Tabelinvoer tips en tricks

De tabelinvoer toolbar is een gebruikersinterfacecomponent die je helpt om geometrie en belastingen makkelijk aan te maken of te wijzigen.

Volgende tips en tricks kunnen je helpen om tijd te sparen tijdens het modelleren:

 • hernoemen van meerdere componenten (knopen, elementen, ondersteuningen, belastingen, …) in 1 keer;
 • coördinates afronden op een bepaald aantal decimalen;
 • coördinates wijzigen met eenvoudige wiskundige formules;
 • objecten selecteren op basis van bepaalde eigenschappen;
 • snel bepaalde lagen tonen of verbergen.

 

Hernoemen van meerdere elementen tegelijk

Tabelinvoer laat je toe om items te hernoemen. Je kan dit toepassen op alle gegevens (knopen, elementen, ondersteuningen, belastingen, …). Wanneer meerdere namen zijn geselecteerd in de tabelgrid, worden deze allemaal hernoemd en automatisch hernummerd (zodat de naam uniek blijft).

In onderstaand voorbeeld willen we een aantal 1D-elementen hernoemen:

 • selecteer een reeks namen in de tabelinvoer (in de 1D-elementen tab);
 • typ de nieuwe naam van de eerste entiteit in het editeerveld. In ons voorbeeld gebruiken we als naam ‘bbb_12’;
 • nadat je bevestigt met de ‘pas wijzigingen toe’ knop worden alle geselecteerde elementen hernoemd. De eerste krijgt als naam ‘bbb_12’, de tweede ‘bbb_13’, ...
  Hernoemen    Hernoemen

 

Waarden afronden

Nadat een structuur wordt geïmporteerd naar SCIA Engineer (vanuit een ander programma), kan het soms onnauwkeurigheden in de coördinaten bevatten. De coördinaten hebben teveel cijfers na de komma (zoals in onderstaande figuur):
Afronden
Dit kan problemen of fouten veroorzaken tijdens het verder modelleren.

Tabelinvoer laat je toe om waarden af te ronden. Je kan dit toepassen op alle numerieke gegevens (coördinaten, waarden van belastingen, …). Wanneer meerdere cellen zijn geselecteerd in de tabelgrid worden deze allemaal afgerond.

In onderstaand voorbeeld willen we een aantal knoopcoördinaten afronden:

 • selecteer een reeks coördinaten in de tabelinvoer (in de knoop tab);
 • type de nauwkeurigheid van de afronding in het editeerveld, na het ~ symbool. In ons voorbeeld ronden we af op honderdsten met ‘~0.01’;
 • nadat je bevestigt met de ‘‘pas wijzigingen toe’ knop worden alle geselecteerde elementen afgerond.

Afronden    Afronden

 

Eenvoudige wiskundige formules

Numerieke gegevens in de tabelinvoer kunnen ook worden aangepast met behulp van eenvoudige wiskundige formules. Cijfers kunnen worden vermenigvuldigd, gedeeld, opgeteld en afgetrokken. Het editeerveld ondersteunt een eenvoudige syntax bv. +3 betekent 3 optellen bij de geselecteerde waarde.
Deze functionaliteit kan worden gebruikt om elementen/knopen te verplaatsen, de belasting op een constructie in één stap te verhogen of te verlagen,...

 

Voorbeelden:

 • we wijzigen de coördinaten van sommige knopen naar een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 0.5 m) met het commando >0.5
  Verplaatsen     
 • we voegen -10 kN toe aan alle lijnlasten met het commando -10
  Formules    

 

Selecteren (markeren) van elementen volgens een bepaalde eigenschap

Alle elementen met dezelfde eigenschap (bijvoorbeeld dezelfde doorsnede) kan je selecteren met behulp van één enkele klik. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met het filteren van het model door een eigenschap in het eigenschappenvenster (het trechter symbool met een bliksemschicht).

Je kan dit doen door de 1D-elementen tab te openen in de tabelinvoer, de cel met de gewenste doorsnede te selecteren en de knop ‘Selecteer aan de hand van eigenschappen in de cel’ in de knoppenbalk te gebruiken:
Selecteer door eigenschap

Activiteit door lagen

Het tabblad lagen (in de groep bibliotheken) is zeer nuttig wanneer je de activiteit door lagen wil toepassen in het model. Je kan de juiste activiteit hier veranderen. De laaginstellingen zijn altijd zichtbaar en je hoeft niet de lagenmanager te openen wanneer je de actieve lagen wil wijzigen.
Lagen

Volgende link naar onze help-pagina’s geeft je nog bijkomende informatie over tabelinvoer: https://help.scia.net/19.0/nl/index.htm#trx/modelling/tableinput_book.htm

Volgend document geeft nog bijkomende mogelijkheden over geavanceerde toepassingen met tabelinvoer: tabelinvoer_-_praktijkvoorbeelden.pdf