Menu

SCIA Engineer: Geavanceerd gebruik van de Tabelinvoer

Hernoemen van meerdere elementen in één keer

Via de tabelinvoer kunnen gebruikers een element hernoemen. Wanneer meer dan één naam is geselecteerd in het tabelrooster, worden ze allemaal hernoemd en ook automatisch opnieuw genummerd (de naam blijft uniek).

Voorbeeld:
Een set van namen is geselecteerd in de Tabelinvoer (op het tabblad 1D element). De naam van de eerste entiteit wordt ingegeven in de Multiple editbox. In ons voorbeeld gebruiken we de naam “bbb_12”. Alle geselecteerde entiteiten worden hernoemd. De eerste krijgt de naam “bbb_12”, de tweede “bbb_13”, de derde “bbb_14”, enz.

 

Afronden van waarden met behulp van de Tabelinvoer

Nadat een structuur werd geïmporteerd in SCIA Engineer (komende uit een ander programma), kan het soms kleine onvolkomenheden in coördinaten bevatten. Om precies te zijn, de waarden van de coördinaten bevatten te veel cijfers achter de komma – zie de afbeelding hieronder.
 
 
Dit kan problemen of fouten veroorzaken in de daaropvolgende acties in het model.
De Tabelinvoer maakt het mogelijk om de inhoud van het raster te kopiëren naar het klembord. Aldus kan de gebruiker gemakkelijk de gegevens naar MS Excel (of een andere gewenste spreadsheet) kopiëren en daar de waarden afronden. De afgeronde gegevens worden vervolgens terug gekopieerd naar de tabelinvoer op dezelfde manier – via het klembord.
Zie het voorbeeld in de afbeeldingen:

 1. De geïmporteerde structuur bevat onnauwkeurige coördinaten in de X en Y richting.
 2. De inhoud wordt naar het klembord gekopieerd en geplakt in MS Excel.
 3. De afronding
  De functie voor het afronden van getallen (ROUNDUP / ROUNDDOWN in MS Excel) staat toe om vervolgens het gewenste aantal decimalen op te geven.
 4. De gewijzigde waarden worden terug naar de Tabelinvoer gekopieerd via het klembord. Nu bevat het rooster afgeronde cijfers en het model van de structuur is beter gedefinieerd.

 

Eenvoudige wiskundige formules in de Tabelinvoer

Numerieke gegevens in de Tabelinvoer kunnen ook worden aangepast met behulp van eenvoudige wiskundige formules. Cijfers kunnen worden vermenigvuldigd, gedeeld, opgeteld en afgetrokken. De editbox ondersteunt een eenvoudige syntax bv. +3 betekent 3 optellen bij de geselecteerde waarde.

Deze functionaliteit kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de belasting op een constructie in één stap te verhogen of te verlagen.

 

Voorbeeld:

 1. We moeten alle belastingen in Belastingsgeval “LC6-kolommen” verhogen met 50 kN.
 2. Om dit te doen moeten de cellen met de F-waarden gekozen worden in het raster.
 3. Schrijf “-50” in the multiple-editbox (de waarde van de last is negatief, dus we moeten een negatieve waarde invullen om de absolute belastingsgrootte te verhogen).
 4. De actie wordt bevestigd door de knop Toepassen – de nieuwe waarden worden onmiddellijk berekend en alle krachten worden verhoogd (-650 kN -> -700 kN).

 

Selectie (markering) elementen volgens een bepaalde eigenschap

Alle elementen met dezelfde eigenschap (bv. dezelfde doorsnede) kunnen worden geselecteerd met behulp van één enkele klik. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met het filteren van het model door een eigenschap in het Eigenschappenvenster (het trechter symbool).
Hoe elementen selecteren met dezelfde doorsnede:

 1. Open het tabblad met de 1D-elementen.
 2. Klik op de cel met de benodigde doorsnede.
 3. Klik op de knop “Selecteer door eigenschap in cel” op de werkbalk.
 4. Alle elementen met dezelfde doorsnede worden geselecteerd in het model (in het grafische venster) en worden ook gemarkeerd in de Tabelinvoer.

 

Activiteit door lagen in de Tabelinvoer (tabblad Lagen)

Het tabblad met Lagen is zeer nuttig wanneer een gebruiker de activiteit door lagen wil toepassen in het model. De gebruiker kan de juiste activiteit hier veranderen. De laaginstellingen zijn altijd zichtbaar en de gebruiker wordt niet gedwongen de Lagen manager te openen wanneer hij de actieve lagen wil wijzigen.

 

Lees meer over de Tabelinvoer in de web-help van SCIA Engineer 14 (Basis / Lay-out en werking / Gebruikersinterface / Tabelinvoer).