Využití modifikátorů modelu pro výpočet fází výstavby

Modifikátory modelu, absence a jednoduché modelování fází výstavby

V běžně praxi se může stát, že určité části konstrukce nepůsobí vždy během celého procesu výstavby nebo ve všech situacích během životnosti stavby. Příkladem může být čerstvý beton, který nepřenáší žádné zatížení nebo některé prvky zavětrování nemusí být v ranných fázích výstavby instalovány apod. Jiným případem jsou zděné stěny, které nedokáží přenášet vodorovné zatížení při zemětřesení. Podobných situací bychom však našli v každodenní praxi mnohem víc.
Proto se naskýtá otázka: jak takové případy zohlednit ve výpočtových modelech?

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Obr. 1: Modifikátory modelu se aktivují v Nastavení projektu

Jedním z řešení, které SCIA Engineer nabízí jsou tzv. Modifikátory modelu. Existují dva typy, které lze aplikovat na 1D i 2D dílce a na podpory: 

  • „Absence“, které vyloučí daný prvek z výpočtu a 
  • „Modifikátory tuhosti“, což jsou uživatelem zadané koeficienty pro úpravu tuhostních parametrů jednotlivých prvků v konstrukci.

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project? 
Obr. 2: Modifikátory modelu zahrnují absenci dílců (1D i 2D) a podpor a úpravu parametrů tuhosti (1D a 2D)

Specifikem Modifikátorů tuhosti je to, že jsou přiřazeny konkrétnímu zatěžovacímu stavu. To umožňuje vytvářet takové modifikace (úpravy) modelu (zadání absencí či úpravu tuhostí), které se projeví jen v určitých zatěžovacích stavech. Například, zděnou stěnu lze „vyloučit“ (absentovat) v zatěžovacích stavech s vodorovným zatížením od zemětřesení, a tak přenést příslušné zatížení do smykových stěn. Zároveň však zděné stěny normálně přenáší svislá gravitační zatížení (vlastní tíhu, stálá a proměnná zatížení).

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Obr. 3: Modifikátory modelu lze přiřadit jednomu nebo několika zatěžovacím stavům

Zajímavý případ využití modifikátorů modelu lze odvodit pro absence. Skutečnost, že určitá část konstrukce v určitých zatěžovacích stavech „zmizí“ naznačuje, že této vlastnosti lze efektivně využít pro modelování a výpočet fází výstavby. Jeden nebo několik zatěžovacích stavů lze přiřadit jednotlivým fázím výstavby. Pak lze přes modifikátory modelu (absence) definovat, které prvky v každé dílčí fázi výstavby působí a které chybí (absentují). 

Pro podrobný příklad takového využití modifikátorů modelu se podívejte na náš webinář