Varování: "Počet nenulových prvků vektoru hmotnosti by při požadovaném počtu frekvencí musel být dvojnásobný."

Následujující chybová hláška, která se objeví na začátku modální analýzy:

... a následuje po ní ukončení výpočtu znamená nesoulad mezi požadovaným počtem spočítaných vlastních frekvencí a počtem prvků sítě MKP na prutech.

Jako výchozí hodnota v Nastavení řešiče jsou 4 vlastní frekvence:

Podívejme se na příklad prostého nosníku, pro který se takováto chybová hláška může objevit, pokud ponecháme všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Protože je od instalace nastaveno, že stačí jeden dílek sítě na každý prut, vytvoří se jen jeden dílek a uzly sítě 1 a 2 na koncích. Tím se celá hmota nosníku rozdělí do krajních hmotných uzlů, které jsou ovšem podepřeny kloubově a nemohou kmitat. To znamená, že konstrukce nemá žádné stupně volnosti pro kmitající hmotu a nemůže být tedy žádný vlastní tvar spočítaný.

Řešením je zvýšit počet dílků na 1D prvcích v Nastavení sítě:

Pak může být hmota rozdělena do většího počtu hmotných uzlů po délce nosníku (obecně máme více stupňů volnosti uzlů sítě).

Přibližně lze spočítat možný počet spočítaných vlastních tvarů jako počet uzlů sítě krát počet stupňů volnosti (tj. 3 nebo 6 podle typu úlohy 2D neb 3D) mínus počet stupňů volnosti držených podporami.

POZOR: Při použití redukovaného modelu (IRS model) je počet uzlů sítě limitován počtem zadaných pater (co patro to jeden redukovaný uzel.).