Is het mogelijk om niet alle lijnrasters tegelijk te de-activeren?

Sinds versie 2010.1, is de nieuwe lijnraster manager beschikbaar.

Door middel van de lijnraster manager, is het mogelijk om de activiteiten van alle lijnrasters in een project te beheren.

Hierdoor is het mogelijk om enkel bepaalde lijnrasters te de-activeren, in plaats van alle lijnrasters tegelijk (zoals het geval was in voorgaande versie 2010.0)