. Meet de hoogte op van het eerste punt van de kabel, dit wordt later gebruikt om de hoogte in te stellen.

4. Creëer de 3D-as

Definieer voor hoeveel punten de positie moet berekend worden en pas deze waarde toe op beide alignementen met de functie "Element delen". Nu kan de 3D-as gegenereerd worden door gebruik te maken van de functie "Puntenbestand importeren, exporteren":

  • Stel het bestandstype in op "coördinaten", de extensie op ".re2" en kies "export".
  • Klik op "Toepassen" en activeer "Op element".
  • Selecteer eerst het horizontaal alignement en sla op als een nieuw puntenbestand.
  • Selecteer dan het verticaal alignement, sla dit op in hetzelfde puntenbestand en kies "Toevoegen" om het horizontaal en verticaal alignement te combineren.

5. Creëer de voorspanningskabel

Met de functie "Kabel" wordt een parametrisch 3D-object gegenereerd volgens de specifieke 3D-as die we in de vorige stappen hebben aangemaakt:

  • Selecteer de 3D-as die je aangemaakt hebt in stap 4 en stel de hoogte in van het startpunt.
  • Nu kan je alle andere parameters aanpassen om de kabel en ankerkop te configureren.

Omdat het kabelelement gebaseerd is op SmartPart technologie, kan je de eigenschappen van de voorspanningskabel nog steeds wijzigen nadat het geplaatst is, zelfs de 3D-as kan eenvoudig geüpdate worden.

       

Bekijk ook het filmpje