Jaké jsou hlavní výhody servisní smlouvy o údržbě a podpoře společnosti SCIA?

Jaké jsou hlavní výhody servisní smlouvy o údržbě a podpoře společnosti SCIA?


Zachování konkurenceschopnosti organizace vyžaduje důslednost při zajištění přístupu k nejnovějším technologiím a softwaru. Servisní smlouva o údržbě a podpoře společnosti SCIA je navržena tak, aby tuto problematiku řešila způsobem, který je pro vaši organizaci nejefektivnější z hlediska nákladů.

Společnost SCIA nabízí širokou škálu zdrojů, které vám pomohou. Dále je uvedeno 10 hlavních výhod uzavření této smlouvy:

 

1. Osobní uživatelský účet na webu společnosti SCIA
Jako zákazník programu údržby můžete zaregistrovat a využívat osobní uživatelský účet na webu společnosti SCIA.
Po přihlášení získáte přístup k oblastem s omezeným přístupem:

 • Sekce Zabezpečené stahování, která poskytuje cenné zdroje online
 • Zabezpečená stránka pro zadávání nových dotazů podpory
 • ​Přehled a systém sledování veškerých osobních dotazů podpory a příslušných odpovědí (tikety podpory)

 

2. Automatické získání všech nových hlavních verzí softwaru

Nejméně jednou ročně je vydána nová verze softwaru na DVD disku a je zákazníkovi automaticky odeslána poštou. Hlavní verze softwaru zahrnují:

 • Veškeré opravy softwaru (opravy chyb) od vydání předchozí verze
 • Nové funkce, vylepšení a zdokonalení softwaru a dostupných vydání
 • Aktualizace softwaru závislé na změnách norem

 

3. Přístup ke všem opravným softwarovým balíčkům
Opravné balíčky jsou aktualizace softwaru, které jsou vydávány každé dva měsíce a jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím internetu v sekci Zabezpečené stahování nebo prostřednictvím nabídky Vyhledat aktualizace. Společnost SCIA rovněž spravuje kanál RSS. Jedná se o službu odběru, která automaticky upozorní všechny odběratele, je-li k dispozici nová aktualizace softwaru (https://www.scia.net/cs/nemetschek-scia-rss-kanaly).

 

4. Přístup k seznamu všech vyřešených softwarových chyb
Pro každou novou hlavní verzi softwaru a každý nový opravný balíček je v sekci Zabezpečené stahování k dispozici podrobný seznam opravených chyb. Tento seznam je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří uzavřeli smlouvu o údržbě a podpoře.


5. Správa dotazů podpory online (tikety)
Každý zákazník programu údržby má možnost vytvořit a spravovat své osobní dotazy a žádosti o podporu a přistupovat k nim prostřednictvím webu. Každý dotaz podpory je uložen ve formě tiketu podpory SCIA. Kdykoli je možné vytvářet nové tikety podpory, sledovat průběh zpracování již
existujících otevřených tiketů a zobrazovat tikety, které již byly zodpovězeny a uzavřeny.


6. Prioritní podpora zákazníků prostřednictvím e-mailu

Prostřednictvím jedné centralizované e-mailové adresy ([email protected]) zákazník může kdykoli odeslat dotaz podpory oddělení produktových služeb (v případě potřeby včetně přílohy). E-mail je automaticky převeden na tiket podpory, který se zobrazí na stránce s přehledem tiketů podpory daného zákazníka. Jakmile je žádost zaregistrována, zákazník obdrží potvrzení. Žádosti zaslané společnosti Scia prostřednictvím e-mailu budou zpracovány prioritně.

 

7. Prioritní podpora zákazníků prostřednictvím telefonu

Všichni zákazníci programu údržby mohou telefonicky kontaktovat tým produktových služeb se žádostí o okamžitou podporu. Tato služba je k dispozici v průběhu běžné pracovní doby. Máme k dispozici několik místních středisek podpory v Belgii, České republice, Francii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Slovensku, Spojených arabských emirátech, Spojených státech amerických, Španělsku, Velké Británii a řadě dalších míst.

 

8. Podpora prostřednictvím vzdáleného řízení
Naši technici mohou snadno ovládat počítač uživatele na dálku, v reálném čase a v celosvětovém měřítku prostřednictvím internetu. Díky tomu mohou převzít ovládání displeje a myši uživatele a vyřešit technické potíže nebo online zkontrolovat hardware zákazníka. Využíváme nástroj, který lze spustit z našeho webu.

 

9. Podpora poskytovaná vysoce kvalifi kovanými odborníky
Oddělení produktových služeb zaměstnává školené a vysoce kvalifi kované odborníky. Podporu SCIA Engineer poskytují zkušení stavaři a podporu Allplan velmi schopní architekti. Díky tomu může zákazník komunikovat na vysoce technické úrovni a následně zkrátit dobu potřebnou k vyřešení jakýchkoli potíží. Chtěli jste někdy poznat naše techniky zákaznických služeb osobně? Nyní rozhodně můžete, protože se rovněž zúčastní pravidelných seminářů ve vašem regionu.


10. Rychlé a vysoce kvalitní služby
Kvalita služeb podpory je soustavně sledována a zlepšována. Pravidelně provádíme průzkumy, které nám poskytují zpětnou vazbu nezbytnou ke zvýšení kvality našich softwarových řešení a služeb. Věděli jste, že společnost SCIA dokáže zajistit, že...

 • Více než 80 % veškerých žádostí o podporu SCIA Engineer je zpracováno a uzavřeno během jednoho pracovního dne.
 • Více než 95 % během jednoho týdne.
 • Zbývajících 5 % zpravidla představuje žádosti o vylepšení stávajících funkcí nebo návrhy nových funkcí. Tyto žádosti jsou zařazeny na náš zákaznický seznam požadovaných vylepšení.


Srozumitelné a praktické informace o obnovení a zrušení smlouvy o údržbě a podpoře software:

 1. Obnovení: Smlouva o údržbě a podpoře je uzavírána na dobu 2 roků a je automaticky prodlužována na další období 1 roku.
 2. Zrušení: Smlouva o údržbě a podpoře může být zrušena písemně, a to nejméně 3 měsíce před ukončením období údržby a podpory.

 

Smlouva o údržbě a podpoře společnosti SCIA vám umožní využít vaše investice na maximum.
Žádnou otázku nebudeme považovat za příliš jednoduchou či složitou, dokážeme ji vyřešit a také ji vyřešíme…


NAŠÍ HLAVNÍ PRIORITOU JE POMÁHAT ZÁKAZNÍKŮM!