Úprava reportů v Allplan 2014

Reporty v Allplan jsou založeny na obecném reportovacím formátu Microsoft (*.rdlc), jež je postaven na XML kódu. Proto lze reporty upravovat dvěma způsoby: v Allplanu nebo prostřednictvím volně dostupné aplikace Microsoft Visual Web Developer. Když byly reporty poprvé představeny v Allplanu 2012, většinu úprav bylo nutno dělat v XML kódu nebo s pomocí externí aplikace Visual Web Developer. S každou další verzí Allplanu byly však přidávány nové a nové možnosti na úpravu reportů přímo v Allplanu.

Tento článek popisuje přípravu reportu pro nosník s uvedením materiálu, tloušťky, výšky, délky a počtu nosníků.

K úpravě reportů v Allplanu lze použít nástroj 'Definovat report' z modulu 'Šablony: Reporty, Legendy, Popisky' ze skupiny 'Bonusové nástroje. Tím se otevře Allpan návrhář reportu. V horní nabídce zvolte 'Soubor' > 'Nový report' > 'Jedno seskupení'.

Krok 1. Obecný vzhled reportu

Výchozí report s jedním seskupením sestává ze tří sloupců. V našem příkladu však potřebujeme sloupce čtyři. Klepněte pravým tlačítkem na buňku v tabulce a přidejte sloupec.

Abyste změnili hlavičku tabulky, vyberte buňku a zadejte požadovaný text do zadávacího políčka na levé straně obrazovky. 

 

Formátovací vlastnosti jako jsou barva pozadí či písmo lze změnit vybráním buňky a úpravou příslušných hodnot v paletě vlastností.

Krok 2. Definování atributů

Aby se do reportu zahrnuly správné atributy, je třeba je přidat do 'výběru' reportu. Nejprve klepněte na okraj reportu, abyste zrušili případný výběr. Rozbalte sekci "select1' na levé straně.

Pole 'NemReportGroupingField1' musí označovat atribut, který je použit pro seskupení reportu - v našem případě je to materiál nosníku.. Rozbalte sekci 'NemReportGroupingField1' a klepněte na '...' vedle 'Rovnice'. Poklepejte na atribut 'Obecná architektura > Materiál'.

Atributy tloušťky ('Architekt. veličiny > tloušťka'), výšky (('Architekt. veličiny >  výška'), délky ('Architekt. veličiny > délka') a počtu ('Architekt. veličiny > Kus') je nutno přidat stejným způsobem. K tomu poslouží 'Field1' až 'Field3'. Další pole přidejte pomocí pravého tlačítka myši a položky 'Vložit datové pole'). Upravte rovnici na potřebný atribut a změňte jméno.

Aby report reagoval pouze na nosníky, rozbalte sekci 'Z', klepněte na '...' vedle filtru a poklepejte na architektonický objekt nosník.

Krok 3. Zobrazení atributů

Vyberte buňku v tabulce reportu, klepněte na šipku u hodnoty v zadávacím políčku na levé straně a vyberte požadovaná pole pro zobrazení.

Uložte report pomocí 'Soubor > Uložit'. Report je připraven.

 

Sledujte také náš film!