Jak zadat předpínací kabel vedený nosníkem zakřiveným ve dvou rovinách?

Kabely se musí v konstrukci zadávat podél konkrétní 3D trajektorie. Tato 3D trajektorie je výsledkem kombinace vodorovného a svislého zarovnání. Potíž je v aplikování svislého zarovnání vzhledem ke skutečné poloze uvnitř hranic dvakrát zakřivené konstrukce. S novým stavebním modulem v Allplanu 2015 je to snadné.

1. Návrh vodorovného zarovnání

K vytvoření vodorovné trajektorie v konstrukci můžete použít jakoukoli 2D funkci v kombinaci s prvky jako čáry, kružnice, spirály... V našem příkladu je použita křivka spline.

2. Vytvoření řezu podél vodorovného zarovnání

Použijte funkci „Řez podél křivky“ a vytvořte řez podél vodorovného zarovnání kabelu. Výsledkem je podélný řez o délce rovné vodorovnému zarovnání, v němž vidíte i přesný výškový profil konstrukce.

3. Návrh svislého zarovnání

Použijte 2D funkci a ve vytvořeném řezu nakreslete svislou trajektorii kabelu. Protože řez znázorňuje přesný výškový profil konstrukce, navrhujete svislé zarovnání s ohledem na skutečnou polohu uvnitř hranic dvakrát zakřivené konstrukce. Změřte výšku prvního bodu kabelu. Použijete ji později k nastavení výšky.

4. Vytvoření 3D osy

Zadejte, kolik bodů polohy je třeba vypočítat a aplikujte tuto hodnotu na obě zarovnání. Použijte k tomu funkci „Rozdělit prvek“. Nyní lze s pomocí funkce „Import, export souboru bodu“ generovat 3D osu:

  • Nastavte typ souboru na „souřadnice“, příponu souboru na „.re2“ a zvolte „export“.
  • Klepněte na „Aplikovat“ a aktivujte „Na prvku“.
  • Nejprve vyberte vodorovné zarovnání a uložte soubor bodu příkazem „uložit jako nový“.
  • Pak vyberte svislé zarovnání, uložte jej do téhož souboru a zvolte „Připojit“. Tím zkombinujete vodorovné a svislé zarovnání.

5. Vytvoření kabelu

Použijte funkci „Kabel“. Parametrický 3D objekt bude vygenerován z příslušné 3D osy vytvořené v předchozích krocích:

  • Nejprve vyberte 3D osu, kterou jste vytvořili v kroku 4 a nastavte výšku počátečního bodu.
  • Nyní můžete nastavit všechny další parametry a konfigurovat tak kabel a kotevní hlavu.

Protože prvek kabelu je založen na technologii SmartParts, všechny vlastnosti lze upravovat i po jeho umístění. Snadno se upraví i jeho 3D osa.