Co dělat s chybami během modální analýzy?

Následující chyby se mohou objevit během modální analýzy:

Úloha nemá volnou hmotu    Too many eigenvalues wanted

Předpokládejme jednoduše podepřený nosník, pro který se objeví chybová zpráva na začátku modální analýzy:

Prostý nosník

Ve výchozím nastavení je jeden prut tvořen pouze jedním konečným prvkem sítě. To znamená, že hmotnost paprsku bude zcela rozdělena na dva koncové uzly, které jsou pevně podepřeny pro posuny. Proto se hmota nemůže pohybovat, což má za následek nulové stupně volnosti a následující chybovou zprávu: „Úloha nemá volnou hmotu - výpočet není možný“.

Úloha nemá volnou hmotu

Řešením je zvýšit Průměrný počet dílků na prutu (počet konečných prvků sítě) v Nastavení > Síť prvků:

Průměrný počet dílků na prutu

Pokud je tento parametr zvýšen na 10, má to za následek vyšší množství stupňů volnosti, protože existuje více uzlů pro distribuci hmoty:

Zvýšený počet dílků na prutu

Další chybová zpráva, která se může objevit, je „Too many eigenvalues wanted“:

Too many eigenvalues wanted

To znamená, že požadovaný počet vlastních čísel nelze najít. Nejprve můžete v případě potřeby zvýšit počet prvků sítě pro prvky 1D. Tato hodnota by měla být dostatečně vysoká, aby hmotnost byla správně distribuována, jak je uvedeno výše.

 

Pokud je tato hodnota dostatečná, ale chybová zpráva se stále zobrazuje, může vám pomoci některá z následujících možností:

  • Snižte počet požadovaných vlastních čísel
  • Použijte alternativní metodu řešiče, např. iterace podprostoru
  • Použití IRS metody (doporučuje se pro výškové konstrukce s min. 3 patry)

Tyto možnosti lze změnit v nastavení řešiče pomocí Nastavení > Nastavení výpočtu:

Nastavení řešiče

Poznámka: V předchozí verzi programu SCIA Engineer se tyto chybové zprávy mohly lišit, např.: „Počet nenulových prvků vektoru hmotnosti by při požadovaném počtu frekvencí musel být nejméně dvojnásobný“.