Wat is de stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten?

De stijfheid van de verbinding tussen twee entiteiten is in eerste instantie afhankelijk van de gekozen werkomgeving in de Projectgegevens.

Tip: Het creëren van de verbindingen op zich, ongeacht de gekozen werkomgeving, wordt besproken in FAQ ‘Hoe een verbinding tussen twee entiteiten (1D- of 2D-elementen) creëren?’ (FAQ ESA1107).

  • In een Vakwerk 2D- en 3D-omgeving zijn alle staven volledig scharnierend met elkaar en met de steunpunten verbonden. Het is niet mogelijk om de verbindingen alsnog vast te maken.
  • In alle andere omgevingen wordt de verbinding tussen twee entiteiten standaard als oneindig stijf beschouwd.

Er is echter wél een mogelijkheid om de stijfheid van de verbinding aan te passen, nl. via het Constructiemenu > Modelgegevens > Scharnier op staaf
Zo’n scharnier kan toegevoegd worden aan begin- en/of eindknoop van een staaf.

Voor de verschillende vrijheidsgraden (voor verplaatsing & rotatie) kan telkens gekozen worden tussen ‘Vast’ (oneindige stijfheid), ‘Vrij’ (geen stijfheid) en ‘Verend’ (stijfheidswaarde in te vullen door de gebruiker).

 

Staalverbindingen

Wanneer een staalverbinding gemodelleerd is op een knoop, is er een optie ‘Herlees stijfheid’ beschikbaar in het Eigenschappenmenu. Door deze te selecteren, wordt de waarde van de veerstijfheid van de verbinding automatisch berekend. Wanneer de lineaire (of niet-lineaire) berekening opnieuw uitgevoerd wordt, wordt in het analysemodel voor de verdeling van de interne krachten rekening gehouden met deze stijfheidswaarde.

Na de berekening is ook automatisch een scharnier toegevoegd aan de knoop, zodat de gebruiker de berekende stijfheidswaarde kan terugvinden.